Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssilla oletetaan, että opiskelija on suorittanut ainakin kurssit kurssit FYS2001 Termofysiikan perusteet ja FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit (FYS2001, FYS2002), Analyyttinen mekaniikka (FYS2014), Matemaattiset apuneuvot I-III (FYS1011-FYS1013) sekä FYS2027 MekaniikkaFYS1010 Matemaattiset apuneuvot IFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III sekä FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia ja Ib (FYS2010, FYS2011) FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

...

Samanaikaisesti suoritettaviksi kursseiksi soveltuvat esimerkiksi FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa ja IIb (FYS2012, FYS2013) sekä FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb sekä FYS2016 Elektrodynamiikka I ja FYS2017 Elektrodynamiikka II (FYS2016, FYS2017).

Heti kurssin jälkeen suoritettavaksi soveltuu erinomaisesti Kvanttistatistiikka (FYS2018) olettaenerinomaisesti FYS2019 Kvanttistatistiikka olettaen, että opiskelija on suorittanut aiemmin kurssit kurssit FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa ja ja FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb sekä FYS2018 Kvanttimekaniikka I (FYS2018).

13. Opintojakson sisältö

...


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

...