Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KENTTÄÄ EI KÄYTETÄ RDA:N MUKAISESSA KUVAILUSSA! ISBD:n AIKAINEN KENTTÄ

 

Käytetään edelleen päivittyvän sarja-aineiston kuvailussa. Uudet julkaisutiedot merkitään 264-kenttään.

...

Myös hybriditietueissa on jäljellä 260-kenttä. 

1. indikaattori - Julkaisumerkintöjen järjestys

...