Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

...