Child pages
  • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip

Anvisningen är avsedd för studerande som studerar i Helsingfors universitets nätbaserade lärmiljö Moodle. Anvisningen gäller version Moodle 1.9 som används för närvarande. Bilderna i anvisningen är från en testkurs i Moodle. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för uppdateringen av anvisningen. Förbättringsförslag och kommentarer tas emot per e-post, adress atkok-oppimisymparistot@helsinkimoodle@helsinki.fi

Note
titleUnder construction

Den svenska versionen av studentguiden publiceras tillsvidare utan bilderna som är på kommande.

...