Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LUKUVUOSI 2015-2016

 

vihreällä pohjalla kaikki lukuvuoden aikana luennoitavat kurssit 
sinisellä tekstillä muiden pääaineiden opet
us
 

 PUNAISELLA OPINTOHALLINNON SISÄISIÄ MERKINTÖJÄ

        Vastaava opettaja     Kotisivu
 KoodiKurssin nimiVäli(vuosia)PeriodiopArvosteluOpetuskieli2012-20132013-20142014-20152015-2016LuentoajatHarjoitusajatAssistentitMuut avustavat opettajatOK/muutos+ nimikirjaimet 
PÄÄAINEOPETUS                 

Perusopinnot

                 
Meteorologia:535026Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet1III51-5suomi       
Meteorologia:53604Ilmakehän termodynamiikka1I51-5suomi          
Meteorologia:53622Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet1III-IV101-5suomi          
Meteorologia:53646Rajakerroksen fysiikka I1IV51-5suomi          

Aineopinnot

                 
Pakolliset opinnot                 
 53531Hydrologian peruskurssi1IV51-5suomi  Leppäranta MattiLeppäranta MattiLähetettyLähetetty    
 53541Meritieteen peruskurssi2III51-5suomi  Pettersson Heidi (28)Ei luennoida 2015-2016
      
 53568Lumen ja jään geofysiikka2III51-5suomi  -Leppäranta MattiLähetettyei harj.?    
 53536Vesivaipan mittausmenetelmät2I-II51-5suomi  Kokkonen TomEi luennoida 2015-2016      
Teoreettinen fysiikka:53749Jatkumomekaniikan perusteet2III51-5suomi, eng.          
Fysiikka: 530289Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi1I51-5suomi          
Meteorologia:53697Fluid Phenomena (Virtausilmiöt)?II51-5englanti          
Meteorologia:53602Havaintojen tilastollinen käsittely2I31-5suomi          
Tähtitiede:53398Tieteellinen laskenta I1III-IV51-5suomi          
Geotieteiden ja maantieteen laitos:535046Geographic Information Systems (GIS)?????          
Valinnaiset opinnot                 
 53528Deskriptiivinen oseanografia2II51-5englanti  Ioanna MerkouriadiLähetetty, Timmissä, Oodi kunnossa
Timmissä     
 53540Itämeren oseanografia I2III-IV51-5suomi  Tuomi Laura, FT (28)Ei luennoida 2015-2016      
 535024Sovellettu hydrologia?III-IV51-5suomiKuusisto Esko, Vehviläinen, Bertel (28) -Ei luennoida 2015-2016      
 53537Kaukokartoitus1I-IV51-5suomi, englanti  Leppäranta MattiN.N.?
    Vierailevia opettajia tai kirjatentti, TH 23.3. 
Geotieteiden ja maantieteen laitos:54156Geohydrologian perusteet?????          
Fysiikka:53399Tieteellinen laskenta II1I-II51-5englanti, suomi     
Fysiikka:530286Termofysiikan perusteet1I41-5suomi     
Fysiikka:530287Termodynaamiset potentiaalit1II61-5suomi     

Muut opinnot

                 
 535123

Äidinkielen seminaari

1III-IV21-5suomi/ruotsi  Leppäranta MattiLeppäranta MattiLähetetty-yhteinen meteorologian kanssa 53669    
Fysiikka:53001Fysikaalisten tieteiden esittely1I-II3hyv.suomi     
Fysiikan laitos:530148TVT-ajokortti1I-IV3hyv.suomi     
Teoreettinen fysiikka:53704Matemaattiset apuneuvot I1I81-5suomi       

Syventävät opinnot

                 
Pakolliset opinnot                 
 50304Geofysiikan syventävien opintojen seminaari1I-IV3Hyv.suomi/eng.  Meteorologia (yhteinen)Meteorologia (yhteinen)Lähetetty, julkinen Oodissa, timmissä
     
 535006Aikasarja-analyysi geotieteissä2III-IV51-5suomi  Kahma, Kimmo (28)Ei luennoida 2015-2016      
 535041Turbulenssioppi2I-II51-5suomi  Leppäranta MattiEi luennoida 2015-2016      
 53583Matemaattiset mallit hydrosfäärin geofysiikassa2II5 suomi   Leppäranta MattiLähetetty, julkinen Oodissa, timmissä
     
 535040Geofysiikan historia1I-IV2Hyv.englanti  Leppäranta MattiLeppäranta Mattikirjatentti     
 535126Lumen ja jään kenttäkurssi2III5 englanti  Leppäranta MattiLeppäranta Matti
    TH 23.3. 
 535128Meritieteen kenttäkurssi?III5Hyv.englanti  --Ei luennoida 2015-2016      
Meteorologia:53641Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi2IV (elokuu 2015, Hyytiälässä?)4Hyv.suomi/eng.          
Valinnaiset opinnot                 
A. Ydinaineksen kurssit                 
 53545Dynaaminen oseanografia I2IV51-5suomi  Leppäranta MattiEi luennoida 2015-2016      
 535008Glasiologia2III-IV51-5englanti  ?Leppäranta Matti
 Zwinger Thomas (dos., tuntiope)      
 53574Globaali hydrologia2 5    Kuusisto Esko (ulkop.), Huttula Timo (ulkop.)Ei luennoida 2015-2016      
 53548Veden pinta-aallot2I-II51-5suomi  Ei luennoitu 2014-2015,
Pettersson Heidi (tuntiope)
Pettersson Heidi (tuntiope)Lähetetty, Muokkaa timmiin varaukset!, Oodi kunnossa
  Muutos: joka toinen vuosi, TH 23.3.  
B. Ydinainesta täydentävät kurssit                 
 53505Rannikko-oseanografia?III51-5suomi  -Ei luennoida 2015-2016      
 53587Itämeren oseanografia II? 5    Ei luennoida 2014-2015Ei luennoida 2015-2016   TH 23.3.  
 535004Routa? 5 suomi  Ei luennoida 2014-2015Ei luennoida 2015-2016      
 535039Numerical modelling in oceanography2IV51-5eng.  Peruuntui 2014-2015Zygmunt Kovalik (tuntiope)      
 535039Continuum theory applications in snow and ice research (Vesivaipan erikoiskurssi)
2I-II51-5eng.  Zwinger, Thomas (ulkop.)
Ei luennoida 2015-2016      
 535048Aikasarjat II?II 1-5suomi   Kahma Kimmo      
  Polaarinen oseanografia2III-IV51-5suomi   peruttu 2015-2016
      
Geotieteiden ja maantieteen laitos:54156Hydrogeologian perusteet?????          
Teoreettinen fysiikka:53376Hydrodynamiikka2IV5 englanti   Oodi kunnossa      
                  
                  
 
  • No labels