Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Johdatus tilastolliseen päättelyynkesä 2015

Note
titleAjankohtaista

Kurssikoe pidetään maanantaina 15.6. kello 12.00-14.00 salissa CK112. Tarkempaa tietoa kokeesta on alempana.

Panel

Vastuuopettaja: Pekka Nieminen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Tilastotieteen perusopintoja, matematiikan aineopintoja. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Opetus: Opetus koostuu luennoista (30 tuntia) ja harjoitustehtävistä (5 harjoituskertaa) sekä niitä tukevista ohjauksista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella tai yleistentissä.

Sisältö: Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet ja niiden tulkinnat. Aihetta lähestytään pääasiassa frekventistisen päättelyn näkökulmasta, mutta myös bayesläistä näkökulmaa esitellään. Katso oppimistavoitematriisia.

Esitietovaatimukset: Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Johdatus todennäköisyyslaskentaan) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta (esim. Analyysi I ja Analyysi II tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi; myös hyvin hallittu lukiomatematiikan pitkä oppimäärä voi riittää).

Opetusajat

Luennot ja harjoitukset pidetään viikoilla 21-24 eli 18.5. - 14.6. Luennot pitää Pekka Nieminen ja harjoitukset sekä ohjaukset Tommi Mäklin (tommi.maklin[at]helsinki.fi).

Luentojen, harjoitusten ja ohjausten yksityiskohtainen aikataulu

Luentopäiväkirja

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1 - ratkaisut
Harjoitus 2 - ratkaisut
Harjoitus 3 - ratkaisut
Harjoitus 4 - ratkaisut
Harjoitus 5

Harjoituksia ei tarkasteta eikä palauteta kirjallisesti vaan niitä käsitellään ainoastaan harjoitusryhmässä. Harjoitustehtävien tekemiseen voi saada (ja kannattaa hakea!) neuvoja harjoituksia edeltävissä ohjaustilaisuuksissa.

Suorittaminen

Anchor
kurssikoe
kurssikoe
Kurssikoe pidetään maanantaina 15.6. kello 12.00-14.00 salissa CK112. Siitä saa enintään 24 pistettä. Omia taulukoita tai kaavakirjoja ei saa käyttää kokeessa, mutta laskin on syytä ottaa mukaan. Lisäksi kokeessa saa käyttää kaksipuolista käsinkirjoitettua A4-kokoista "lunttilappua".

Kokeessa kuulustellaan luentopäiväkirjasta ilmenevät muistiinpanojen kohdat sekä kurssin harjoitukset 1-5. Katso myös oppimistavoitematriisia.

Malliksi kevään 2015 kurssikoe.

Harjoitustehtävien tekemisestä saa kurssikoepisteiden jatkoksi lisäpisteitä seuraavasti:

20 % tehtävistä - 1 p.
40 % tehtävistä - 2 p.
60 % tehtävistä - 3 p.
80 % tehtävistä - 4 p.

Lisäpisteiden saaminen edellyttää läsnäoloa harjoitusryhmässä ja valmiutta esittää oma ratkaisunsa.

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kesätentissä tai myöhemmin yleistentissä. Lisäpisteitä ei tällöin huomioida.

Kirjallisuus

Luentomuistiinpanot:

Kaikkea näiden muistiinpanojen asiasisältöä ei käydä kurssilla läpi eikä myöskään kokeessa kuulustella. Tarkempi sisältö ilmoitetaan kurssin kuluessa. Muistiinpanot soveltuvat myös itseopiskeluun.

Oheislukemistoa:

Tilastollisia laskimia ym. hyödyllistä

Joissakin harjoitustehtävissä täytyy laskea normaali-, t- ja khii-toiseen-jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä tai kvantiileja. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi Australian National Universityn online-laskimia:

Muuta mielenkiintoista:

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.