Child pages
  • Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Johdatus tilastolliseen päättelyynkesä 2015

Kurssikoe pidetään maanantaina 15.6. kello 12.00-14.00 salissa CK112. Tarkempaa tietoa kokeesta on alempana.
Note
titleAjankohtaista
8.7.2015

Kurssikokeen tarkastus ja kurssin loppuarvostelu ovat valmistuneet:

Koepaperit ovat luennoijalla.

Panel

Vastuuopettaja: Pekka Nieminen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Tilastotieteen perusopintoja, matematiikan aineopintoja. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Opetus: Opetus koostuu luennoista (30 tuntia) ja harjoitustehtävistä (5 harjoituskertaa) sekä niitä tukevista ohjauksista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella tai yleistentissä.

Sisältö: Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet ja niiden tulkinnat. Aihetta lähestytään pääasiassa frekventistisen päättelyn näkökulmasta, mutta myös bayesläistä näkökulmaa esitellään. Katso oppimistavoitematriisia.

Esitietovaatimukset: Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Johdatus todennäköisyyslaskentaan) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta (esim. Analyysi I ja Analyysi II tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi; myös hyvin hallittu lukiomatematiikan pitkä oppimäärä voi riittää).

...

Kokeessa kuulustellaan luentopäiväkirjasta ilmenevät muistiinpanojen kohdat sekä kurssin harjoitukset 1-5. Katso myös oppimistavoitematriisia.Malliksi kevään 2015 kurssikoe.

Harjoitustehtävien tekemisestä saa kurssikoepisteiden jatkoksi lisäpisteitä seuraavasti:

...