Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Namn (Label) (NR)
Resursens namn, titel eller annan mänskligt läsbar uttryck som beroende av den urspungliga ursprungliga databasen kan vara från t. ex. fälten rdfs:label eller skos:prefLabel:. Motsvarande standardnummer anges i delfält 0.

...