Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Basics of Thermophysics

2. Studieavsnittets kod

FYS2021

Motsvarande studieobjekt: 530295 Termofysikens grunder, 4 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Studieavsnitter är obligatorisk för studeranden Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till alla studerande från andra naturvetenskapliga utbilningsprogramutbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

...

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Rekommenderad tidpunkt: Andra studieåret, period I.


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas vare hösttermin, periodi I.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

...