Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Tenttipäivä - Exam date

Kellonaika - Time

Ilmoittautuminen alkaa - Registration begins

Ilmoittautuminen päättyy - Registration ends

29.10.

16-20

30.09.

21.10.

19.11.

16-20

21.10.

11.11.

10.12.

16-20

11.11.

2.12.

21.12.

10-14

22.11.

13.12.

28.1.

16-20

30.12.

20.01.

17.3.

16-20

17.2.

9.3.

7.4.

16-20

9.3.

30.3.

18.5.

12-16

19.4.

10.5.

24.5.

12-16

25.4.

16.5.

Algebra I (57014) (poistuu kesän 2015 jälkeen)         Algebra II (57064) * * * * 
Algebralliset rakenteet I (57034)*    * * 
Algebralliset rakenteet II (57036) *  *   *Analyysi I (57016) (poistuu syksyn 2015 jälkeen)*       
Analyysi II (57017) (poistuu syksyn 2015 jälkeen) *       
Analyysin peruskurssi (57026)*   * *  
Differentiaalilaskenta (57117)    * *  
Differentiaaliyhtälöt I (57044) *  * *  
Differentiaaliyhtälöt II (57048)  *  *  *
Funktionaalianalyysin peruskurssi (57241) * * * **
Geometria (57133) *  *   *
Henkivakuutusmatematiikka (57441)  * * *  
Integraalilaskenta (57118)      *  
Johdatus logiikkaan I (57160)       * 
Johdatus logiikkaan II (57161)        *
Johdatus matemaattiseen rahoitusteoriaan (57072) *  *   *
Johdatus yliopistomatematiikkaan (57033)    * *  
Kompleksianalyysi I (ent. Funktioteoria I) (57062)    ** * 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (57043)* *   *  
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (57047)   * *  *
Logiikka I (57274)*    *   
Matemaattinen logiikka (57067)* *   *  
Matemaattisen analyysin jatkokurssi (78122) *   *  *
Matemaattisen analyysin kurssi (78121)*   * *  
Matematiikan historia (57003) *   * * 
Mitta ja integraali (57101)* *  *   
Raja-arvot (57116) *   * * 
Reaalianalyysi I (57102) *  *  * 
Riskiteoria (57440)   ***   
Sarjat (57119)        *
Sijoitustoiminnan matematiikka (57467)**     * 
Stokastiset prosessit (57433)* *   *  
Tilastollinen päättely I (57046) (ent. Johdatus tilastolliseen päättelyyn) *   *  *
Todennäköisyyslaskenta I (57045) (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan)*   * *  
Todennäköisyysteoria I (57110) *  **  *
Todennäköisyysteoria II (57111)    **  *
Todennäköisyysteoria III (57112)     *  *
Topologia I (57020) *   * * 
Topologia II (57063)* *  *  *Vektorianalyysi (57015) (poistuu syksyn 2015 jälkeen)*        
Vektorianalyysi I (57121) *   * * 
Vektorianalyysi II (57122)    * *  

...