Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä on MARC21-wikialue, jonka avulla toteutetaan MARC 21 -sovellusohje Voyager-kirjastoille.

Aluksi käyttöoikeudet annetaan Voyager-kirjastojen yhteiselle Linnea-cat -työryhmälle. Ks. käyttöohjeet.

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc.posti (at) helsinki.fi.