Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LUKUVUOSI 2016-2017

 

 vihreällä pohjalla kaikki lukuvuoden aikana luennoitavat kurssit

harmaalla tekstillä opetus, jota ei anneta kuluvana lukuvuonna

 sinisellä tekstillä muiden pääaineiden opetus 

 

        Vastaava opettaja      
 KoodiKurssin nimiVäli(vuosia)PeriodiopArvosteluOpetuskieli2014-20152015-20162016-2017 (budjettia varten myös tieto, jos tuntiope)Luentoajat ja -paikat (jos toiveita)Harjoitusajat (harjoituskertojen määrä viikossa ja mahdolliset toiveajat)Assistentit (budjettia varten myös tieto, jos tuntiope)Muut avustavat opettajatKotisivuMuuta
PÄÄAINEOPETUS                

Perusopinnot

                
Meteorologia:535026Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet1III51-5suomi      
Meteorologia:53604Ilmakehän termodynamiikka1I51-5suomi         
Meteorologia:53622Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet1III-IV101-5suomi         
Meteorologia:53646Rajakerroksen fysiikka I1IV51-5suomi         

Aineopinnot

                
Pakolliset opinnot                
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+53531Hydrologian peruskurssi1IV51-5suomiLeppäranta MattiLeppäranta MattiLeppäranta Matti  Jutila Arttu?   
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+53541Meritieteen peruskurssi2I51-5suomiPettersson Heidi (28)Ei luennoida 2015-2016

Pettersson Heidi (28)

  Cecilia Äijälä? + N.N. (15)   
 53568Lumen ja jään geofysiikka2III51-5suomi-Leppäranta Matti       
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+53536Vesivaipan mittausmenetelmät2I-II51-5suomiKokkonen TomEi luennoida 2015-2016Kokkonen Tom      
Teoreettinen fysiikka:53749Jatkumomekaniikan perusteet2III51-5suomi, eng.         
Fysiikka: 530289Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi1I51-5suomi         
Meteorologia:53697Fluid Phenomena (Virtausilmiöt)?II51-5englanti         
Meteorologia:53602Havaintojen tilastollinen käsittely2I31-5suomi         
Tähtitiede:53398Tieteellinen laskenta I1III-IV51-5suomi         
Geotieteiden ja maantieteen laitos:535046Geographic Information Systems (GIS)?????         
Valinnaiset opinnot                
 53528Deskriptiivinen oseanografia2II51-5englantiIoanna Merkouriadi
       
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+53540Itämeren oseanografia I2III-IV51-5suomiTuomi Laura, FT (28)Ei luennoida 2015-2016Tuomi Laura (28)  N.N. (15)   
 535024Sovellettu hydrologia?III-IV51-5suomi-Ei luennoida 2015-2016       
 53537Kaukokartoitus1I-IV51-5suomi, englantiLeppäranta Matti

Kirjallisuus-

tentti/Leppäranta

Kirjallisuus-

tentti/Leppäranta

     Vierailevia opettajia tai kirjatentti
Geotieteiden ja maantieteen laitos:54156Geohydrologian perusteet?II???         
Fysiikka:53399Tieteellinen laskenta II1I-II51-5englanti, suomi    
Fysiikka:530286Termofysiikan perusteet1I41-5suomi    
Fysiikka:530287Termodynaamiset potentiaalit1II61-5suomi    

Muut opinnot

                
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+535123

Äidinkielen seminaari

1III-IV21-5suomi/ruotsiLeppäranta MattiLeppäranta MattiLeppäranta Matti     -yhteinen meteorologian kanssa 53669
Fysiikka:53001Fysikaalisten tieteiden esittely1I-II3hyv.suomi    
Fysiikan laitos:530148TVT-ajokortti1I-IV3hyv.suomi    
Teoreettinen fysiikka:53704Matemaattiset apuneuvot I1I81-5suomi      

Syventävät opinnot

                
Pakolliset opinnot                
Hoituu meteorologian puolella? Mutta mitä met. kurssia vastaa?50304Geofysiikan syventävien opintojen seminaari1I-IV3Hyv.suomi/eng.Meteorologia (yhteinen)Meteorologia (yhteinen) 
     
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+535006Aikasarja-analyysi geotieteissä2III-IV51-5suomiKahma, Kimmo (28)Ei luennoida 2015-2016Kahma Kimmo (30)  N.N. (15)   
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+535041Turbulenssioppi2IV?51-5suomiNNEi luennoida 2015-2016Leppäranta Matti  Jan-Victor Björkvist (15) ?   
 53583Matemaattiset mallit hydrosfäärin geofysiikassa2II5 suomi Leppäranta Matti 
     
 535040Geofysiikan historia1I-IV2Hyv.englantiLeppäranta MattiLeppäranta MattiLeppäranta Matti     kirjatentti
Oodi+, julk+ ilm+ , ei Optimessa
535126Lumen ja jään kenttäkurssi2IV5Hyv,englantiLeppäranta MattiLeppäranta Matti
Leppäranta Matti  Jutila Arttu?   
Ei pidetä, jos ilm. alle 5xxxxx

Järvien fysiikan kenttäkurssi

?I3Hyv,englanti

Leppäranta

Matti

Petroskoi       
 535128Meritieteen kenttäkurssi?III5Hyv.englanti--Ei luennoida 2015-2016       
                 
Meteorologia:53641Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi2IV (toukokuu 2017 Hyytiälässä?)4Hyv.suomi/eng.         
Valinnaiset opinnot                
A. Ydinaineksen kurssit                
Optime+, Oodi+, julk+ ilm+53545Dynaaminen oseanografia 2III51-5suomi, englanti

Uotila

Petteri

Ei luennoida 2015-2016Uotila Petteri (30)  Vähä, Aki (15)?   
 535008Glasiologia2III-IV51-5englanti?Leppäranta Matti
 Zwinger Thomas (dos., tuntiope)       
 Optime+, Oodi+, julk+ ilm+53574Globaali hydrologia2III-IV5  Kuusisto Esko (ulkop.), Huttula Timo (ulkop.)Ei luennoida 2015-2016Leppäranta Matti
  N.N. jatko-op. (15)   
 53548Veden pinta-aallot2I-II51-5suomiEi luennoitu 2014-2015,
Pettersson Heidi (tuntiope)
Pettersson Heidi (tuntiope) 
     
B. Ydinainesta täydentävät kurssit                
 53505Rannikko-oseanografia?III51-5suomi-Ei luennoida 2015-2016       
 53587Itämeren oseanografia II? 5  Ei luennoida 2014-2015Ei luennoida 2015-2016       
 535004Routa? 5 suomiEi luennoida 2014-2015Ei luennoida 2015-2016       
 535039Numerical modelling in oceanography2IV51-5eng.Peruuntui 2014-2015Zygmunt Kovalik (tuntiope)       
Optime+, Oodi+, julk+ ilm. puuttuu535039Continuum theory applications in snow and ice research (Vesivaipan erikoiskurssi)
2III-IV?51-5eng.Zwinger, Thomas (ulkop.)
Ei luennoida 2015-2016Zwinger, Thomas (30)  Gong Yongmei?   

535048Aikasarjat II?II 1-5suomi Kahma Kimmo       
  Polaarinen oseanografia2I-II51-5suomi peruttu 2015-2016
       
Optime+, Oodi+, julk+, ilm+53500Sea ice geophysics (Merijään geofysiikka)2I-II51-5englanti

Leppäranta

Matti

 Leppäranta Matti      
Oodi+, julk+ ei ilmoittautumista WebOodiin , ei Optimessa535052Snow science winter school III3Hyv.englanti  Lemmetyinen Juha (fmi)      
?? Vesivaipan seminaarikurssi 1I-IV8Hyv.

suomi

englanti

Leppäranta

Matti

Leppäranta

Matti

       
Geotieteiden ja maantieteen laitos:54156Hydrogeologian perusteet?????         
Teoreettinen fysiikka:53376Hydrodynamiikka2IV5 englanti         
Jatko-opinnot                
ajat sopimattaxxxxxVesivaipan kirjaseminaari I-IV    N.N.       
 
  • No labels