Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Programspråk (NR)

c Operativsystem (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost 0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Termens ursprung (NR)
Termer enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

753 ## ‡a IBM PC ‡b Pascal ‡c DOS 1.1

...