Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Työryhmien jäsenet

Ohjeryhmä (11 hlöä)

 • Arja Kuula-Luumi Marja Kokko (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkistoJyväskylän yliopiston kirjasto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Tiina Helamaa, VäestöliittoMarja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, ATT & Tuuli-toimisto

...