Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Safari goes Helsinki Challenge -työpajoissa lukiolaiset pääsevät ratkomaan maailman suurimpia ongelmia yhdessä Helsinki Challenge -innovaatiokilpailun tiimien kanssa.
Tiimien tausta on monipuolisesti Helsingin yliopistossa opetettavissa aloissa. Työpajoissa opitaan sekä yliopiston mahdollisuuksista että tulevaisuuden työelämästä tiimien huippuasiantuntijoiden johdolla.

Työpajojen materiaalit löytyvät vasemman reunan linkeistä.

#safarichallenge #helsinkichallenge @universityofhelsinki (Instagram) @helsinkiuni (Twitter)

Työpajat

  • 7.2. Terveys ja hyvinvointi. Lääketieteestä, terveystiedosta, ravitsemustiedosta, liikunnasta ja biologiasta kiinnostuneille.
  • 28.3. Uusi maailmankuva. Luonnontieteistä ja filosofiasta kiinnostuneille.
  • 9.5. Muuttuva ympäristö. Ympäristöstä ja yhteiskunnasta kiinnostuneille.
  • 12.9. Globaali Helsinki. Kulttuurista, kielistä, historiasta ja yhteiskunnasta kiinnostuneille.

Kaikissa työpajoissa mietitään lukio-opintojen yhteyttä Helsingin yliopiston koulutusaloihin ja niiden yhteyttä tulevaisuuden ammatteihin, jotka muuttavat maailmaa.  

Navigate space

  • No labels