Syömishäiriöiden aivokuvantamistutkimus

Kaikki syömishäiriöiden esiintyvyys -tutkimuksessa haastatteluhetkellä syömishäiriöiden oireista kärsineet kaksoset kutsuttiin kaksospareineen mukaan syömishäiriöiden aivokuvantamistutkimukseen, jonka päätavoitteena on tutkia syömishäiriön suhteen diskordanttien kaksosparien aivotoimintaa toiminnallisen magneettikuvauksen (fMRI) ja SPECT-aivokuvauksen keinoin. Ohessa syömishäiriöiden aivokuvantamistutkimuksen tarkempi esittely.

Osa EDSCREEN-tutkimuksen osallistujista kutsuttiin vv. 2002-2003 mukaan aivotutkimukseen, jonka SPECT-aivokuvauksen ja funktionaalisen magneettikuvauksen (fMRI) avulla mittasi ruokaärsykkeiden aiheuttamia vasteita aivoissa.

LT Anu Koskela esitteli SPECT-aivotutkimuksien tuloksia vuonna 2008 julkaistussa väitöskirjassaan

Anu Koskela: The brain serotonin transporter binding in young adults; methodological considerations and association with Bulimia Nervosa and acquired obesity. Helsingin yliopisto, 2008. [lue]

  • No labels