Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items). Kontrollerade relationsbeteckningar tillämpas tills vidare restriktivt, eftersom det för närvarande saknas officiells svenska översättningar av RDA-termerna.

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

...