Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

...

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Länkmålets BibID w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

...

4 Relationskod (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a HELECON international ‡h [Elektroninen aineisto] : ‡b European and international economic and business administration information / ‡c Helsinki School of Economics and Business Administration.
787 0# ‡t Helecon uutiset ‡x 1239-9353
787 0# ‡t Helecon news ‡x 1455-6529

...