Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

godkänt avlagda uppgifter

15%

30%

45%

60%

75%

90%

poäng

1

2

3

4

5

6

Uppgifter

Uppgifter

...

finns här

Räknestugan

Räkneuppgifterna löses i räknestugan i rum C323. Handledare hjälper dig på traven. Man får vara i räknestugan hur mycket man vill.

...