Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RDA-työohje - pelit

Tämä on RDA-kuvailuohjeiden mukainen työohje pelien kuvailuun. Ohjeessa esitellään vain tärkeimmät pelien kuvailuun kuuluvat elementit, kentät ja ohjeet. Tarkemmat ohjeet löytyvät RDA-sovellusohje (KUMEA) -sivulta ja  RDA Toolkit -säännöistä.

Ohjeessa on linkit RDA Toolkit -sääntöjen vastaaviin kohtiin. Linkit toimivat, jos olet kirjautunut RDA Toolkitiin.

 • Ydinelementti = pakolliset tiedot, jos ovat saatavilla. Suomalaisten linjausten mukaisia lisäydinelementtejä ei ole välttämättä erikseen kerrottu.
 • TEMK = Teos, Ekspressio, Manifestaatio, Kappale 

Peliohjetta ylläpitää KUMEAn alainen Peli- ja videotallennetyöryhmä, jolle voi lähettää pelien kuvailuun liittyviä kysymyksiä KUMEAn kautta (kumea-posti [at] helsinki.fi).

Lisätietoa videopelien kuvailusta: Best Practices for Cataloging Video Games Using RDA and MARC21, Version 1.1 
Lisätietoa fyysisten pelien kuvailusta: Best Practices for Cataloging Objects Using RDA and MARC 21

Pelien jaottelu: videopelit ja fyysiset pelit

Pelit voidaan jaotella videopeleihin ja fyysisiin peleihin.

Videopeli

Videopeli on yleisnimitys monille eri formaatissa julkaistuille digitaalisille peleille. Videopelit-termi kattaa kaikki PC-pelit (tietokonepelit), konsolipelit, ”käsikonsolipelit” (Nintendot, PSVita ...), mobiilipelit ja online-pelit (verkkopelit).
Katso OLAC-ohje, sivu 6: "Video games are published for a wide variety of platforms, but the most commonly encountered ones will fall into the following broad categories: PC games (for desktop and laptop computers), Console games (for Xbox, PlayStation, Wii, Sega Genesis, Atari 2600, etc.), handheld games (Nintendo DS or 3DS, PlayStation Vita, etc.), mobile games (for mobile phones and tablet computers) and games available online (accessible by any computer device with an Internet connection)."

Fyysiset pelit

Fyysiset pelit -termi kattaa kaikki erilaiset fyysisinä objekteina julkaistut pelityypit kuten lautapelit, korttipelit, liikunta-/urheilupelit jne.

Pelien kuvailu MARC 21 -formaattia käyttäen

Pelien kuvailutiedot tallennetaan tietokantaan MARC 21 -formaatia käyttäen. Eri peleillä on fyysisten ominaisuuksiensa perusteella eri tallennetyyppi: teksti-, elektroninen aineisto tai esine.

Tallennetyyppi

Pelin aineistotyyppi tallennetaan MARC 21 -formaatissa nimiön tietueen tyyppiä ilmaisevaan merkkipaikkaan 000/06:

a - Tekstiaineisto

Sisältää painetut, mikromuotoiset ja elektroniset tekstiaineistot.

 • Roolipeli, jos julkaistu painettuna kirjana kuvaillaan tekstijulkaisuna (BK, tietueen nimiö 000/06 = a).
m - Elektroninen aineisto

Sisältää seuraavat elektronisten aineistojen lajit: tietokoneohjelmistot (sis. ohjelmat, pelit, kirjasinlajit), numeerinen data, tietokonekäyttöinen multimedia, verkossa olevat järjestelmät ja palvelut.
Näitä aineistolajeja voidaan koodata myös muuksi aineistotyypiksi, jos sisällön merkittävä osuus niin määrää (esimerkiksi kartografinen vektoridata koodataan kartaksi eikä elektroniseksi aineistoksi).
Muut elektronisen aineiston lajit koodataan merkittävimmän sisällön mukaisesti (esim. tekstiaineisto, äänite, nuottijulkaisu, kartta-aineisto, kuva, heijastettava kuva tai viestin). Epävarmoissa tapauksissa kohde voidaan koodata elektroniseksi aineistoksi.

 • Videopelit kuvaillaan elektronisena aineistona (CF, tietueen nimiö 000/06 = m).
r - Esine

Sisältää keinotekoiset esineet kuten mallit, dioraamat, pelit ja palapelit, simulaatiot, veistokset ja muut kolmiulotteiset taideteokset ja niiden jäljennökset, näyttelyesineet, koneet, vaatteet, lelut ja käsityöt, sekä luonnolliset kappaleet kuten mikroskooppipreparaatit.

 • Fyysiset pelit (lautapelit, korttipelit), kuvaillaan esineinä (VM, tietueen nimiö 000/06 = r).
Kortit: onko kyseessä esine vai kuva?

Jos korteilla pelataan, eikä mukana ole pelilautaa, kyseessä on korttipeli (000/06=r).
Jos kortteja ei käytetä pelaamiseen, kyseessä on kuva (000/06=k).

Pikaohje kentittäin

RDA-sarakkeessa linkit vievät RDA Toolkitin ohjeisiin, MARC 21 / tiedonlähde -sarakkeessa MARC 21 -formaatin kenttiin.

RDAMARC 21 / tiedonlähdeOhjetekstit, esimerkit, uudet tärkeät asiatYdinelementit (0.6) / LinjauksetTEMK
000 Nimiö

Levy

mparvoselitys
06mtietueen tyyppi: elektroninen aineisto
07mtietueen bibl. taso: monografia
09atietueen merkistö: UCS/Unicode (UTF8)
174koodaustaso: välitaso (Melindan suositeltu kuvailutaso)
18i

luettelointisäännöt: RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys


Päivittyvä verkkopeli

mparvoselitys
06mtietueen tyyppi: elektroninen aineisto
07itietueen bibl. taso: päivittyvä
09atietueen merkistö: UCS/Unicode (UTF8)
174koodaustaso: välitaso (Melindan suositeltu kuvailutaso)
18iluettelointisäännöt: RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys

Lautapeli

mparvoselitys
06rtietueen tyyppi: esine
07mtietueen bibl. taso: monografia
09atietueen merkistö: UCS/Unicode (UTF8)
174koodaustaso: välitaso (Melindan suositeltu kuvailutaso)
18iluettelointisäännöt: RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys007 Ulkoasua koskevat informaatiokoodit


Videopeli

mparvoselitys
00caineistoluokka: elektroninen aineisto
01b/d/o/r/zaineiston erityismääre: piirikotelo / levyke / optinen levy / suorakäyttö, online / muu
03cväritys: värillinen
04g/zmitat: 12 cm / muu
05aääni: tuottaa ääntä

Lauta- tai korttipeli

mparvoselitys
00zaineistoluokka: määrittelemätön
01uaineiston erityismääre: määrittelemätön
 • 6.11.1.1 Ekspression kieli
 • 6.11.1.2 Tiedonlähde
 • 7.12 Sisällön kieli
 • 7.12.1.2 Tiedonlähde

008 informaatiokoodit
Painetut pelit 008 (BK)
Konsolipelit: 008 (CF)
Lautapelit 008 (VM)

OPAC-fasetoinnin vuoksi täytettävä tarkasti mm. kohderyhmä.


mparvoselitys
06s/t

julkaisuajan tyyppi

s = yksi vuosi
t = vuosi + tekijänoikeusvuosi

07-10<1234>julkaisuvuosi 1. vuosiluku
11-14<1234>julkaisuvuosi 2. vuosiluku, tekijänoikeusvuosi tai 9999, jos päivittyvä
15-17<xxx>julkaisumaa MARC 21 Maakoodit -listalta
22j / g / e

kohderyhmä:

j = lapset ja nuoret
g = kaikenikäisille sopiva
e = aikuiset (K18)

23q / o

ilmiasu: paikalliskäyttöinen tallenne / verkkoaineisto

26gVideopelit: elektronisen aineiston tyyppi: peli (vrt. lautapelit mp. 33)
28#virallisjulkaisu: ei virallisjulkaisu
33gLauta- ja korttipelit : Visuaalisen aineiston tyyppi = peli (vrt. videopelit mp 26 )
35-37<xxx>kolmikirjaiminen MARC 21 Kielikoodi: ensimmäinen po. sama kuin 041‡a-osakentässä

E M
 • 2.15 Manifestaation tunniste
 • 2.15.1.2 Tiedonlähde
020 ISBN
Tiedonlähde: Mikä tahansa

ISBN-tunnus merkitään, jos sellainen on

020 ## ‡a 978-91-86359-15-7

YdinelementtiM
 • 2.15 Manifestaation tunniste
 • 2.15.1.2 Tiedonlähde
024 Muut standarditunnukset
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Yleensä EAN- / GTIN- / UPC-tunnus. Myös pelialustaan liittyvät tunnukset kuten CUSA, BLES, RVL

024 3# ‡a 9771444875007
(kyseessä EAN-, GTIN-tunnus)

024 8# ‡a CUSA00600
(PlayStationille tyypillinen)

024 8# ‡a RVL-RMKE-USA-BO ‡q levy
(Wii-levyille)

024 8# ‡a RVL P RMKE USZ ‡q tekstiliite
(Wii-levyissä)

Ydinelementti, SKL-linjausM
 • 2.15 Manifestaation tunniste
 • 2.15.1.2 Tiedonlähde
028 Julkaisijan tunnus
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Ensin julkaisija (‡b), sitten julkaisijan tunnus (‡a)
Jos kyseessä jakajan tunnus, niin 1. indikaattorin arvo 6

028 51 ‡b Ubisoft ‡a 333036
028 51 ‡b Tactic ‡a 02752
(Huomaa 1. indikaattorin arvo po. 5)

Ydinelementti, SKL-linjausM
 • 6.11.1.1 Ekspression kieli
 • 6.11.1.2 Tiedonlähde
 • 7.12Sisällön kieli
 • 7.12.1.2 Tiedonlähde
041 Kielikoodi
Ks. myös 546

Kielet

 • ‡a = pelissä puhutut kielet
 • ‡j = pelin tekstitykset
 • ‡g = liiteaineiston kieli
 • ‡h = alkukieli, jos sisältää käännöksiä

041 0# ‡a eng ‡g eng
(liitteenä englanninkielinen käyttöopas)

YdinelementtiE

049 Suomalainen kenttä : tarkastusnumero
ks. myös kenttä 506

Tarkastukseen liittyviä tietoja osakenttä ‡c
Pakollinen lainausjärjestelmiä varten (ikarajat.fi)
(katso myös suositusikäraja 521-kenttä)

Tietyissä erityistapauksissa tallenne voi olla vapautettu ikärajaluokittelusta, silloin tietueeseen ei tehdä mitään merkintää. (RDA-sovellusohje (KUMEA))

049 ## ‡c K18

049 ## ‡c S
(S-koodia käytetään myös K3-merkityistä)


M
100 Pääkirjaus henkilön nimi (warning)

Katso 19.2.1.1 linjaus: Lauta- ja roolipelien suunnittelijat merkitään teoksen tekijäksi. Käytettävä suhdetermi on designer.
(warning) Liikkuva kuva: Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä RDA 6.27.1.3

100 1# ‡a Mannerla, Kari, ‡e designer.
245 1# ‡a
Afrikan tähti
(pelien suunnittelijat = designer)


T
110 Pääkirjaus yhteisönnimi (warning)

Katso 19.2.1.1 linjaus: Lauta- ja roolipelien suunnittelijat merkitään teoksen tekijäksi roolilla designer.
(warning)Liikkuva kuva: Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä RDA 6.27.1.3

110 2# ‡a Oppi & ilo, ‡e designer.


T
 • 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
 • 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset
 • 6.2.2.2 Tiedonlähde
130 Ensisijainen nimeke (Preferred title), tunnettu kokoomanimeke (Conventional collective title)

Liikkuva kuva.
Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso RDA 6.2.2).

130-kenttää tarvitaan, jos kuvailtava manifestaatio on käännös tai se on aikaisemmin julkaistu toisella nimellä.

Samannimisiä teoksia erottamaan käytetään muototermejä peli, videopeli, ks. Metatietosanasto

130 0# ‡a Cars 3 (videopeli)
245 10 ‡a Cars 3 :‡b PS4 /‡c ...
(On olemassa myös samanniminen elokuva.)

Ydinelementti

Pakollinen teoksen kuvailussa, mutta ei tallenneta aina MARC 21 -formaatilla tallennettavaan bibliografiseen kuvailuun ks. tarkemmin MARC 21 -formaatin sovellusohjeessa (130 kenttä).


 • 2.3.2 Nimeke
 • 2.3.3  Rinnakkaisnimeke
 • 2.3.4 Muu nimeketieto
 • 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
 • 2.4 Vastuullisuustiedot
 • Liite A Isot alkukirjaimet
 • 2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde, suomalainen linjaus
 • 2.3.2.7 Versioiden nimien sisällyttäminen päänimekkeeseen
 • 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset

245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

Ensisijainen tiedonlähde:
Videopelit:
SKL-linjaus: Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään nimekkeen sisältävää, manifestaatioon painettua tai pysyvästi kiinnitettyä etikettiä mieluummin kuin alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä. Tämä vaihtoehto ei koske tekstiliitteessä tai kotelossa olevia etikettejä.

Lautapelit: aineisto itse

Versioiden, osien ja lisenssien nimet sisällytetään päänimekkeeseen

Hakutietojen muodostaminen:
Liikkuva kuva: Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä

Konsolipelin versioiden nimekkeet:
Merkitse version nimi osaksi päänimekettä osakenttään 245‡a pelialan vakiintuneen käytännön mukaisesti,
Laita myös osan numerot osaksi päänimekettä
Muu nimeketieto:
Muun nimeketiedon tulee olla samasta lähteestä kuin päänimekkeenkin.
Muu nimeketieto:
Merkitse pelialusta  muuksi nimeketiedoksi osakenttään 245‡b siinä muodossa, missä se esiintyy päänimekkeen yhteydessä, koska se on pitkäaikainen kansallinen käytäntö.
Toista pelialustan nimeä tarvittaessa, mikäli peliä voi pelata useammalla eri konsolilla ja julkaisussa on mainittu useamman konsolin nimi.
Laita eri pelialustojen nimien välimerkeiksi ( : ) eli tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki.
Muu nimeketiedoksi voit merkitä myös esimerkiksi pelistä toiseen toistuvan muu nimeketiedon.
Päänimekkeeseen liittyvät välimerkit
Jäljennä päänimekkeeseen liittyvät välimerkit pelialan vakiintuneen käytännön mukaisesti päänimekkeen yhteyteen lisäämään selkeyttä (alla esimerkkinä kaksoispiste päänimekkeen yhteydessä).
Isojen kirjainten käyttö:
Noudata kuvailussa käytetyn kielen/kirjoitusjärjestelmän käytäntöä.
Vastuullisuustiedon osakentässä 245‡c  tulee olla samasta tiedonlähteestä kuin päänimekkeen. Jos ei selkeää vastuullisuusmerkintää päänimekkeen yhteydessä ei ole, käytä kenttää 508.

245 10 ‡a Plants vs. Zombies GW2 :‡b PS4 / ‡c developed by PopCap Games.
246 30 ‡a Plants vs. Zombies
246 3# ‡a Plants versus Zombies
246 30 ‡a GW2
246 3# ‡a Garden warfare 2
(Pelialustan nimi vakiintuneen suomalaisen käytännön mukaan muuksi nimeketiedoksi)

245 10 ‡a Diablo III: reaper of souls :‡b PS4.
246 3# ‡a Diablo 3
246 30 ‡a Reaper of souls
(Päänimekkeeseen liittyvät osatiedot ja välimerkit merkitään pelialan vakiintuneen käytännön mukaan päänimekkeen yhteyteen)

245 10 ‡a F1 2019 : ‡b the official videogame : PS4.
(Pelistä toiseen toistuva muu nimeketieto ja pelialusta muina nimeketietoita)

245 00 ‡a Planet coaster :‡b Xbox Series X  : Xbox One /‡ c developed by...
(peli on pelattavissa sekä uudemmalla että vanhemmalla Xbox-pelikonsolilla, molemmat pelialustat muuna nimeketietona)

Ydinelementti:

Päänimeke, rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto.

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä.


 • 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
 • 2.3.4 Muut nimeketiedot
 • 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
 • 2.3.6 Varianttinimeke
 • 2.3.8 Myöhempi nimeke
 • 2.3.4.2 Tiedonlähde
246 Muut nimekkeet
Tiedonlähde: aineisto itse

Käytä kentän 245 ohella, mutta ei yksinään.
Kenttään tallennetaan kentän 245 nimekkeeseen liittyvät nimekkeet kuten varianttinimekkeet ja nimekkeen osat. Metatietosanastosta löytyy ‡i-osakentässä käytettäviä fraaseja

246 13 ‡i Avattu nimeke: ‡a Plants versus Zombies250 Painosmerkintö

Tiedonlähde:a) päänimekkeen tiedonlähde (katso 2.3.2.2)
b)jokin muu aineistoon sisältyvä lähde (katso 2.2.2.)
c)jokin muu kohdassa 2.2.4. määritelty tiedonlähde

Jäljennetään suoraan aineistosta, ei lyhennetä

250 ## ‡a Ten year anniversary edition.

250 ## ‡a Version 1.2.

YdinelementtiM

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: aineisto itse (järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

Jäljennä suoraa aineistosta.

264 #1 ‡a Frankfurt a. M. : ‡b Nintendo, ‡c [2010]
264 #4 ‡c ©2009

264 #1 ‡a Redmond, CA : ‡b Nintendo of America, ‡c 2000.

264 #1 ‡a Pori : ‡b Tactic, ‡c [2016]
264 #4 ‡c ©2016 

YdinelementtiM
 • 3.4 Laajuus
 • 7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen,
 •  lyhenteet ks. suom. linjaus Liite B
 • 7.17.1.4 Värillisyys
 • 7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen
 • 3.4.1.2 Laajuuden tiedonlähde
 • 7.22.1.2 Keston tiedonlähde
 • 7.17.1.2 Värillisyyden tiedonlähde
 • 7.18.1.2 Äänisisällön tiedonlähde
300 Ulkoasu
Tiedonlähde aineisto itse

Laajuuden yksikkö, värillisyys, äänet: merkitse ilman lyhenteitä.

Äänisisällöstä käytettävät termit:  äänetön / ääni

Koko ei ole ydinelementti, mutta voit merkitä sen.

300 ## ‡a 1 tietolevy :‡b värillinen, ääni

300 ## ‡a 1 tietolevy :‡b värillinen, ääni + ‡e 1 pikaopas (2 sivua)

300 ## ‡a 1 piirikotelo :‡b värillinen, ääni
( Esimerkiksi Nintendo DS)

300 ## ‡a 1 muistikortti (Nintendo Switch) : ‡b värillinen, ääni ; ‡c 3 x 2 x 0,5 cm ‡f kotelo ‡g 17 x 11 x 1 cm
(
Nintendo Switchissä tallennetyyppi on SD-muistikortti)

300 ## ‡a 1 lautapeli + ‡e 2 sääntövihkoa (12, 15 sivua)

300 ## ‡a 1 lautapeli (useita osia kotelossa) + ‡e 1 sääntövihko

(Lisäksi 500 kenttään huomautus pelin sisältämistä osista)

300 ## ‡a 1 palapeli

300 ## ‡a 100 pelikorttia + ‡e 1 sääntölehti

Ydinelementti tietyin ehdoin.
 • 6.9 Sisältötyyppi
 • 6.9.1.2 Tiedonlähde
336 Sisältötyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa.

Käytä valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Content Types ja Metatietosanasto, Ekspressio, Sisältötyyppi

Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

Videopeli: Nimiö mp 06 = m = elektroninen aineisto

336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent

Esim. Nindendo 3DS- ja virtuaalitodellisuuden pelit
336 ## ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent

Jos pelissä on sekä 2D- että 3D-versiot:

336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent

Lautapeli: Nimiö mp 6 = r = esine

336 ## ‡a kolmiulotteinen muoto ‡b tdf ‡2 rdacontent

Korttipeli: Nimiö mp 6 = r = esine

336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent

YdinelementtiE
 • 3.2 Mediatyyppi
 • 3.2.1.2 Tiedonlähde
337 Mediatyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.
Käytä valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Media Types, Metatietosanasto, Manifestaatio, Mediatyyppi
Termit löytyvät Alephin /  Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

Videopeli:

337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia

Lautapeli, korttipeli:

337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia


Lisäydinelementti
(3.2 linjaus)

 • 3.3 Tallennetyyppi
 • 3.3.1.2 Tiedonlähde
338 Tallennetyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytä valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Carrier Types, Metatietosanasto, Manifestaatio, tallennetyyppi
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

Videopeli:

338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
338 ## a muistikortti $b ck $2 rdacarrier

Lautapeli:

338 ## ‡a objekti ‡b nr ‡2 rdacarrier

Korttipeli:
338 ## ‡a kortti ‡b no ‡2 rdacarrier

YdinelementtiM
 • 3.16.2 Äänen tallentamisen tapa
344 Äänen ominaisuudetEi pakollinen
344 ## ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡2 rda

M
 • 2.12.2 Sarjan päänimeke
 • 2.12.2.2 Tiedonlähde
490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa
Tiedonlähde: aineisto itse

Ilmoita sarjan ja alasarjan numerointi tiedonlähteessä merkityssä muodossa (jäljennä lähteestä)

490 0# ‡a Nintendo selects

YdinelementtiM
 • mm. 2.17 Huomautukset manifestaatiosta
 • 2.17.3 Huomautus nimekkeestä,
 • 2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta
 • 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
 • 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
500 Yleinen huomautus

RDA 2.17: yleinen huomautus: suosittelemme laittamaan pelaajien lukumäärän ja pelin osiin liittyviä lisätietoja

Videopeli:

500 ## ‡a 1–2 pelaajaa, online: 2–24 pelaajaa.
500 ## ‡a Vähintään 4 pelaajaa.

Lautapeli: huomautukset pelaajien määrästä, pelin fyysisistä osista:

500 ## ‡a Vähintään 2 pelaajaa.
500 ## ‡a
2–4 pelaajaa.
500 ## ‡a Kotelon kansitekstin mukaan sisältää osat: pelilauta ; 6 pelinappulaa ; 150 korttia (93 kysymyskorttia, 50 tapahtumakorttia, 6 räpyläreittikorttia, ensilanttikortti) ; noppa ; säännöt.


M
 • 4.4
 • 4.4.1.3 Saatavuus
 • 4.4.1.2 Tiedonlähde
506 Huomautus pääsyrajoituksista
Mistä tahansa lähteestä
ks. 049-kenttä

Aineiston käyttöön saamiselle asetettuja rajoituksia

506 1# ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.
506 0# ‡a Sallittu kaikenikäisille.


M
 • 7.24 Taiteelliseen ja/tai tekniseen toteutukseen osallistujat
508 Huomautus tuotantoon osallistujista
Mistä tahansa lähteestä

Pelin kehittäjistä tieto tähän kenttään, jos sitä ei ole 245‡c -kentässä.

508 ## ‡a Pelin kehittänyt Rovio.


M
 • 7.7 Perusohjeet kohderyhmän merkitsemisestä
521 Huomautus kohderyhmästä

Kenttää käytetään, kun halutaan määritellä, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohteen sisältö soveltuu.
Kentässä käytettäviä ilmaisuja löytyy Metatietosanastosta kohdasta  Kohderyhmä
(vertaa kentät 049 ja 506, joihin kirjataan kohderyhmää koskevat velvoittavat ikärajat)

521 1# ‡a Ikäsuositus: 3-7 -vuotiaille.
(Lautapeli)
  • 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
 • 3.20.1.2 Tiedonlähde
538 Huomautus järjestelmävaatimuksista
Tiedonlähde aineisto itse; merkitään ne vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta tai ilmeisestä.

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset: tarkoittaa laitteita tai järjestelmiä, joita tarvitaan analogisen, digitaalisen tms. aineiston käyttämiseen, toistamiseen jne.
Konsolin merkitseminen ei ole pakollista kenttään 538, jos se on ilmeistä. Käytä sen sijaan 753-kenttää.

538 ## ‡a 20 Gt kovalevytilaa.
(Pelikonsolin nimi on jo 245-kentässä)

538 ## ‡a 3360 Mt kovalevytilaa, USB-mikrofoni.
538 ## ‡a PS Vita-tuki.
(Eri ominaisuuksia koskevat ehdot laitetaan omiin kenttätoistumiinsa)

538 ## ‡a ”PS5 upgrade available”.
(Sitaatti suoraa manifestaatiosta, lainausmerkit tarvitaan; RDA: 1.10.3 Sitaatit)

538 ## ‡a XBox One- tai Xbox Series X -pelikonsoli.
(Peli on pelattavissa sekä vanhalla että uudella Xbox-versiolla)


M
 • 6.11 Ekspression kieli
 • 7.12 Sisällön kieli
546 Huomautus kielistä
Mistä tahansa lähteestä

Ääniraitojen, tekstitysten, liiteaineiston kielet

546 ## ‡a Peli: englanti, ranska, italia ; pikaopas: suomi, ruotsi, norja, tanska.


YdinelementtiE

588 Huomautus kuvailun perustasta

588 0# ‡a Nimeke levystä.

588 0# ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

OLAC suosittelee merkittäväksi aina (s. 24-25)
 • 9 Henkilöiden identifiointi
 • 10 Sukujen identifiointi
 • 11 Yhteisöjen identifiointi
 • 19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 18.5 Suhteen määritteet
700 / 710 Lisäkirjaus – henkilönnimi / Yhteisönimi
Nimet tarkastettava: Asteri (Aleph- ja Aurora-kirjastojärjestelmissä käytettävissä), KANTO: yhteisönimet, ViafLC Authorities, Libris katalogisering (valitse Agent-haku)

700 1# ‡a Clancy, Tom, ‡e alkuperäisidean luoja.

710 2# ‡a Air, ‡e säveltäjä.

Ydinelementti,

suomaalinen linjaus:

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä


 • 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
730 Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke

Viittaukset teokseen

730 4# ‡i Videopelisovituksen perustana (teos): ‡a The hobbit (Elokuva)
730 0# ‡i Teoksen perustana: ‡a Cars 3 (Elokuva)
730 02 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Tales of symphonia chronicles.
753 Järjestelmäkohtaiset yksityiskohdat

Tähän kenttään tieto pelikonsolista, jolla kuvailtava aineisto (manifestaatio) on pelattavissa. Suositellaan käytettäviksi osakenttiä ‡a, ‡0, ‡2
Pelikonsolien nimet Game Metadata and Citation Project Controlled Vocabularies -listalta.
Jos peli on käytettävissä usella pelikonsolilla, kenttää toistetaan.

753 ## ‡a Sony PlayStation 4 ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1071 ‡2 gcipplatform
753 ## ‡a Sony PlayStation 3 ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1070 ‡2 gcipplatform
753 ## ‡a Sony PlayStation 2 ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1138 ‡2 gcipplatform

Vrt. 538-kenttä Tarkempia kenttäkohtaisia ohjeita

024 – Muut standarditunnukset

Pelin ja lisämateriaalin (julisteet, tarrat yms.) muodostamaan kokonaisuuteen viittaavaa pakkauksen EAN-koodia ei merkitä kuvailuun.

Kirjaa tieto PPSA-koodista 024-kenttään kuten CUSA-kooditkin.
Katso: OLACin Best practices for cataloging video games -ohje (sivu 38), CUSA-koodi laitetaan 024-kenttään .
Koska PPSA-koodissa on kyse CUSA-koodia vastaavasta asiasta, niin merkitään myös PPSA-koodi 024-kenttään. Suomessa ei ole perinteisesti merkitty pelialustaan liittyvissä tunnuksissa kirjainten ja numeroiden väliin merkkejä.

024 8#  ‡aPPSA01289

041 – Kielikoodi

Useita eri pelejä sisältävä konsolipeli: kielten merkitseminen

 • Merkitse kaikki eri pelien ja ohjeiden kielet samaan 041-kenttään
  • Pelin kielet osakenttiin ‡a - ääniraita, ‡j - tekstitys
  • liitteissä käytetyt kielet osakenttään ‡g
 • Tee tarkempi erottelu 546-kentässä, jos eri pelien ja niihin liittyvien ohjeiden kielivalikoima on erilainen

041 0 # ‡a eng ‡a fre ‡a ger ‡a spa ‡a ita ‡g eng ‡j eng ‡j fre ‡j ger ‡j spa ‡j ita ‡g eng
546 # # ‡a Peli: englanti, ranska, saksa, espanja, italia ; tekstit: englanti, ranska, saksa, espanja, italia ; pikaopas: englanti.

041 0 # ‡a eng  ‡a ger  ‡a fre  ‡a spa  ‡a ita  ‡a jpn ‡a kor
546 # # ‡3 Super Mario 64 ‡a Peli: englanti, saksa, ranska, japani.
546 # # ‡3 Super Mario Sunshine ‡a Peli: englanti, saksa, ranska, espanja, italia, japani.
546 # # ‡3 Super Mario Galaxy ‡a Peli:  englanti, saksa, ranska, espanja, italia, japani, korea.

Esivalikon (Software selection menu) kieliä ei tarvitse merkitä tietueelle.

049 – Tarkastus tai inventointi (ET)

Kuvaohjelmalain määräykset ikärajoista koskevat myös konsolipelejä. Kuvaohjelmia voi lainata vain, jos niillä on ikärajaluokitus. Peliä ei siis voi lainata, jos sillä ei ole PEGI-luokitusta.
Ikärajan määrittelemiseksi ota yhteys Pegiin.

245 – Nimeke- ja vastuullisuustiedot (ET)

245‡c – vastuullisuustiedot

Jos et löydä aineistosta kehittäjän nimeä, tietoa ei tarvitse merkitä tietueelle.

Jos kuitenkin löydät tiedon pelin kehittäjästä esimerkiksi internetistä ja haluat sen merkitä tietueelle, niin laita tieto vain huomautuskenttään 508.

5XX-kenttien huomautukset kirjoitetaan yleensä sillä kielellä, joka on mainittu 040‡b-kentässä ja jos se on fin, niin huomautukset tehdään suomen kielellä
(RDA toolkit RDA toolkit 0.11.2 ja 1.4: Kaikki muut elementit (mukaan lukien huomautukset) merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä).

Suorat sitaatit aineistosta voivat olla myös muunkielisiä, lue lisää RDA Toolkit, 1.10.3 Sitaatit.

Koska Nintendo Switch -pelin manifestaatiossa ei ole tietoa kehittäjästä, et voi tehdä suoraa sitaattia aineistosta. Tee huomautus suomen kielellä, jos 040‡b fin:

508 _ _ ‡a Pelin kehittänyt XXX.

264 – Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista (T)

Jos haluat kirjata sekä julkaisijan että jakajan / maahantuojan, voit toistaa kenttää.
Jakajan nimi ei ole ydinelementti pelien kuvailussa, joten sitä ei ole välttämätöntä merkitä.

264 _ 1 ‡a Julkaisupaikka : ‡b Julkaisijan nimi, ‡c aika.
(264 _ 2 ‡a Jakelupaikka :‡b Jakajan nimi ,‡c aika.)
Jakajan tieto ei ole pakollinen

Jos julkaisuaika ei ole tiedossa, voit arvioida julkaisuvuoden. Lue lisää Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä, kohta K-2, Julkaisuaika arvioidaan)

Esimerkki: Yksittäinen vuosi arvioitu julkaisuvuodeksi
008 s 2015                    (merkkipaikat 06–10)
264 #1 ... ‡c [2015?]

Esimerkki: Aikaväli arvioitu julkaisuvuodeksi
008 q20102015             (merkkipaikat 06–14)
264 #1 ... ‡c [vuosien 2010 ja 2015 välillä?]

300 – Ulkoasutiedot (T)

Kertakäyttöiset koodit, mainokset ja julisteet (300‡e)

 • Älä merkitse pelin ohessa tulevaa lisämateriaalia tietueelle
  • Lisämateriaaliksi luetaan muun muassa kertakäyttöiset koodit, mainokset, julisteet
 • Älä kirjaa tietueelle tietoja teknisistä ohjeista, jotka ovat yhteisiä kaikille saman pelialustan peleille (tekniset ohjeet kaapeleista yms.).
 • Älä tee uutta tietuetta pelkästään lisämateriaalin vuoksi

500 – Yleinen huomautus (T)

Pelaajamäärän ilmoittaminen

 • Merkitse pelaajamäärä tietueelle muodossa "Vähintään X pelaajaa", jos paketissa on  "2+ pelaajaa" tai "2 pelaajaa".

500 ## ‡a Vähintään 2 pelaajaa.

505 – Määrämuotoinen huomautus sisällöstä (T)

 • Älä merkitse pelin ohessa tulevaa lisämateriaalia tietueelle (kertakäyttöiset koodit, mainokset, julisteet).

508 – Huomautus tuotantoon osallistujista

Jos aineistossa ei ole kehittäjän nimeä, tietoa ei tarvitse merkitä tietueelle.

Jos kuitenkin löydät tiedon pelin kehittäjästä esimerkiksi internetistä ja haluat merkitä sen tietueelle, niin laita tieto huomautuskenttään 508, ei 245-kenttään, koska kenttään 245 tiedot jäljennetään aineistosta.

5XX-kenttien huomautukset kirjoitetaan yleensä sillä kielellä, joka on mainittu 040‡b-kentässä ja jos se on fin, niin huomautukset tehdään suomen kielellä
(RDA toolkit RDA toolkit 0.11.2 ja 1.4: Kaikki muut elementit (mukaan lukien huomautukset) merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä).

Suorat sitaatit aineistosta voivat olla myös muunkielisiä, lue lisää RDA Toolkit, 1.10.3 Sitaatit.

Koska , et voi tehdä suoraa sitaattia aineistosta. Tee :

040 ## ‡a FI-BTJ ‡b fin ‡e rda
245 00 ‡a
Miitopia : ‡b Nintendo Switch.
508 ## ‡a
Pelin kehittänyt Nintendo.
(Nintendo Switch -pelin manifestaatiossa ei ole tietoa kehittäjästä, mutta se on selvitetty muista lähteistä. Huomautus suomen kielellä, koska 040‡b fin)

521 – Huomautus kohderyhmästä (T) 

Ikärajan ilmoittaminen

 • Peliin on merkitty (suositus)ikärajaksi ”10+” tai ”suositellaan yli 10-vuotiaille”
 • Se tarkoittaa, että peliä voivat pelata 10 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat.
 • Merkitse tietueelle:

521 1# ‡a Ikäsuositus: yli 10-vuotiaille.

538 – Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

Tekniset ohjeet

 • Älä merkitse tietueelle tietoja teknisistä ohjeista, jotka ovat yhteisiä kaikille saman pelialustan peleille (tekniset ohjeet kaapeleista yms.).

Tallennustilan merkitseminen

 • Jos julkaisuun ei ole merkitty pelin vaatimaa tallennustilaa, sitä ei tarvitse selvittää sitä tai merkitä tietueelle.

Pelin pelaamiseen liittyvät ehdot ja edellytykset

 • Merkitse tiedot pelin pelaamiseen liittyvistä (teknisistä) ehdoista ja edellytyksistä kenttään 538
 • Laita eri ominaisuuksia koskevat ehdot omiin kenttätoistumiinsa.

538 ## ‡a 30 Gt kovalevytilaa.
538 ## ‡a
PS Vita-tuki.

538 ## ‡a 15 Gt kovalevytilaa.
538 ## ‡a
Online-pelaaminen edellyttää maksullista Playstation Plus -palvelua.

Konsolipeli pelattavissa myös uudemmalla pelikonsolilla

Jos peliä voi pelata myös uudemmalla pelikonsolilla kuin sillä, mille se on varsinaisesti tehty:

 • Laita tieto pelattavuudesta myös uudemmalla pelikonsolilla kenttään 538, mikäli uuden pelikonsolin tietoja ei vielä ole Game Metadata and Citation Project Controlled Vocabularies -listalla.
 • Voit hakea tietoa täsmällisesti laitteistovaatimusten kentästä, kun tieto on omassa toistumassaan.

245 0 0 ‡a WWE Battlegrounds : ‡b Xbox One / ‡c developed by Saber Interactive.
538 # # ‡a 8 Gt kovalevytilaa
538 # # ‡a
Pelattavissa myös Xbox Series X -pelikonsolilla.
753 # # ‡a Microsoft Xbox One ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1017‡2 gcipplatform
(Xbox Series X -pelikonsolin nimeä ei vielä marraskuussa 2020 ollut Game Metadata and Citation Project Controlled Vocabularies  -listalla)

Päivitykset

 • Merkitse huomautukset päivitettävyydestä uuteen versioon kenttään 538
 • Käytä suoraa sitaattia julkaisusta (RDA: 1.10.3 Sitaatit)

538 ## ‡a ”PS5 upgrade available”.
(Sitaatti suoraa manifestaatiosta, lainausmerkit tarvitaan)

546 – Huomautus kielistä (T)

Kielimerkinnät

 • Merkitse aineistossa käytetyt kielet: peli, sen pelaamiseen tarvittavat ohjeet ja lisämateriaali
 • SKL: Sisällön kieli on lisäydinelementti
 • Laita kielet
  • koodein kenttään 041 (silloin tarkat haut pelin tai ohjeiden kieliin onnistuvat) ja
  • asiakkaita varten myös kenttään 546
  • Kielen nimi perusmuodossa kuvailukielellä → haettavuus helpottuu
 • Jos kahden eri manifestaation sisällön (peli, käyttöohjeet tai lisämateriaali) kielet poikkeavat, tehdään uusi kuvailu
 • Kielimerkintöjen lähde merkitään kenttään 588

041 0 # ‡a eng ‡a fre ‡a ger ‡a spa ‡a ita ‡g eng ‡j eng ‡j fre ‡j ger ‡j spa ‡j ita ‡g eng
546 # # ‡a Peli: englanti, ranska, saksa, espanja, italia ; tekstit: englanti, ranska, saksa, espanja, italia ; pikaopas: englanti.

Kotelon suojapaperin tekstit
 • Kirjaa myös suojapaperin kielet, jos kotelon suojapaperissa on pelin käyttöön liittyviä ohjeita tai muuta pelin pelaamisen kannalta oleellista tietoa
 • Älä merkitse tietueelle kotelon suojapaperin kieliä, jos teksteissä ei ole mitään pelin pelaamisen kannalta tärkeää tietoa
Esivalikon kielet
 • Esivalikon (Software selection menu) kieliä ei tarvitse merkitä tietueelle.
Verkosta ladattavat lisäkielet
 • Älä merkitse tietueelle verkosta ladattavia lisäkieliä
Useita pelejä sisältävän konsolipelin kielten merkitseminen
 • Merkitse tähän kenttään asiakkaille ymmärrettävässä muodossa eri peleissä käytetyt kielet (katso myös 041-kenttä, jossa kielet koodattuna)
 • Käytä osakenttää ‡3, johon merkitset pelin nimen
 • Kirjoita osakenttään ‡a kielet, joita kyseisessä pelissä tai ohjeissa on valittavissa

041 0 # ‡a eng  ‡a ger  ‡a fre  ‡a spa  ‡a ita  ‡a jpn ‡a kor
546 # # ‡3 Super Mario 64 ‡a Peli: englanti, saksa, ranska, japani.
546 # # ‡3 Super Mario Sunshine ‡a Peli: englanti, saksa, ranska, espanja, italia, japani.
546 # # ‡3 Super Mario Galaxy ‡a Peli:  englanti, saksa, ranska, espanja, italia, japani, korea.

588 – Huomautus kuvailun perustasta

Tieto kielimerkintöjen lähteestä

 • Merkitse kenttään 588 tieto siitä, mistä kielimerkinnät on otettu
 • Valitse fraasi Metatietosanastosta

041 0# ‡aeng ‡a ger‡a ita ‡j eng ‡j ger ‡j ita ‡g eng‡g ger‡g ita
546 ## ‡a
Peli: englanti, saksa, italia ; tekstit: englanti, saksa, italia; käyttöohje: englanti, saksa, italia.

588 0# ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

 • Jos teet huomautuksen sekä kielimerkintöjen että nimekkeen lähteestä, niin tee molemmista omat kenttätoistumansa, jotta esimerkiksi mahdolliset fraasien muutokset olisi helppo kohdentaa.

  588 0# ‡a Nimeke kannesta.
  588 0# ‡a Kielimerkinnöt levyltä.

Konsolipelit: milloin uusi tietue?

Milloin tarvitaan uusi tietue?

Tee uusi tietue, jos pelissä, ohjeissa tai kielissä on eroja tai jos julkaisija on eri

EAN-koodi sama eri manifestaatioilla
 • sisältö on erilainen (peli, käyttöohjeet, lisämateriaali ja niissä käytetyt kielet) → tee uusi tietue
 • eri manifestaatioiden koteloiden tekstit ovat eri kielillä ja koteloissa tärkeitä ohjeita, jotka vaikuttavat pelin käyttöön → tee uusi tietue

→ uuteen tietueeseen tehdään huomautus kotelon kielistä

Manifestaatioilla on eri julkaisija
 • Tee aina uusi tietue, jos julkaisija muuttuu.


CUSA-koodista pääteltynä koteloiden sisällä on täsmälleen samat levyt, mutta kahta tietuetta on jouduttu käyttämään, koska:

 1. Toisen kannessa lukee Bonus edition → 250-kenttä
 2. Bonus editionin mukana tulee ilmeisesti extra-liiteaineistoa (joka on sen luontoista että päädytty sisällyttämään lainattavaan kappaleeseen)

Voit kuvailla samalle tietueelle, jos itse peli, käyttöohjeet ja niissä käytetyt kielet ovat samat

EAN-koodi sama
 • kotelon mainostyyppiset tekstit eri kielillä, mutta kotelon teksteissä ei ole tietoa, joka vaikuttaa pelin käyttöön → älä tee uutta tietuetta
EAN-koodi eri
 • Jos sisältö (peli, käyttöohjeet, lisämateriaali ja niissä käytetyt kielet) on sama, kotelon mainosluonteiset esittelytekstit voivat poiketa → älä tee uutta tietuetta

→  voi laittaa samalle tietueelle ja mahdollisesti  024‡q-kenttään tarkentavan tiedon ja 500‡a-kenttään huomautuksen


Korttipeli vai lautapeli?

Lautapeli: Lautapeli on yhden tai useamman pelaajan peli, jota pelataan tyypillisesti pelilaudan ja pelinappuloiden tai muiden pelimerkkien avulla (Wikipedia). Lautapelissä voi olla mukana myös kortteja, kuten Muumilaakson puuhapolku°-pelin tehtäväkortit

Korttipeli: on pelikorteillapelattava peli. Korttipakkoja on monia erilaisia. Korttipelejä voi pelata pelistä riippuen joko yksi tai useampi pelaaja. (Wikipedia)

Kuvaile korttipelinä, jos pelilauta puuttuu. 
Valintasi vaikuttaa 336–338-kenttiin (ja sisällönkuvailuun 655-kenttä).

Korttipakka: esine vai kuva?

Kielitoimiston sanakirjan mukaan peli on ajanvietteeksi harjoitettavaa määrämuotoisista ja -sääntöistä kilpailua tai leikkiä, joissa on välineenä kortteja, nappuloita tai muuta sellaista.

Kuvaile kuvana, jos päätarkoituksena ei ole pelata ajanvietteeksi.

 • Nimiöön 000/06= k – Kuva
 • Esimerkiksi sana- tai kuvakortit, joilla on kasvatuksellisia tms. tavoitteita.

Kuvaille esineenä, jos korteilla pelataan ajanvietteeksi

 • Nimiöön 000/06= r – Esine
 • Esimerkiksi pelit ja palapelit

Korttipakka voi olla käyttötarkoituksensa mukaan jompikumpi.

000 00000ckm a22007214i 4500                    (Tietueen tyyppi 000/06=k=kuva)
007 ko c||                                                          (K 007/00=k=kuva, 007/01=o=sana- tai kuvakortti)
008 200519s2020    fi ||| j      |   o|fin|c      (VM 008/33=o=sana- tai kuvakortti)
020 ## ‡a 978-952-451-965-6
084 ## ‡a 14.16 ‡2 ykl                                      (luokitus [sisällönkuvailua]: psykologia)
100 1# ‡a Pöyhönen, Julia, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Fannin tunnetaitokortit / ‡c Julia Pöyhönen & Heidi Livingston ; kuvittanut Linnea Bellamine.
300 ## ‡a 1 korttipakka (31 korttia) : ‡b kuvitettu ; ‡c 22 x 15 x 2 cm
336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a kortti ‡b no ‡2 rdacarrier
655 #7 ‡a oppimateriaali ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s719 
700 1# ‡a Livingston, Heidi, ‡e kirjoittaja.
700 1# ‡a Bellamine, Linnea, ‡e taiteilija.
 • No labels