Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssin kannalta ovat hyödyllisiä Meteorologian kurssipaketin opintojaksot, erityisesti: FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, FYS2034 Klimatologian perusteet (2017-2020) ja FYS2035 Fysikaalinen klimatologia (2017-2020).

13. Opintojakson sisältö

...