Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
iconfalse

MARC 21 formaatti:  Suomi | Svenska | English

Info

Tarkempia ohjeita luokituksista ks. Sisällönkuvailuopas


050 051 052 055 060 061 066 070 071 072 074 080 082 083 084 085 086 088 090-099


Table of Contents


Anchor
050
050
050 - Library of Congress -luokitus (T)

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

Tulee kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta.

1. indik. Määrittelemätön (kopioiduissa tietueissa myös 0 tai 1)

2. indik. 4 (kopioiduissa tietueissa myös 0)

Osakenttä ‡a LC-luokka

ESIMERKKI

050 #4 ‡a NB933.F44


Anchor
051
051
051 - Library of Congress, tiedot kappaleesta, numerosta, eripainoksesta (T)Anchor
052
052
052 - Maantieteellinen luokitus (T)Anchor
055
055
055 - Kanadalaisten kirjastojen luokitukset (T)Anchor
060
060
060 - National Library of Medicine -luokitus (T)Anchor
061
061
061 - National Library of Medicine, tiedot kappaleesta (T)Anchor
066
066
066 - Merkistöt (ET)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. Anchor
070
070
070 - National Agricultural Library -luokitus (T)Anchor
071
071
071 - National Agricultural Library, tiedot kappaleesta (T)Anchor
072
072
072 - Aihealuekoodi (T)

Kokoelmakarttahankkeessa vuonna 2007 perustettu luokitus. Ei enää aktiivisessa käytössä.

1. indik. - Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

Osakentät
‡a Aihealuekoodi
‡2 kkaa

ESIMERKKI
072 #7 ‡a 80 ‡2 kkaaAnchor
074
074
074 - U.S. Government Printing Office kappalenumero (T)Anchor
080
080
080 - Yleinen kymmenluokitus, UDK (T)

Sisällönkuvailussa käytetyn UDK-luokituksen laitos/painos on aina merkittävä luokitustiedon yhteyteen, vaikka aikaisemmin niin ei ole tehty. Ohjeet merkitsemisestä Sisällönkuvailuoppaassa.

1. indikaattori:

  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Täysi laitos
  • 1 - Lyhennetty laitos

Osakenttä ‡a UDK-luokka
Painoksen tunnistetiedot ‡2

ESIMERKKI

080 1# ‡a 021 ‡2 2018

080 1# ‡a 393 ‡2 1974/fin/1989Anchor
082
082
082 - Deweyn luokitus, DDC (T)Anchor
083
083
083 - Deweyn luokitus, lisäluokka (T)Anchor
084
084
084 - Muu luokitus (T)

1. indikaattori:
9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka – suomalainen indikaattori

Luokituskoodien täydellinen lista on sivulla Classification scheme source codes

Osakentässä ‡2 käytettäviä tavallisimpia luokituskoodeja:

acmccs = Association of Computing Machinery/Computing Reviews -luokitus
agrissc = Agris-luokitus
bar = Barnard-luokitus
ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri = Finagri-luokitus
gfdc = Forest Decimal Classification -luokitus
inspec = INSPEC classification -luokitus
kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc = American Mathematical Society -luokitus
rubbk = Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
uef = Itä-Suomen yliopiston luokitus (ei enää käytössä, poistettu Melindan tietueista 2021)
veera = VEERA-luokitus
ykl = Yleisten kirjastojen luokitus

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.


ESIMERKKI

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 9# ‡a Eläimet ‡2 ykl

084 ## ‡a Sib Mc4.13 ‡2 siblcs

084 ## ‡a Teat Nuotit 78.352 ‡2 teatklAnchor
085
085
085 - Synteettisen luokituksen rakenne (T)Anchor
086
086
086 - Virallisjulkaisujen luokitus (T)Anchor
088
088
088 - Raporttinumero (T)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään  027  (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero)

ESIMERKKI

088 ## ‡a RIL-248-2013
245 00 ‡a NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen.
490 1# ‡a RIL,  ‡x 0356-9403 ;  ‡v 248-2013


Anchor
090-099
090-099
090-099 - Kirjastokohtaiset luokituskentät

Kirjastokohtaiset luokituskentät