Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

c Anskaffningsvillkor (NR)
Förklaringar om pris och/eller anskaffningsvillkor anges inom parentes.

q Specificerande information (R)

z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter. Förklaringar om makulerat eller ogiltigt ISBN anges inom parentes.

...

Exempel

020 ## ‡a 951-861-386-9 ‡q (sid.) ‡z 951-861-384-2 (virh.)

020 ## ‡a 951-772-249-4 ( ‡q osa 2, ‡q Helsingin kaupungin tietokeskus, tietokeskus ‡q nid.)
020 ## ‡a 951-8915-60-1 ( ‡q osa 2, ‡q Suomen historiallinen Seura, ‡q nid.)
En publikation har två utgivare.

020 ## ‡a 951-9422-81-1 ( ‡q Siionin laulut, laulut ‡q sid.)
020 ## ‡a 951-9422-82-X (Virsikirja, ‡q Virsikirja ‡q sid.)

020 ## ‡a 951-776-249-4 ( ‡q osa 3, ‡q Tampereen kaupunginmuseo , ‡q sid. ) : ‡c 11 eur, vain virkakäyttöön

020 ## ‡a 951-45-8742-1 (nätpublikation, pdf) ‡q nätpublikation ‡q pdf
020 ## ‡a 951-45-8967-X (nätpublikation, html) ‡q nätpublikation ‡q html

020 ## ‡a 0394170660 ‡q Random House ‡q paperback ‡c $4.95

020 ## ‡a 9780060723804 ‡q acid-free paper