Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja Tilastollinen päättely (tai vastaavat tiedot).

Luentoajat

IV periodi

Viikko 11

ti 14-16, B120 (10.3.2015)

pe 10-12, CK111 (13.3.2015)

Viikko 12

to 12-14, CK107 (19.3.2015)

pe 10-12, CK111 (20.3.2015)

Viikko 13-18

ti 12-14, CK108 (24.3.2015 alkaen)

ke 14pe 10-1612, B120 CK111 (1127.3.2015 alkaen)

Laskuharjoitustehtävät

...

Laskuharjoitukset

IV periodi (aika ilmoitetaan myöhemmin

Viikko 12

to 14-16, CK108 (19.3.2015)

Viikko 13-18

ti 14-16, B120 (24.3.2015 alkaen)

Harjoitustyö

Kurssin voi suorittaa syventävänä opintona (8 op) tekemällä harjoitustyön (arviointi: hyväksytty/hylätty). Harjoitustyöstä tehdään raportti, johon kuuluu yleensä 1) kansilehti (voitte nimetä työn oman aiheenne perusteella), 2) sisällysluettelo, 3) johdanto (tässä voi käsitellä esimerkiksi menetelmien teoriaan liittyviä asioita), 4) käsittely, 5) päätäntö, 6) lähdeluettelo (mahdollisesti) ja 7) liitteet (esim. R-funktioiden koodit). Harjoitustyö tulee palauttaa VIIMEISTÄÄN 26.10.2015 eli syksyn 2015 periodin II alussa. Jos harjoitustyössä tarvitaan korjauksia, niin korjattu versio on palautettava kahden viikon kuluessa korjausohjeiden annosta.

...