Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hy:n wikissä oleva sisältö on jaoteltu yksittäisille wikialueille, joilla jokaisella on oma ylläpitäjänsä ja erikseen hallinnoidut käyttöoikeudet. Näitä yksittäisiä wikialueita eli työtiloja voi luoda kuka tahansa Hy:n käyttäjätunnuksen haltija.

Uusi wikialue vai olemassaolevan kierrätys?

Wikialueen luominen on nopeaa ja helppoa. Siksi kannattaakin ihan ensin pohtia vielä kertaalleen, onko oikeasti tarve uudelle alueelle vai voisiko tässä yhteydessä soveltaa jotain olemassaolevaa aluetta?

Henkilökohtaiset ja globaalit wikialueet

Hy:n wikissä on kahdenlaisia wikialueita, henkilökohtaisia ja globaaleita. Yleisesti ottaen ne ovat miltei samanlaisia mutta useimmissa tapauksissa kannattaa luoda globaali wikialue varsinkin silloin, kun kyseessä on jonkin työryhmän, kurssin tms. yhteinen työskentelyalue.

Henkilökohtainen wikialue soveltuu kätevästi esim. omien muistiinpanojen tallentamiseen tai yksinkertaisen kotisivun tai blogin ylläpitämiseen. Henkilökohtainen alue voi nimestään huolimatta olla myös julkinen ja jaettu, eli voit kutsua sinne muitakin käyttäjiä muokkaamaan sisältöjä.

Globaalin wikialueen luominen

Globaalit wikialueet luodaan erillisellä työkalulla joka löytyy wikin etusivun Create Space -nappia painamalla. Työkaluun pääsee myös otsikkopalkin vasemman laidan Spaces-alasvetovalikosta. Työkalu tarjoaa muutamia vaihtoehtoisia pohjia. Useimmissa tapauksissa Blank Space on sopivin pohja.

Kun luot Blank Space -pohjaan perustuvan wikialueen sinulta kysytään seuraavia tietoja:

Space Name

Kirjoita tähän uuden wikialueen nimi.

Pakollinen

Space key

Wikialueen yksilöllinen tunniste, joka näkyy alueen url-osoitteessa. Voit käyttää joko wikialueen nimen perusteella automaattisesti luotua tunnistetta tai kirjoittaa sen itse. Valitse Space key huolellisesti, sillä sitä ei voi muuttaa jälkikäteen. Jos tunniste on jo varattu, siitä tulee varoitus.

Pakollinen

Visible only to me

Ruksaa tämä kohta vain siinä tapauksessa, että haluat luoda yksityisen alueen. Jätä muuten kohta tyhjäksi.Valinnainen

Wikialueen luonti muilla pohjilla noudattaa samaa kaavaa. Muutamissa pohjissa kysytään joitain lisätietoja.

Knowledge base

Knowledge base -pohja sopii tietämyskannan luomiseen. Valinnaiseen Description-kenttään voi lisätä wikialueen lyhyen kuvauksen, joka näkyy esimerkiksi Työpöydällä. Kuvausta voi muuttaa myöhemmin.

Team space

Team space -pohja sopii tiimien sisäiseen käyttöön tarkoitetuille wikialueille tai esimerkiksi yksikön omaksi intranetiksi. Voit lisätä Team members -kenttään kaikki tiimisi jäsenet.

Documentation space

Documentation space -pohja sopii wikialueille, joilla ylläpidetään käyttöohjeita, oppaita tai muuta dokumentaatiota.

Software project space

Software project space -pohja on tarkoitettu Jira.it.helsinki.fi -palvelimen ohjelmistoprojektien wikialueiden luontiin.

Henkilökohtaisen wikialueen luominen

Voit luoda vain yhden henkilökohtaisen wikialueen, valitse oma nimesi ja sieltä Add Personal Space. Kts. tarvittaessa tarkemmin ohjeita Atlassianin Confluence-ohjeista: https://confluence.atlassian.com/display/CONF55/Setting+up+your+Personal+Space

Heti uuden alueen perustamisen jälkeen kannattaa valmistella sitä muita käyttäjiä varten, kts. tarkemmin sivulta: Wikialueen hallinnointi.

Kts. tarvittaessa tarkemmin Atlassianin Confluence-ohjeista: https://confluence.atlassian.com/conf66/create-a-space-943961528.html

Mustathan myös lukea Helsingin yliopiston Wikipalvelun käyttösäännöt.