Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Terveys ja hyvinvointi 7.2.

NEMO - Natural Emotionality in Digital Interaction

Lapset viettävät yhä enemmän aikaa verkossa ja digitaalisten laitteiden parissa samalla, kun tosielämän kohtaamiset vähenevät. Vaikuttaako tämä lapsen vuorovaikutustaitoihin, ja jos vaikuttaa, niin millä tavalla?
Tulevaisuudessa tekoäly ja robotit tekevät yhä enemmän töitä, joita voidaan suorittaa tietokoneen avulla. Ihmisille jäävät työt, joissa vuorovaikutus ja luova ajattelu ovat keskiössä.

Miten tämän päivän digitaalisuus voisi tukea lapsen sosiaalisten ja tunne-elämän taitojen sekä luovuuden kehittymistä? Aihetta on tutkittu toistaiseksi vähän. Näihin kysymyksiin NEMO-ryhmä etsii vastauksia.

Terveys ja hyvinvointi -työpajassa lukiolaiset pohtivat NEMOn Katrin ja Vesan johdolla, millainen on tulevaisuuden nuori vuosina 2020 ja 2100.

Lue lisää NEMOsta ja katso video Katrin pitch-puheenvuorosta.

Twitter: @katrisaarikivi

Lab Impact Africa

Lapsi tuodaan lääkärille kuumeen takia. Puutteellisen laboratorio-olosuhteiden takia kuumeen todellinen syy ei selviä, ja lääkäri määrää väärät lääkkeet. Lapsi kuolee, vaikka oikea diagnoosi ja lääkitys olisi pelastanut hengen.

Lab Impact Africa -tiimi haluaa viedä Afrikan maihin suomalaista laboratorio-osaamista: niin infrastruktuuria kuin koulutustakin. Terveys ja hyvinvointi -työpajassa lukiolaiset miettivät Edinan ja Leenan johdolla, millä tavoin projektista voi viestiä ilman yhteistä kieltä.

Lue lisää Lab Impact Africasta ja katso video tiimin pitch-puheenvuorosta.

Twitter: @labimpactafrica

 

Lue lisää työpajan kulusta Opiskelijat äänessä -blogista!

 

uusi maailmankuva 28.3.

Futurorg - The Future of Organization

Internet, digitalisoituminen ja uudet viestinnän välineet ovat mullistaneet ihmisten vaikutusmahdollisuudet omissa paikallisyhteisöissään. Uudet teknologiat ovat mahdollistaneet sosiaalisten liikkeiden synnyn ja kasvun Arabikeväästä Ravintolapäivään. Samalla kansalaisten osallistuminen poliittisten puolueiden ja perinteisten järjestöjen toimintaan vähenee. Ihmisten osallistuminen muuttaa muotoaan. Futurorg etsii uusia sosiologian ja teknologian keinoja edistää ja organisoida kollektiivisia projekteja.

Uusi maailmankuva -työpajassa mietittiin Veikko Erannin ja Noora Laakin johdolla, miten tulevaisuuden nuori käyttää internetiä ja sosiaalista mediaa. Samalla pohdittiin, minkälaisiin ilmiöihin kaivataan tulevaisuudessa ratkaisuja.

 

Lue lisää Futurogista ja katso video tiimin pitch-puheenvuorosta.

Twitter: @futurorg

Moralities of Intelligent Machines

Robotit ovat olleet arkea jo pitkään teollisuudessa, mutta nyt ne ovat nousemassa isompaan rooliin esimerkiksi hoiva-alalla ja liikenteessä. Mikä vielä eilen tuntui tieteiskirjallisuudelta, on jo tänään täällä. Mutta kenen on vastuu silloin, jos robottien toiminnassa jokin menee pieleen ja esimerkiksi ihmisiä kuolee virheen seurauksena? Moralities if Intelligent Machines tutkii älykkäiden koneiden moraalista vastuuta. Uusi maailmankuva -työpajassa pohdittiin, minkälainen rooli teknologialla ja koneilla on ihmisten arkielämässä, sosiaalisissa suhteissa ja työssä.

Lue lisää ja katso video.

Atomikerroskasvatus (ALD)

Helsinki Challenge -tiimien puheenvuorojen lisäksi kemisti Tiina Sarnet kertoi matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, omasta opintopolustaan ja tutkimustyöstään Helsingin yliopiston Atomikerroskasvatuksen huippuyksikössä. Yksikössä kehitellään menetelmiä, joilla vakuumireaktoreissa kasvatetaan ohuita kalvoja atomikerros kerrallaan. Tuloksia käytetään esimerkiksi mikroprosessoreissa. Mikro- ja nanoelektroniikan lisäksi tärkeäksi sovelluskohteeksi voi nousta energiatekniikka: aurinkokennot, akut ja termoelektriset materiaalit eli materiaalit, jotka muuttavat lämpöä suoraan sähköksi.

Lue lisää Atomikerroskasvatuksen huippuyksiköstä.

MUUTTUVA YMPÄRISTÖ 5.9.

Ilmastopyörre - Climate Wihrl

Ilmastonmuutoksesta on olemassa monenlaista ja monimutkaista tietoa, mutta kuinka siitä kannattaisi viestiä suurelle yleisölle kiinnostavasti ja ymmärrettävästi? Voisiko taiteen keinon viestiä paremmin perille? Työpajassa laskettiin puun kykyä sitoa hiilidioksidia eri olosuhteissa ja mallinnettiin tuloksia taiteilemalla hamahelmillä eri näköisiä ja kokoisia puita.

Lue lisää Ilmastopyörteestä ja katso video tiimin pitch-puheenvuorosta.

Kasvun paikkoja - Gound and Growth

Kasvun paikkoja -tiimi vahvistaa maanviljelijöiden osaamista kestävästä viljelystä ja tekee heistä samanlaisia mielipidevaikuttajia ja idoleita, kuin nykyajan julkkiskokit.  Samalla heidän tuottamansa elintarvikkeet ovat kuluttajille aiempaa houkuttelevimpia. Työpajassa pohdittiin, miksi nuoret syövät epäekologisesti ja miten nuoret saataisiin syömään kestävämmin.

Lue lisää Kasvun paikoista ja katso video tiimin pitch-puheenvuorosta.

Generation Green

Onko vesilasisi täynnä lääkejäämiä? Lääkkeiden ympäristövaikutuksiin ei ole toistaiseksi kiinnitetty tarpeeksi huomiota, sanoo Generation Green -tiimi. Projektin tarkoitus on kouluttaa lääkealan opiskelijat ja työntekijät tietoisemmiksi lääketeollisuuden vaikutuksista ympäristöön. Työpajassa keskusteltiin lääkkeiden käytöstä nuorten näkökulmasta. Samalla pohdittiin, miten lukio-opetuksessa voitaisiin poikkitieteellisesti oppia lääkkeiden ympäristökuormituksesta niin, että nuoret muuttaisivat asennoitumistaan.

Lue lisää Generation Greenistä ja katso video tiimin pitch-puheenvuorosta.

Twitter: @UH_GenGre  

GLOBAALI HELSINKI

Higher Education Unbounded

Kuinka opettaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia paikoissa, joissa aiheet ovat tabuja? Voitaisiinko Suomessa kehittää opetusmenetelmiä, joita voisi viedä ulkomaille? Unbounded pedagogy! -tiimi yhdistää yhteiskuntatieteet ja opettamisen. Työpajassa pohdittiin maailmankuvan syntymistä, tiedon hankintaa ja oppimista.

Lue lisää Higher Edudation Unbounded -tiimistä ja katso video tiimin pitch-puheenvuorosta.

Twitter: @highedunbounded

Citizen Mindscapes - Kansakunnan mielentila

Joukko tutkijoita ja yritysmaailman edustajia aikoo valjastaa Suomi24-keskustelufoorumin tutkimuskäyttöön ja tarjota eri toimijoille välineitä keskustelujen seulomiseen. Jättimäisestä datamäärästä voi kaivaa esiin kansallisia kiistanaiheita sekä niiden käsittelytapoja, tutkia toistuvia avainsanoja ja teemoja sekä analysoida niiden yhteyttä yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Työpajassa keskusteltiin mm. siitä, mitä sosiaalisen median kanavia nykylukiolaiset käyttävät.

Lue lisää Citizen Mindscapes -tiimistä ja katso video pitch-puheenvuorosta.

Twitter: @mindscapes24

 

  • No labels