Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I fälten 300-362 anges uppgifter om verkets fysiska egenskaper, utgivningsfrekvens och pris. Här anges också uppgifter om distribution och grad av sekretess.


Children Display