Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gymnasiefysik samt Matematiska hjälpmedel  hjälpmedel -kurserna (FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III) eller motsvarande matematiska kunskaper.

12. Rekommenderade valfria studier

Kursen "Kursen FYS2025 Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler" rekommenderas varmt, eftersom all formalism som lärs ut i Kvantmekanikens grunder kommer direkt att kunna appliceras på flera verkliga system i FYS2025.

...