Child pages
  • Singulaariset integraalit ja Tb-lause, kevät 2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssin aihepiiristä on haluttaessa saatavissa eri tasoisia opinnäyteaiheita.

Kurssimateriaali

Kirjoitetaan ja jaetaan kurssin kuluessa.Kurssimateriaalia yms. löytyy sivulta

http://www.helsinki.fi/~tpehyton/Tb/

Sisältö

Alustavasti:

  • singulaarisen integraalilausekkeen tulkinta
  • Haarin kanta ja sen mukautettu versio
  • singulaarisen integraalin analyysi (l. hajottaminen osiin)
  • BMO-avaruus, paratulot ja Carlesonin upotuslause

...