Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

pakollinenOpintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena teoreettisen fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2300).

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

...

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. vuosi. opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Tutkielma kirjoitetaan oman aikataulun mukaan.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

...

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkielman ohjaaja ja tarkastaja

9. Opintojakson osaamistavoitteet

ks Ks osaamismatriisi arviointiperusteissa sivulla LuK-tutkielma

...