Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Further information on the Reference Management Guide

Learning Outcomes

Kurssin jälkeen osaat

  • tuoda Zoteroon viitteitä keskeisistä tietokannoista
  • järjestää ja muokata viitteitä
  • luoda viittaukset ja lähdeluettelon käsikirjoitukseesi sopivalla tyylillä

Content

Koulutuksessa käsitellään Zotero-viitteidenhallintaohjelman perustoiminnot.

Methods

...

After the course, you know how to

  • import references to Zotero
  • organize and edit references
  • create citations and bibliography in Word

Content

Basic functions of Zotero reference management tool

Methods

Webinar on Zoom. You will get a Zoom-link to your e-mail before the course.

Learning Material

Reference Management Guide, Helsinki University Library

...