Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tarvittaessa voi sivukohtaisesti määritellä muuta wikialuetta tiukemmat katselu- tai muokkausoikeudet. Jotta voit tehdä sivulle rajoituksia, sinulla tulee olla aluekohtainen oikeus siihen "Page - Restrict".

HUOM! Käytä sivukohtaisia rajoituksia vain jos todella tarvitset niitä.


Page Restrictions

Rajoitusten tarkistaminen

Voit tarkistaa mahdolliset sivurajoitukset Tools -valikosta Restrictions tai klikkaamalla sivun metatietorivillä mahdollisesti olevaa lukkokuvaketta.

Toinen vaihtoehto on valita sivun muokkaustilassa editori-ikkunan alapuolelta Restrictions.

Wikialueen ylläpitäjä voi tarvittaessa nähdä kaikki alueen sivukohtaiset rajoitukset valitsemalla Space Tools > Permissions > Restricted Pages.

Rajoitusten muuttaminen

Voit muuttaa sivurajoituksia seuraavasti:

  1. Valitse Tools -valikosta Restrictions. Sinulle avautuu Page Restrictions ikkuna.
  2. Lisää tarvittaessa haluamasi rajoitus (Restrict viewing / Restrict editing)
  3. Valitse haluamasi käyttäjät ja/tai ryhmät
  4. Poista tarvittaessa haluamasi rajoitus Remove restriction
  5. Tallenna muutokset Save

 

Sivulle asetettu katselurajoitus periytyy myös sen alaisille lapsisivuille ja niiden lapsille ja niin edelleen. Voit siis yhtä sivua rajoittamalla tehdä wikialueen sisälle hierarkisen sivupuun, jolla on muuta aluetta tiukemmat katselurajoitukset.