Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä kuvataan lyhyesti kaikista keskeisimmät toiminnot, käsitteet ja käyttöliittymän elementit

1. Kirjautuminen

1.1. Kirjautuminen etusivun yläpalkista

Wikin etusivun eli "Dashboardin" yläpalkista löytyy toiminto "Log in"

Kts. tarkemmin kuva yläpalkin Log in-valikosta:

Valinnan jälkeen käyttäjä ohjataan roolinsa kirjautumissivulle.

1.2. Kirjautumisvaihtoehdot Login-sivulla

Kirjautumissivulla on eri käyttäjäroolien mukaiset kirjautumisvaihtoehdot:

with a Helsinki University account - Kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat ja henkilökunta sekä nk. kevyttunnusten haltijat ohjataan Hy:n yleiseen kirjautumispalveluun. He syöttävät oman tunnuksensa lyhyessä muodossa (nk. kasitunnus) ja salasana on pääkäyttöluvan mukainen (kuten muissakin Hy:n verkkopalveluissa).

with a Haka federation account - Muiden suomalaisten korkeakoulujen käyttäjät (nk. Haka-verkoston jäsenet) ohjataan oman organisaationsa kirjautumispalveluun.

For eduGAIN Login click the eduGAIN and choose your organization from the box.  – eduGAIN-interfederaation jäsenorganisaatioiden käyttäjät ohjataan oman organisaationsa kirjautumispalveluun. Interfederaatioon kuuluu mm. eri maiden korkeakouluja.

with a separate visitor's account - ulkopuoliset vierailijat eli em. ryhmiin kuulumattomat joilla on itse Sign Up- toiminnolla luotu tunnus voivat syöttää tietonsa samalla sivulla.

Mikäli käyttäjä pyrkii suljetulle wikialueelle ennen kirjautumistaan, tarjotaan hänelle ensin wikin Login-sivu.

Kts. tarkemmin kuva Login-sivusta:

1.3. Kirjautuminen ulos eli logout

Muista aina istunnon lopuksi kirjautua ulos valitsemalla yläpalkista löytyvästä käyttäjävalikosta (oma nimesi) "Log Out"!

2. Työpöytä

Työpöytä (Dashboard) on wikipalvelun etusivu ja tarjoaa portaalimaisen näkymän kaikkeen sinun saatavillasi olevaan tietoon.

Työpöytä eli Dashboard on portaali wikipalveluun

Työpöytä sisältää seuraavat lohkot:

  1. Ylläpidon tiedotteet ja linkit keskeisimpiin ohjeisiin
  2. Lista suosikeistasi. Listalle on neljä vaihtoehtoa: Spaces / Pages / Network eli Wikialueet / Sivut / Verkosto
  3. Lista viimeisimmistä tapahtumista. Listalle on viisi vaihtoehtoa: Popular / All Updates / Favourite Spaces / Network / Space Categories.
  4. Kaikki sinulle näkyvät wikialueet (lohkon 2. alapuolella) mutta helpommin yläpalkin Spaces- valikon kautta.

Pääset Työpöydälle miltä tahansa wikialueelta sivun vasemman yläreunan linkistä Dashboard.

Työpöytä kannattaa ehdottomasti muokata henkilökohtaiseksi merkitsemällä joitakin wikialueita ja sivuja suosikeiksi!

Ja tärkeät ihmiset kannattaa lisätä verkostoosi.

 

Pääset mistä tahansa sivulta nopeasti Työpöydälle näppäilemällä 'g' ja 'd'.

3. Sanasto

Tällä sivulla on selitetty muutamat keskeisimmistä wikipalvelun käsitteistä.

Wikipalvelussa käytettyjä käsitteitä

käsite suomeksi

käsite englanniksi esimerkiksi ohjelmiston käyttöliittymässä

kuvaus

anonyymi käyttäjä

anonymous user

käyttäjä joka ei ole kirjautunut wikiohjelmistoon

blogimerkintä

blog post

uusi tiedote

ilmoitukset

workbox

 

kirjautunut käyttäjä

confluence-users

käyttäjä joka on kirjautunut wikiohjelmistoon omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan

hy-käyttäjä

hy-users

kirjautunut käyttäjä, jolla Helsingin yliopiston pääkäyttöluvan mukainen tunnus

haka-käyttäjä

haka-users

kirjautunut käyttäjä, jolla on käyttäjätunnus Haka-luottamusverkostoon kuuluvassa organisaatiossa, ml. Hy:n käyttäjät

kommentti

comment

kommentti, joka näkyy sivun alareunan kommenttipalstalla

lapsisivu

child page

sivu joka on luotu tai siirrety toisen wikisivun alaiseksi (ns. sivupuussa)

sivupohja

page template

Sivu jota voi käyttää uusien sivujen pohjana. Sivupohjassa voi olla valmista, tekstiä, makroja yms. Sivupohjia voi käyttää kuka tahansa kenellä on muokkausoikeus, mutta sivupohjien luonti ja ylläpito vain wikialueen ylläpitäjän toimesta.

sivupuu

page tree (hierarchy)

vanhempi- ja lapsisivujen muodostama hierarkinen kokonaisuus jollain tietyllä wikialueella

taittopohja

page layout

Sivua muokattaessa voidaan vaihtaa sivun taittoa, esim. 1-palstaisesta 2-palstaiseksi.

teema

(space) theme

Wikialuekohtainen ulkoasuteema, jonka wikialueen ylläpitäjä määrittää

työpöytä

dashboard

ohjelmiston etusivu eli portaalinäkymä

versiokommentti

(version) comment

kommentti, jonka sivun muokkaaja on tallentanut samalla uuden version kanssa, näkyvissä vain sivun historiatietojen yhteydessä

vierailija

 

kirjautunut käyttäjä, jolla itse luotu tunnus

wikialue

space

yhden tai useamman sivun muodostama kokonaisuus, jolla on omat asetukset ja ylläpitäjä

wikialueen ylläpitäjä

space admin

vastuuhenkilö jolla on oikeudet hallinnoida yhtä tai useampaa wikialuettaa

wikipalvelu

wiki service

ohjelmiston, palvelimen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen muodostama kokonaisuus joka mahdollistaa wikin käyttämisen

blueprintblueprintkehittynyt sivupohja, jatkossa mahdollisesti myös pohja erilaisille wikialueille. Sopiva suomennos vielä hakusessa.

4. Pikanäppäilyt

Tällä sivulla on esitelty muutamia keskeisimpiä pikanäppäilyjä. Näet kaikki valitsemalla yläpalkin ohjevalikosta Keyboard Shortcuts

g ja dPääset mistä tahansa Työpöydälle (Dashboardille)
g ja rNäytä viimeksi katsellut sivut (UUSI!)
eAvaa sivun tai blogimerkinnän muokattavaksi
mLisää kommentin sivuun tai blogimerkintään
tNäyttää sivun liitteet
Ctrl + s (Cmd +s)Tallentaa sivun (editorissa)
Ctrl + 0Takaisin kappaletyyliin (editorissa)
Ctrl + (1-6)Aloittaa otsikkotyylin (editorissa)
Ctrl + bAloittaa/lopettaa lihavoinnin (editorissa)
[Avaa pikatoiminnon linkitykselle (editorissa)
!Avaa pikatoiminnon liitteen lisäämiselle (editorissa)
@Ehdottaa verkostosi jäseniä mainintaa varten (editorissa)


Kts tarvittaessa tarkemmin lisätietoja Atlassianin englanninkielisestä Confluence-ohjeesta: https://confluence.atlassian.com/display/CONF54/Keyboard+Shortcuts

5. Sivu

Tässä sivulla on esitelty wikisivun käyttöliittymäelementit silloin kun ollaan sivun katselutilassa kirjautuneena käyttäjänä.

5.1. Yläpalkki ja vasen reuna

1Käyttäjävalikko
2Ilmoitukset ja tehtävät
3Haku
4Ohjeet
5Wikialueet
6Käyttäjät
7

Create- painike

9Space Tools (admin- toiminnot yms.)
10Sivupalkin muokkaus (vain admin)

5.2. Sivun elementit

1.Leivänmurut, josta näet hierarkisen sivupolun
2.Sivun nimi
3.Editorin avaaminen
4.Sivun asettaminen seurattavaksi
5.Sivun jakaminen
6.Tools-valikko sisältää paljon hyödyllisiä toimintoja
7.Sivun metatiedot, kuten sivun luoja, viime muokkaus sekä mahdolliset rajoitukset, liitteet ja versiokommentit
8.Like- painike
9.Avainsanat ja painike niiden lisäämiseen
10.Kommentit

Yleensä kannattaa aina aloittaa istunto kirjautumisella, silloin näet heti tärkeimmät muutokset ja viestit.