Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

348 - Format of Notated Music (R)

The musical or physical layout of the content of a resource that is presented in the form of musical notation.

Multiple formats from the same source vocabulary or code list may be recorded in the same field in separate occurrences of subfield ‡a (Format of notated music term) and subfield ‡b (Format of notated music code). Terms from different source vocabularies are recorded in separate occurrences of the field.

Indicators

First Form av musiktryck är den musikaliska och fysiska layouten av det innehåll av resursen som presenteras i notskrift.

Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a eller ‡b av samma fält. Termer från olika listor redovisas i varsitt 348-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

UndefinedOdefinierad

Second Andra indikator (Ind. 2)

# Undefined#  Odefinierad

Subfield Codes

a Format of notated music term Term för form av musiktryck (R)

b Format of notated music code Kod för form av musiktryck (R)

0 Authority record control number or standard number AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
See description of this subfield in Appendix A: Control Subfields Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Source of term Källa för kontrollerade termer (NR)

3 Materials specified Del av materialet som avses (NR)

6 Linkage Länkning (NR)
See description of this subfield in Appendix A: Control Subfields Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Field link and sequence number Länk- och sekvensnummer (R)
See description of this subfield in Appendix A: Control Subfields .Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

348 ## ‡a vocal score ‡a piano conductor part ‡a part

348 ## ‡a vocal score ‡b [code for vocal score] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a piano conductor part ‡b [code for piano conductor part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a part ‡b [code for part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a score ‡b [code for score] ‡2 [code for source vocabulary]