Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

...

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)

Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.

5 Institution som fältet tillhör (R)

...