Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hy:n wikissä oleva sisältö on jaoteltu yksittäisille wikialueille, joilla jokaisella on oma ylläpitäjänsä ja erikseen hallinnoidut käyttöoikeudet. Näitä yksittäisiä wikialueita eli työtiloja voi luoda kuka tahansa Hy:n käyttäjätunnuksen haltija.

Uusi wikialue vai olemassaolevan kierrätys?

Wikialueen luominen on nopeaa ja helppoa. Siksi kannattaakin ihan ensin pohtia vielä kertaalleen, onko oikeasti tarve uudelle alueelle vai voisiko tässä yhteydessä soveltaa jotain olemassaolevaa aluetta?

Henkilökohtaiset ja globaalit wikialueet

Hy:n wikissä on kahdenlaisia wikialueita, henkilökohtaisia ja globaaleita. Yleisesti ottaen ne ovat miltei samanlaisia mutta useimmissa tapauksissa kannattaa luoda globaali wikialue varsinkin silloin, kun kyseessä on jonkin työryhmän, kurssin tms. yhteisestä työskentelyalueesta.

Henkilökohtainen wikialue soveltuu kätevästi esim. omien muistiinpanojen tallentamiseen tai yksinkertaisen kotisivun tai blogin ylläpitämiseen. Henkilökohtainen alue voi nimestään huolimatta olla myös julkinen ja jaettu, eli voit kutsua sinne muitakin käyttäjiä muokkaamaan sisältöjä.

Globaalin wikialueen luominen

Globaalit wikialueet luodaan erillisellä työkalulla: http://wiki.helsinki.fi/hy/creator/. Wikialuetta luotaessa sinulta kysytään seuraavia tietoja:

Space key

Yksiselitteinen tunniste. Ei voi sisältää muita kuin kirjaimia 'a'-'z' ja numeroita '0'-'9'. Tunniste on pysyvä, joten sitä ei voi muuttaa jälkeenpäin. Tunniste kopioidaan myös uuden wikialueen Space name -kenttään, jota alueen ylläpitäjä voi kuitenkin muokata jälkeenpäin.

Pakollinen

Space description

Vapaamuotoinen selite mm. Työpöydällä näytettäväksi. Tämä selite voi sisältää myös erikoismerkkejä ja sitä voi alueen ylläpitäjä muokata myös jälkeenpäin. 

Valinnainen

Member names

Voit samantien lisätä suurenkin joukon käyttäjiä wikialueelle. Käyttäjät kirjoitetaan joko muodossa "kasitunnus" tai "etunimi.sukunimi@helsinki.fi" - kukin käyttäjä omalle rivilleen.

Valinnainen

Terms of use

Lopuksi sinun tulee vielä vahvistaa että olet lukenut ja hyväksynyt Wikipalvelun käyttösäännöt.

Pakollinen

Henkilökohtaisen wikialueen luominen

Voit luoda vain yhden henkilökohtaisen wikialueen, valitse oma nimesi ja sieltä Add Personal Space. Kts. tarvittaessa tarkemmin ohjeita Atlassianin Confluence-ohjeista: https://confluence.atlassian.com/display/CONF55/Setting+up+your+Personal+Space

Heti uuden alueen perustamisen jälkeen kannattaa valmistella sitä muita käyttäjiä varten, kts. tarkemmin sivulta: Wikialueen hallinnointi.

Kts. tarvittaessa tarkemmin Atlassianin Confluence-ohjeista: https://confluence.atlassian.com/display/CONF55/Working+with+Spaces