Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä ohjeistus on vanhentunut. Uusi ohjeistus

In English

UniTube-lataamo on video- ja äänitallenteiden julkaisemiseen kehitetty työkalu, joka löytyy Flamman Työkalut-välilehdeltä. UniTube-lataamon avulla Flamma-käyttöoikeudet omistava voi julkaista tuottamiaan opetus-, tutkimus- ym. tallenteita, olivatpa ne videokuvaa tai ääntä. Tallenne voi olla esimerkiksi tabletilla, kännykkäkameralla tai videokameralla kuvattu video, tietokoneanimaatio, sanelukoneella tehty äänitiedosto tai vastaava mediatiedosto.

UniTube-lataamon avulla voit luoda sarjoja (vrt. mappi tai hakemisto), johon voit tämän jälkeen siirtää yhden tai useampia tallenteita. Jos sinulla on esimerkiksi kemian peruskurssi, sinun kannattaa luoda ko. kurssiasi varten sarja, esimerkiksi "Kemian peruskurssi 2014". Tällöin eri aihepiirien videosi pysyvät hyvässä järjestyksessä.

Hyvä tietää!

  • UniTube-lataamolla luomasi sarjat ovat henkilökohtaisia, ts. vain sinä voit ladata luomaasi sarjaan videoita. Jos haluat tehdä sarjan, johon useat eri henkilöt voivat ladata videoita, sinun tulee hankkia työryhmällesi ryhmäkäyttäjätunnus, jota kukin työryhmäsi jäsen voi sitten käyttää videoiden lataamiseen.
  • UniTube-palvelulla on joka kuukausi säännöllinen huoltoikkuna-ajankohta, jolloin videopalvelimiin tehdään päivityksiä. Huoltoikkunan aikana kirjautuminen järjestelmään ei välttämättä onnistu.

 

Seuraava kuva esittää Unitube-lataamon etusivunäkymän:Sarjaa luodessasi anna sarjalle selkeä otsikko ja valitse yksikkö, jonka alaisuudesta toivot sarjasi löytyvän Flamman UniTube-katsomossa (yksikkö voi olla esim. tiedekunta, laitos tai muu hallinnon yksikkö).

Näkyvyystaso määrittää sen, kuka pääsee näkemään sarjaan lataamasi videot. Jos valitset kohdan Moodle, tulee sinun syöttää sarjaan liitettävän Moodle-kurssin tunnistenumero.

Kun sinulla on olemassa sarja, voit lähettää siihen tallenteita UniTube-studiosta, UniTube-luentotallennustiloista tai UniTube-lataamosta. Seuraava kuva esittää UniTube-lataamon lataustyökalun, jolla voit lähettää (upload) palvelimelle videoita:

Huomaa, että videoiden lähettäminen voi viedä huomattavan kauan aikaa (lähetysnopeus riippuu mm. käyttämästäsi nettiyhteydestä). Lähettäessäsi videota palvelimelle odota siis rauhallisesti, kunnes lähetysikkunaan tulee ilmoitus lähetyksen onnistumisesta. Onnistuneen lähetyksen tunnistat seuraavasta tekstistä:

Kun palvelin on prosessoinut lähettämäsi videon, ilmestyy video automaattisesti esille valitsemassasi sarjassa.

 

Huom: älä lähetä tallennetta useita kertoja äläkä lähetä palvelimelle isoja koetallenteita! Siirto kestää yleensä muutamia minuutteja ja tallenne ilmestyy Flamman Unitube-katselunäkymään yleensä muutamien tuntien kuluessa tallenteen lähettämisestä.

 

UKK

Kysymys: mitä tiedostoja voin viedä UniTubeen UniTube-lataamon avulla?
Vastaus: voit viedä sen avulla UniTubeen video- ja äänitiedostoja. Tuettuja video- ja äänitiedostomuotoja ovat mm. mp4, avi, mpg, mov ja mp3. Jos editoit videota ennen sen lähettämistä UniTubeen, tallenna video mielellään HD-laadulla .mp4-muodossa sillä UniTube tekee videoista automaattisesti myös pienemmän resoluution jakeluversiot.

Kysymys: Miten linkitän UniTube-tallenteen Moodle-kurssille?
Vastaus: Katso aiheesta tehty UniTube-ohje ja Moodle-ohje: Moodle-ohje.

Kysymys: Miksi saan ilmoituksen "Vi­deo was not found" kun klikkaan linkkiä videoon?
Vastaus: Luultavasti koska sarja on näkyvyydeltään "Piilotettu kaikilta". Valitettavasti Lataamo näyttää linkin tuolloinkin, vaikka se ei toimi.

Kysymys: laitoin UniTubeen tallenteen, mutten pysty nimeämään enkä muokkaamaan sitä - miksi?
Vastaus: UniTube-lataamolla Flammaan lähetettyjen tallenteiden uudelleennimeäminen ei ole mahdollista.

Kysymys: Voinko siirtää tallenteita sarjasta toiseen?
Vastaus: Tämä ei ole mahdollista suoraan Lataamossa, tallenteen siirtäminen oikeaan sarjaan tilataan osoitteesta unitube@helsinki.fi .

Kysymys: voinko editoida (leikata) UniTube-lataamossa videoita?
Vastaus: editointi ei ole UniTubessa mahdollista. Editoi siis videosi aina etukäteen ja julkaise tallenteesi vasta sitten UniTube-lataamolla.

Kysymys: kuinka paljon voin ladata videoita tai muita tallenteita UniTubeen?
Vastaus: UniTubessa ei ole toistaiseksi rajoitusta sille, kuinka paljon videoita voi ladata palveluun. Jos sinulla on useita kymmeniä tai satoja videotallenteita laitettavaksi palvelimelle, pyydämme sinun olevan yhteydessä UniTube-ylläpitoon sähköpostitse ( unitube@helsinki.fi ) ennen niiden lähettämistä UniTube-Lataamolla. Ylläpito voi mahdollisuuksien mukaan myös automatisoida suurten videomäärien siirrotoa järjestelmään.

Kysymys: voiko UniTubeen viedä Adobe Connect- eli Verkkokokous-järjestelmän tallenteita?
Vastaus: voi. Tallenteiden exporttaus AC:stä ja siirto Unitubeen onnistuu, kun siirryt AC-kokoushuoneessa ollessasi Meeting-valikkoon ja valitset "Manage Meeting Information"-toiminnon. Siirry avautuneella sivulla "Recordings"-välilehdelle, jotta näet tekemäsi tallenteet. Klikkaa exportattavan tallenteen "Make Offline"-linkkiä ja tämän jälkeen "Proceed with Offline Recording"-toimintoa. Anna sitten tallenteellesi hyvin kuvaava nimi, valitse tallennuspaikka ja paina lopuksi "Save". Export-toiminnolla voi luoda flv- tai mp4-tallenteen (suosituksena mp4), jonka voit siirtää UniTube-Lataamo-toiminnolla UniTubeen.

Kysymys: kuinka kauan tallenteet säilyvät UniTubessa?
Vastaus: Toistaiseksi tallenteiden säilymiselle ei ole asetettu rajoitteita, mutta tilannetta voidaan joutua tarkistamaan tulevaisuudessa palvelun käyttömäärien ja tilantarpeen niin vaatiessa.

Kysymys: jos lataan video- tai äänitallenteeni UniTubeen, niin mitä tapahtuu tekijän- ym. oikeuksille?
Vastaus: UniTube-lataamon käyttö edellyttää käyttäjiltään vastuullisuutta mm. tekijänoikeuksien kunnioittamisen ym. asioiden saralla. Sama pätee myös itse UniTube-järjestelmään, joka pyrkii kaikin tavoin kunnioittamaan sitä käyttävien yliopistolaisten tekijänoikeuksia. Käyttäjä sitoutuu UniTube-lataamoa käyttäessään palvelun käyttöehtoihin, jotka ovat luettavissa alla olevan linkin kautta avautuvassa näkymässä.

 UniTube-palvelun käyttöehdot

UniTube-palvelun käyttöehdot

Tallenteen julkaisija (julkaisijalla tarkoitetaan video- tai äänitallenteen UniTube-palveluun lähettävää henkilöä) vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista lähettämänsä tallenne internetissä. Jos tallenteessa esiintyy muita henkilöitä kuin julkaisija itse, julkaisija vastaa siitä, että hänellä on em. henkilöiden suostumus levittää tallennetta internetissä.

Tallenteen julkaisija vastaa siitä, ettei tallenne loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Julkaisija ymmärtää ja hyväksyy sen, että UniTube-palvelu on ääni- ja videomateriaalin avoimeen julkaisemiseen kehitetty järjestelmä: Unitubea ei ole tehty korkean tietoturvaluokituksen järjestelmäksi. Julkaisija ymmärtää ja hyväksyy sen, että tallenteiden metatiedot (nimi, kuvaus) ovat avoimesti internetissä luettavissa, vaikka tallenteen katseluoikeus olisikin rajattu. Julkaisija sitoutuu siihen, ettei hän julkaise UniTube-palvelulla arkaluontoista materiaalia: arkaluontoista materiaalia ovat mm. luottamukselliset potilas-lääkäri-keskustelut, opiskelija-opettaja-arvioinnit, salaiseksi luokiteltavat kokoukset ym. luottamuksellinen sisältö. Julkaisija sitoutuu julkaisemaan vain sellaista ääni- tai videomateriaalia, jonka julkisuuteen (avoimeen internetiin) pääseminen ei aiheuta haittaa kenellekään. Julkaistavan tallenteen tulee liittyä oleellisesti yliopiston perustoimintaan: UniTube-palveluun ei saa laittaa esimerkiksi henkilökohtaisia, kaupallisia, poliittisia tai muutoin yliopistotoimintaan kuulumattomia tallenteita. Tallenteen tulee olla hyvän tavan ja maun mukainen eikä se saa loukata muita henkilöitä.

Tallenteen tekijänoikeudet eivät siirry julkaisijalta Helsingin yliopistolle, mutta Helsingin yliopisto saa maksuttoman käyttöoikeuden tallenteeseen tallenteen elinkaaren ajaksi. Julkaistujen tallenteiden elinkaaressa ei toistaiseksi ole rajoituksia, mutta Tietotekniikkakeskus varaa oikeuden siirtää epäaktiivisia videoita arkistoon tai kehottaa käyttäjää poistamaan niitä. Jos tallenteen julkaissut henkilö poistuu Helsingin yliopistosta, tallenne jää Unitube-palvelussa näkyväksi julkaisijan asettamien näkyvyysehtojen mukaisesti. Julkaisija voi yliopistosta poistuessaan myös siirtää tallenteen omistajuuden toiselle Helsingin yliopistossa työskentelevälle henkilölle (suositeltu tapa) tai vaihtoehtoisesti poistaa tallenteensa UniTube-palvelusta pysyvästi.

Helsingin yliopisto tarjoaa UniTube-palvelun julkaisijoiden käytettäväksi, mutta ei päätä tai muutoin millään lailla osallistu tallenteiden julkaisemiseen. Julkaiseminen tapahtuu yksinomaan julkaisijan toimesta ja julkaisijan vastuulla. UniTube-palvelun audiovisuaalisen sisällön päätoimittajana toimii Helsingin yliopiston Verkkoviestintä, joka yhdessä tietotekniikkakeskuksen kanssa kuitenkin pidättää oikeuden jälkikäteen poistaa palvelusta tallenteita perustellusta syystä. Tällaisia ovat mm. seuraavat syyt: tallenne on tullut elinkaarensa päähän, tallenne rikkoo Unitube-palvelun käyttöehtoja, Tietotekniikkakeskuksen yleisiä käyttöehtoja, lakeja, asetuksia tai viranomaisten määräyksiä tai loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia tai että tallenne häiritsee UniTube-järjestelmän teknistä toimintaa. Helsingin yliopistolla on myös oikeus lakkauttaa palvelu milloin tahansa ja tässä yhteydessä pysyvästi poistaa kaikki tallenteet palvelusta. Lisäksi Tietotekniikkakeskus pidättää oikeuden uudelleenpakata (transcode) tallenteet uusien pakkausteknologioiden mukaisiksi tilanteen niin edellyttäessä.

  • No labels