Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wiki tutuksi- koulutusten materiaalit

Kuvaus "Wiki tutuksi" kurssista

Kohderyhmä

Helsingin yliopiston opetustenkilöstö sekä soveltuvin osin myös opetuksen tukitehtävissä työskentelevät.

Tavoite

Tavoitteena on tuottaa osallistujille ymmärrys siitä, mitä wikit ovat ja mitä niillä voidaan tehdä Helsingin yliopistolla.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita esitietoja aihepiiristä.

Sisältö

Wikit ovat yksinkertaisia verkkosovelluksia joissa käyttäjät voivat lukemisen ohella helposti muokata ja lisätä sisältöä. Kurssilla tutustutaan tarkemmin wikeihin ja opetellaan käytännössä miten Helsingin yliopiston wikipalvelu toimii.

Toteutus

Kurssi sisältää kahden tai kolmen oppitunnin pituisen lähiopetuksen jossa menetelminä käytetään luentoa, demoja ja itsenäistä harjoittelua.

Yksittäisten kurssitoteutusten materiaaleja