Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

14. Huomautuskentät, osa 2 (536-59X)

Info

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen alueeseen 7.


Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

536 538 540 541 542 544 545 546 547 550 552 555 556 561 562 563 565 567 579 580 581 583 584 585 586 588 59x


Anchor
536
536
536 - HUOMAUTUS RAHOITUKSESTA (T)


Anchor
538
538
538 - HUOMAUTUS JÄRJESTELMÄVAATIMUKSISTA (T) 

Kenttä on pakollinen luetteloitaessa paikalliskäyttöisiä elektronisia aineistoja.
Kenttään merkitään teknisiin laitteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä ko. teoksen lukemiseen/katsomiseen/kuuntelemiseen.
Järjestelmävaatimukset saa jäljentää suoraan luetteloinnin kohteesta, eikä tekstiä tarvitse kääntää luettelointikielelle.

Kentässä käytettäviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta  Laitteisto-/järjestelmävaatimukset   


ESIMERKKEJÄ

SACD-äänilevy 

300 ## ‡a 1 SACD-äänilevy (74 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a SACD-levy, toistettavissa vain SACD-soittimella; äänikanavat: SACD surround [5.1], SACD stereo.

DVD-Audio-äänilevy

300 ## ‡a 1 DVD-äänilevy (74 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a DVD-Audio-levy, toistettavissa vain DVD-soittimella; äänikanavat: [Dolby Digital] 5.1.

DVD-videolevy
300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (156 min) + ‡e esiteliite (27 s.)
538 ## ‡a DVD-videolevy, aluekoodi 0; kuva: NTSC, 16:9; ääni: PCM stereo, DTS 5.1, Dolby Digital 5.1. 

Blu-ray-videolevy

300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (174 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a Blu-ray-levy, toistettavissa vain Blu-ray-soittimella; kuvaominaisuudet: 1080p teräväpiirto, 16x9 1.85:1; äänikanavat: DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1.

HD DVD -videolevy

300 ## ‡a 1 HD DVD -videolevy (174 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a HD DVD -videolevy, toistettavissa vain HD DVD -soittimella; kuvaominaisuudet: 1080p teräväpiirto, 16x9 1.85:1; äänikanavat: DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1.


Anchor
540
540
540 - HUOMAUTUS KÄYTÖN JA KOPIOINNIN EHDOISTA (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.


Anchor
541
541
541 - HUOMAUTUS HANKINTALÄHTEESTÄ (T)


Anchor
542
542
542 - HUOMAUTUS TEKIJÄNOIKEUDESTA (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen tekijänoikeudelliseen statukseen liittyvää tietoa.

MUSIIKKIAINEISTON OHJEISTUSTA

Osakenttään ‡f merkitään copyright-tieto siinä muodossa kuin se on julkaisussa käyttäen merkintätapaa ©-merkki, tyhjämerkki, vuosi  (esim. © 1985) ja p-vuosi käyttäen merkintätapaa ℗-merkki, tyhjämerkki, vuosi (esim.℗ 1977).

Nuottijulkaisuissa ‡f-kenttään merkitään ne copyright-tiedot, jotka eivät käy ilmi 260 ‡c-osakentästä.

Esimerkkejä

542 1# ‡f © 2000 by Breitkopf & Härtel

542 1# ‡f ℗ 1963, 1999 Decca Music Group Limited ‡f © 2006 Decca Music Group Limited

542 1# ‡f © 2008, BIS Records ‡3 Äänite
542 1# ‡f © 2007 by Kalevi Aho ‡3 Esiteliite

542 1# ‡f French language libretto by Amin Maalouf © 2002 Amin Maalouf


Anchor
544
544
544 - HUOMAUTUS MUUN ARKISTOAINEISTON SIJAINNISTA (T)


Anchor
545
545
545 - HUOMAUTUS ELÄMÄKERRASTA TAI HISTORIASTA (T)


Anchor
546
546
546 - HUOMAUTUS KIELISTÄ (T)

Aineiston kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta kohdasta Kieli

Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.
Esim.

546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.


Anchor
547
547
547 - HUOMAUTUS AIKAISEMMISTA NIMEKKEISTÄ (T)


Anchor
550
550
550 - HUOMAUTUS JULKAISIJASTA (T)


Anchor
552
552
552 - HUOMAUTUS YKSIKÖISTÄ JA OMINAISUUKSISTA (T)


Anchor
555
555
555 - HUOMAUTUS KUMULOITUVASTA HAKEMISTOSTA TAI HAUN APUVÄLINEISTÄ (T)


Anchor
556
556
556 - HUOMAUTUS DOKUMENTAATIOTIEDOISTA (T)


Anchor
561
561
561 - HUOMAUTUS OMISTUSHISTORIASTA (T) 
 


Anchor
562
562
562 - HUOMAUTUS KOPIOIDEN JA VERSIOIDEN TUNNISTAMISESTA (T)


Anchor
563
563
563 - HUOMAUTUS SIDOKSESTA (T)

Jos julkaisussa ei ole ISBN-tunnusta tai vastaavaa muuta tunnusta, sidosasu merkitään tähän kenttään.

563 ## ‡a Sidottu.

563 ## ‡a Nidottu.


Anchor
565
565
565 - HUOMAUTUS TAPAUSTIEDOSTON OMINAISUUKSISTA (T)


Anchor
567
567
567 - HUOMAUTUS METODOLOGIASTA (T)

Ensimmäinen indikaattori # = Metodologia
Ensimmäinen indikaattori 8 = Vakionäyttöä ei muodosteta
Toinen indikaattori = määrittelemätön
Suositus: Ensimmäinen indikaattori #

MARC21-Fin -formaatissa tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä tallennettiin asiasanaksi kenttään 650, koska metodologialle ei ollut omaa kenttää. Nyt käytetty tutkimusmenetelmä suositellaan tallennettavaksi kenttään 567.

 


Anchor
579
579
579 - TILASTOINTIMERKINTÄ - VOYAGER-KENTTÄ (ET)  

 


Anchor
580
580
580 - HUOMAUTUS LINKITYSTEN MONITAHOISUUDESTA (T)


Anchor
581
581
581 - HUOMAUTUS JULKAISUSTA, JOKA KOSKEE KUVAILTAVAA AINEISTOA (T)


Anchor
583
583
583 - HUOMAUTUS TOIMENPITEISTÄ (T)

Kenttään tallennetaan tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä, esimerkiksi tieto aineiston digitoinnista.

583 ##  ‡a Digitoitu 27.9.2008.

583 ## ‡a Osakohteita ei luetteloitu.


Anchor
584
584
584 - HUOMAUTUS KASVUSTA JA KÄYTÖN MÄÄRÄSTÄ (T)


Anchor
585
585
585 - HUOMAUTUS NÄYTTELYSTÄ (T)


Anchor
586
586
586 - HUOMAUTUS PALKINNOSTA (T)

Kansallisbibliografia on merkinnyt vuodesta 2009 lähtien tärkeimmät suomalaiset kirjallisuuspalkinnot tähän kenttään. Linkki Metatietosanastoon

586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009


Anchor
588
588
588 - KUVAILUN PERUSTA (T)

MARC21Fin-kenttä 531 Kuvailun perusta konvertoitiin MARC 21 -kenttään 500 alkutekstillä "Kuvailun perusta:". Tämä lokakuussa 2009 formaattiin lisätty kenttä on mukana Finmarc-konversiossa ja siis konversioiden jälkeen käytössä yleisissä kirjastoissa.  Suositellaan käytettäväksi kaikissa kirjastoissa.

Kentässä käytettäviä nimekettä koskevia fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus nimekkeestä.


Esim.

588 ## ‡a Nimeke kannesta.


Anchor
59x
59x
59X - PAIKALLISET HUOMAUTUKSET

Kirjasto- ja tietokantakohtaiset huomautukset ovat kentissä 590-599.


590 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


591 - JULKAISULUETTELO - VOYAGER-KENTTÄ  


592 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


593 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


594 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


595 - LISÄPAINOSTIEDOT - VOYAGER-KENTTÄ  


596 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


597 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


598 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


599 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.
...