Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

Helsingin yliopistolla käytössä oleva wikiohjelmisto (Confluence) tarjoaa monipuolisia toimintoja työryhmän verkkotyöskentelyn tukemiseen. Tällä kurssilla tutustutaan käytännössä Confluencen edistyneisiin toimintoihin ja sen tarkempi sisältö pyritään aina luomaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Toteutus

Yksi noin kolmen oppitunnin pituinen lähiopetustapaaminen jota edeltää orientoiva ennakkotehtävä. Opetusmenetelminä demot, yhteisöllinen työskentely wikissä sekä käytännön harjoittelu itsenäisesti ja ohjatusti.

Tavoite

Syvennetään osallistujien yleistietoja Hy:n wikipalvelusta sekä varsinkin käytännön taitoja Hy:n wikiohjelmiston Confluencen käytöstä. Osallistujilla tulisi olla esitietoina perustiedot wikeistä sekä varsinkin käytännön kokemuksia Confluencen käytöstä, esim. kurssin "Wiki tutuksi" pohjalta.

Kohderyhmä

Helsingin yliopiston opetushenkilöstö sekä soveltuvin osin myös opetuksen tukitehtävissä työskentelevät.

Yksittäisten kurssien sivuja