Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄmä ohjeistus on vanhentunut. --> Uusi ohjeistus

In English

 HY:n tila- ja kiinteistökeskus on yhteistyössä tietotekniikkakeskuksen kanssa asentanut tiettyihin HY:n opetustiloihin tee-se-itse-tyyppisesti käytettävät UniTube-luentotallennuslaitteistot. UniTube-luentotallennuslaitteita on seuraavissa opetustiloissa:

Huom. Joissain saleissa 'streaming' nappula ei välttämättä näytä oikein tilaa onko stream päällä vai pois. Streamin toimivuuden voi tarkastaa koettamalla katsoa streamia. Tarkemmat ohjeet striimaukseen.


Tarkemmat ohjeet striimaukseen.

 

Ennen kuin aloitat luentotallennuksen

 • Huoltoikkunan aikana korttikirjautuminen tallentimiin ei välttämättä hetkellisesti toimi. Huoltoikkuna on joka kuun viimeinen tiistai klo 8.00-10.00.
 • Luentotallennuslaitteita ei etäajasteta, vaan tallenninlaitteen käynnistää ja pysäyttää aina ko. tilaisuuden järjestäjä (opettaja) itse. 

UniTube-luentotallentimen käyttöohje

Olemme tehneet sinua varten tiiviin UniTube-luentotallennustilojen käyttöohjeen . Perehdy siihen huolellisesti ennen kuin aloitat tallenteiden tekemisen, niin onnistut varmasti!

 

Luentotallennuksen eettiset ja tekijänoikeudelliset säännöt

 • Sinulla tulee tallenteen tekijänä olla tallenteeseen päätyvien henkilöiden suostumus tilaisuuden tallentamiseen ja julkaisemiseen internetissä.
 • Sinulla on tallenteen tekijänä vastuu siitä, ettei tallenteeseen päädy tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia. Sinulla on siis oltava esitetyn materiaalin tekijänoikeudet tai lupa esittää materiaaleja (ml. luennolla esitetyt videotiedostot, äänitiedostot, kuvamateriaali yms).
 • Tallennusjärjestelmää saa käyttää HY:n opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikusta palveleviin käyttötarkoituksiin (järjestelmän käyttö mm. poliittisiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyen ei ole sallittua).
 • Tietotekniikkakeskus pidättää oikeuden poistaa tallenteet, jotka rikkovat Tietotekniikkakeskuksen yleisiä käyttösääntöjä tai haittaavat järjestelmän teknistä toimintaa.
 • Tietotekniikkakeskus ei vastaa sisällöistä, jotka tallenteen tekijä on julkaissut.


UKK

Kysymys: miksi luentoja kannattaa tallentaa?
Vastaus: useista eri syistä. Tässä Aducate Movie -hankkeen (lähteet sivun lopussa) listaamia syitä:

 • Opiskelijat haluavat luentotallenteita
  • Itä-Suomen yliopiston Aducate-keskuksen tutkimuksen mukaan 80 % vastaajista ilmoitti haluavansa hyödyntää luentotallennusta laajemmin opinnoissaan ja 84 prosenttia heistä suositteli luentotallennusta osallistumismuotona myös muille opiskelijoille!
 • Opiskelijoiden oppimistulosten parantaminen
  • Opiskeltavien asioiden kertaaminen
  • Epäselväksi jääneiden asioiden selventäminen
  • Keskittyminen luennon sisältöön entistä syvällisemmin
 • Opintojen joustavuuden lisääminen
  • Päällekkäiset luennot, sairastuminen tai esim. osa-aikatyö eivät estä opiskelua, kun luennot ovat tarjolla tallenteina.
 • Vuorovaikutuksen lisääntyminen lähiopetuksessa
  • Opiskelijoiden ei tarvitse keskittyä muistiinpanojen tekemiseen luennon aikana.

LÄHTEET:

 

 • No labels