Musiikkiteosten ja -ekspressioiden auktorisoidut hakutiedot

Tässä ohjeessa käsitellään tiivistetysti musiikkiteosten ja -ekspressioiden auktorisoitujen hakutietojen muodostamisen tapoja. Kenttäkohtaiset ohjeet löytyvät musiikkiaineistojen tarkemmasta kuvailuohjeesta. RDA-kuvailuohjeessa vastaava hakutietojen muodostamisen ohjeistus löytyy kohdasta 6.28 Musiikkiteosten ja -ekspressioiden hakutietojen muodostaminen.

Auktorisoituja hakutietoja käytetään toisaalta entiteettien identifioimiseen ja toisaalta entiteettien välisten suhteiden merkitsemiseen. Musiikkiteokselle ja -ekspressiolle muodostetaan auktorisoitu hakutieto erottamaan se muiden entiteettien hakutiedoista. 

Jos teoksen päävastuullinen tekijä (säveltäjä) tunnetaan, voidaan teoksen ja ekspression auktorisoitu hakutieto merkitä tekijä-nimekeyhdistelmänä seuraaviin bibliografisen tietueen kenttiin:

100 + 240
100 + 243
110 + 240
110 + 243
600
610
700
710
800
810

Jos teoksen päävastuullista tekijää (säveltäjää) ei tunneta, voidaan teoksen ja ekspression hakutieto merkitä seuraaviin kenttiin:

130
630
730
830


Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto

RDA 6.28.1

Teoksen auktorisoidun hakutiedon perustana on teoksen ensisijainen nimeke (RDA 6.14.2). Ensisijaista nimekettä edeltää teoksesta vastuussa olevan henkilön tai yhteisön (säveltäjän) auktorisoitu hakutieto, mikäli tällainen tunnetaan.

HUOM! Tekijän ja teoksen välisen suhteen määrite (funktiotermi) ei ole osa teoksen hakutietoa, mutta selvyyden vuoksi se on sisällytetty tässä ohjeessa oleviin esimerkkeihin.

100 1# ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡d 1756-1791, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000052618
240 15
‡a Eine kleine Nachtmusik, ‡n KV525 ‡0 (FIN13)000012326

HUOM! Librettojen, sanoitusten ja muiden musiikkiteoksissa käytettyjen tekstien auktorisoidussa hakutiedossa ensisijaista nimekettä edeltää tekstin kirjoittajan (libretistin, sanoittajan) auktorisoitu hakutieto.

100 1# ‡a Hotinen, Juha-Pekka, ‡d 1957- ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000111395
240 13 ‡a La Fenice
(Libretto Kimmo Hakolan säveltämään oopperaan)

Useamman kuin yhden päävastuullisen tekijän säveltämät teokset

Teoksille, joilla on kaksi tai useampia säveltäjiä, on auktorisoituun hakutietoon valittava aina sama henkilö, jotta teoksen identifiointi hakutiedon perusteella on mahdollista ja teosten esiintymät indeksoituvat samaan kohtaan tekijä-nimekeindeksissä. Kun kyseessä on esimerkiksi pari, jonka jäsenet esiintyvät aineistoissa aina samassa järjestyksessä (Lennon-McCartney, Simon-Garfunkel), tämä järjestys säilytetään myös tietueissa.

Kaksi säveltäjää:
100 1# ‡a Goodman, Benny, ‡d 1909-1986, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000190213
240 10 ‡a Flying home
245 10 ‡a Flying home / ‡c B. Goodman, L. Hampton.
700 1# ‡a Hampton, Lionel, ‡d 1908-2002, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000195615

Useita säveltäjiä:
100 1# ‡a Basie, Count, ‡d 1904-1984, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189554
240 10 ‡a Blue and sentimental
245 10 ‡a Blue and sentimental / ‡c Basie, David, Livingston.
700 1# ‡a David, Mack, ‡d 1912-1993, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000186220
700 1# ‡a Livingston, Jerry, ‡d 1909-1987, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000199927

Mikäli säveltäjää ei tunneta, on teoksen ensisijainen nimeke auktorisoidun hakutiedon ensimmäinen (ja usein ainoa) elementti.

130 #0 ‡a Suomessa olen minä syntynyt.

Jos musiikkiteoksella ei ole erottuvaa nimekettä
, eli kun ensisijainen nimeke muodostuu pelkästä sävellystyypin nimestä (katso Metatietosanaston lista sävellystyyppien nimistä), sisällytetään hakutietoon mahdollisuuksien mukaan esityskokoonpano, musiikkiteoksen numerointi ja sävellaji (tässä järjestyksessä).

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡d 1770-1827, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041000
240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, orkesteri, ‡n nro 2, op19, ‡r B-duuri

Esityskokoonpano sisällytetään tässä järjestyksessä:

1) lauluäänet
2) kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on vähintään kaksi muutakin soitinta
3) muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
4) continuo.

Esityskokoonpanotermeinä käytetään Suomalaisen esityskokoonpanosanaston mukaisia termejä, jos mahdollista.

100 1# ‡a Bartók, Béla, ‡d 1881-1945, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189547
240 10 ‡a Kvartetot, ‡m viulut (2), alttoviulu, sello, ‡n nro 4, Sz91

Erityyppisistä orkestereista käytetään termejä orkesteri, jousiorkesteri ja puhallinorkesteri. Termiä orkesteri käytetään sekä sinfonia- että kamariorkesterista. Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa orkesteria tai jousiorkesteria.

Soolosoittimet merkitään ennen säestävää kokoonpanoa.

100 1# ‡a Nordgren, Pehr Henrik, ‡d 1944-2008, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000064300
240 10 ‡a Konsertot, ‡m käyrätorvi, jousiorkesteri, ‡n op95

Vaihtoehtoiset kokoonpanot erotetaan toisistaan kauttaviivalla.

100 1# ‡a Kilpinen, Yrjö, ‡d 1892-1959, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068073
240 10 ‡a Sarjat, ‡m sello/viola da gamba, piano, ‡n op91

Säestävät yhtyeet merkitään soitinta tai soitinryhmää kuvaavalla termillä yhdistettynä sanaan yhtye.

Tietystä soitinryhmästä muodostetuista säestävistä yhtyeistä käytetään seuraavia termejä:
puupuhallinyhtye
vaskipuhallinyhtye
puhallinyhtye
lyömäsoitinyhtye
näppäilysoitinyhtye
kosketinsoitinyhtye
jousiyhtye
.

Tarkemman termin puuttuessa käytetään termiä soitinyhtye.

100 1# ‡a Chausson, Ernest, ‡d 1855-1899, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000187023
240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, viulu, jousiyhtye, ‡n op21, ‡r D-duuri

Esityskokoonpanoa ei kuitenkaan merkitä, jos
1) se ilmenee nimekkeestä (ks. suomalaisten kirjastojen linjaukset RDA:n kohtaan 6.28.1.9.1)
2) se vaihtelee teoksen tai samannimisten teosten sarjan sisällä
3) sitä ei ole määritetty tai
4) sitä ei voi tehdä ytimekkäästi ja teoksen identifiointi on käytännöllisempää muilla elementeillä.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 3, op52, ‡r C-duuri ‡0 (FIN13)000011872

(kokoonpano ilmenee nimekkeestä)

Teoksen järjestysnumeron yhteydessä käytetään pienellä alkukirjaimella kirjoitettua lyhennettä "nro" arabialaisen numeron edellä, jos järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee numeroa tai jos numeron yhteydessä ei esiinny mitään termiä. Jos termi merkitsee muuta kuin numeroa, merkitään termi suomenkielisenä, mikäli sille löytyy mielekäs vastine suomen kielestä. Muissa tapauksissa järjestysnumeron yhteydessä oleva termi merkitään sillä kielellä kuin se on tiedonlähteessä.

100 1# ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡d 1756-1791, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000052618
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 36, KV425, ‡r C-duuri.

Opus- tai teosluettelonumero merkitään teoksen mahdollisen järjestysnumeron jälkeen. Välimerkkinä
numerotietojen välillä on pilkku (,). Luettelonumeron kirjaimet ja numerot kirjoitetaan yhteen ilman tyhjiä välejä ja lyhenteiden pisteitä. Opuksen sisäinen numerointi merkitään pilkulla erotettuna opusnumeron jälkeen.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 10 ‡a Impromptut, ‡m piano, ‡n op5 ‡0 (FIN13)000013966

100 1# ‡a Bartók, Béla, ‡d 1881-1945, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189547
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, piano, ‡n nro 1, Sz75 ‡0 (FIN13)000011371

100 ‡a Melartin, Erkki, ‡d 1875-1937, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000052201
240 10 ‡a Kvartetot, ‡m viulut (2), alttoviulu, sello, ‡n nro 1, op36, nro 1, ‡r e-molli ‡0 (FIN13)000007197


Mikäli edellä mainitut elementit eivät riitä erottamaan hakutietoa toisen entiteetin hakutiedosta, sisällytetään hakutietoon teokseen liittyvä ajankohta, teoksen alkuperään liittyvä paikka ja/tai teoksen muu erottava ominaispiirre, kuten ensimmäisen kustantajan nimi.

100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡d 1900-1961, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068630
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1943) ‡0 (FIN13)000000614

100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡d 1900-1961, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068630
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1954) ‡0 (FIN13)000000613

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 10 ‡a Kappaleet, ‡m viulu, piano, ‡n JSdeest, ‡r c-molli ‡g (UBHels0661/2)

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 10 ‡a Kappaleet, ‡m viulu, piano, ‡n JSdeest, ‡r c-molli ‡g (UBHels0661/3)

Musiikkitermeistä koostuvien nimekkeiden yhteyteen merkitään lisäelementtejä samaan tapaan kuin pelkästä sävellystyypin nimestä koostuville nimekkeille. Usein kyse on tempomerkinnästä koostuvasta nimekkeestä ja sen jälkeen tehtävästä lisäyksestä (Adagio, viulu, piano; Andante, piano jne.), ja joskus nimekkeessä voi olla muitakin, kuten musiikin luonteeseen viittaavia termejä (Allegro con anima, piano).

100 1# ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡d 1756-1791, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000052618
240 10 ‡a Adagio, ‡m viulu, orkesteri, ‡n KV261, ‡r E-duuri

Erottuvanimekkeisen teoksen hakutietoon tehdään lisäyksiä, jos näitä tarvitaan erottamaan hakutieto toisen entiteetin hakutiedosta. Tällaisia lisäyksiä ovat esityskokoonpano, musiikkiteoksen numerointi, sävellaji, teoksen muoto, teokseen liittyvä ajankohta, teoksen alkuperään liittyvä paikka ja teoksen muu erottava ominaispiirre.

100 1# ‡a Granados, Enrique, ‡d 1867-1916, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000190028
240 10 ‡a Goyescas (ooppera)

100 1# ‡a Granados, Enrique, ‡d 1867-1916, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000190028
240 10 ‡a Goyescas (pianoteos)

100 1# ‡a Cash, Johnny, ‡d 1932-2003, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000186957
240 10 ‡a Man in black (laulu)
(Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto erotettu samannimekkeisen omaelämäkerran auktorisoidusta hakutiedosta)

Laulujen, joilla on sama säveltäjä ja erottuva nimeke mutta ei numerointitietoa, hakutietojen ensisijainen erottava elementti on esityskokoonpano, kuten muillakin teoksilla. Siinä tapauksessa, että esityskokoonpanokin on sama tai ei ole tiedossa, erottavana tietona käytetään laulun alkusanoja, jos mahdollista. Muuten noudatetaan kaikille musiikkiteoksille yhteisiä lisäelementtien merkitsemisen periaatteita.

100 1# ‡a Järnefelt, Armas, ‡d 1869-1958. ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000069251
240 10 ‡a Kehtolaulu (Hiljaa, hiljaa! ilta on) ‡0 (FIN13)000009279

100 1# ‡a Järnefelt, Armas, ‡d 1869-1958. ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000069251
240 10 ‡a Kehtolaulu (Liekku liiku, kätkyt kiiku)

MUTTA

100 1# ‡a Kilpinen, Yrjö, ‡d 1892-1959, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068073
240 10 ‡a Toukokuu, ‡m mieskuoro

100 1# ‡a Kilpinen, Yrjö, ‡d 1892-1959, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068073
240 10 ‡a Toukokuu, ‡m lauluääni, piano

(Esityskokoonpano erottamassa samannimisen mieskuoro- ja yksinlaulun toisistaan)

Jos nimeke on erottuva eli sisältää RDA-ohjeiden mukaisten mahdollisten poisjättämisten jälkeen muutakin kuin sävellystyypin nimen, ja nimeke sisältää lukusanan, jätetään lukusana osaksi teoksen ensisijaista nimekettä.

100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡d 1900-1961, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068630
240 10 ‡a Deux sérénades espagnoles ‡0 (FIN13)000000661

Jos musiikkiteosten kooste tunnetaan tietyllä erottuvalla nimekkeellä, noudatetaan samoja ohjeita kuin yksittäisten teosten kohdalla.

110 2# ‡a CMX (yhtye), ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000027916
245 10 ‡a Isohaara / ‡c CMX.
710 2# ‡a CMX (yhtye), ‡e
säveltäjä. ‡t Isohaara (musiikkialbumi) ‡0 (FIN11)000027916

(Kansallisdiskografian esimerkki. Koosteen hakutieto erotuksena samannimekkeisen yksittäisen teoksen hakutiedosta)

Yhden säveltäjän musiikkiteosten koosteelle, jota ei tavallisesti tunneta tietyllä nimekkeellä, ensisijaiseksi nimekkeeksi merkitään koostetta kuvaava vakiintunut kokoava nimeke.

Jos kooste muodostuu säveltäjän kaikista teoksista, merkitään vakiintunut kokoava nimeke Teokset. Kootuiksi teoksiksi luetaan koosteet, jotka (julkaisuhetkellä) sisältävät  kaikki säveltäjän teokset tai joista käy ilmi, että niiden on tarkoitus sisältää kaikki teokset.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
243 10 ‡a Teokset.

Jos kooste muodostuu kaikista säveltäjän tiettyä sävellystyyppiä edustavista teoksista, merkitään sävellystyypin nimestä muodostettu vakiintunut kokoava nimeke. Sävellystyyppitermi valitaan mahdollisuuksien mukaan Metatietosanastossa olevasta sävellystyyppien nimien listasta.

100 1# ‡a Schubert, Franz, ‡d 1797-1828, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058657
243 10 ‡a Laulut

Jos kooste muodostuu yksittäistä sävellystyyppiä edustavista, tietylle kokoonpanolle sävelletyistä teoksista, lisätään tieto esityskokoonpanosta vakiintuneen kokoavan nimekkeen perään. Esityskokoonpanotermi valitaan mahdollisuuksien mukaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.

100 1# ‡a Chopin, Frédéric, ‡d 1810-1849 ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000172730
243 10 ‡a Poloneesit, ‡m piano

Jos kooste muodostuu kaikista säveltäjän tietylle esityskokoonpanolle säveltämistä teoksista, jotka eivät kuitenkaan edusta yksittäistä sävellystyyppiä, merkitään kokoonpanoa yleisesti kuvaava vakiintunut kokoava nimeke. Esityskokoonpanotermi valitaan mahdollisuuksien mukaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.

100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡d 1928-2016, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000056669
243 10
‡a Orkesterimusiikki

Jos esityskokoonpano ilmenee nimekkeestä (ks. suomalaisten kirjastojen linjaukset RDA:n kohtaan 6.28.1.9.1), se jätetään merkitsemättä.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000040920
243 10 ‡a Messut

Jos kooste on epätäydellinen, lisätään vakiintuneen kokoavan nimekkeen tai tätä mahdollisesti seuraavien esityskokoonpanon, musiikkiteoksen numeroinnin ja/tai sävellajin jälkeen sana Valikoima. Muut lisäelementit (teokseen liittyvä ajankohta, teoksen alkuperään liittyvä paikka ja/tai teoksen muu erottava ominaispiirre) merkitään tarvittaessa sanan Valikoima jälkeen. Numeroitujen teosten sarjan peräkkäisiä teoksia sisältävistä julkaisuista ei käytetä ”Sinfoniat, nro 2-3” -tyyppisiä kirjauksia, vaan niiden tilalla käytetään muotoa ”Sinfoniat. Valikoima”.

100 1# ‡a Aho, Kalevi, ‡d 1949- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000039941
243 10 ‡a Sonaatit, ‡m harmonikka. ‡k Valikoima

100 1# ‡a Haydn, Joseph, ‡d 1732-1809, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000104797
243 10 ‡a Sinfoniat. ‡k Valikoima (Lontoon-sinfoniat)

Jos kaikilla musiikkiteosten koosteen sisältämillä teoksilla on vähintään yksi yhteinen säveltäjä, tämä merkitään osaksi koosteen auktorisoitua hakutietoa.

Jos musiikkiteosten kooste sisältää useamman säveltäjän teoksia, sen auktorisoitu hakutieto muodostetaan koosteen ensisijaisesta nimekkeestä.

110 2# ‡a Hurriganes (yhtye), ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000017323
245 10 ‡a Roadrunner / ‡c Hurriganes.
730 02 ‡a Roadrunner.


Jos useamman säveltäjän musiikkiteosten koosteella ei ole kokoomanimekettä, sen jokaisesta teoksesta muodostetaan hakutieto.Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto

RDA 6.28.2

Musiikkiteoksen osan auktorisoitu hakutieto koostuu koko teoksen auktorisoidusta hakutiedosta ja tätä seuraavasta osan ensisijaisesta nimekkeestä. Musiikkiteoksen osan ensisijaisen nimekkeen merkitsemisessä noudatetaan edellä mainittuja musiikkiteoksen ensisijaisen nimekkeen merkitsemisen ohjeita.

100 1# ‡a Verdi, Giuseppe, ‡d 1813-1901, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000062392
240 13 ‡a La Traviata. ‡n Atto 3o

Jos osan numeroon ei liity mitään yleistermiä, merkitään numeron edelle termiä ”numero” vastaava lyhenne koko teoksen ensisijaisen nimekkeen kielellä (esim. Nro, No., Nr., N.).

100 1# ‡a Brahms, Johannes, ‡d 1833-1897, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041280
240 10 ‡a Ungarische Tänze, ‡n WoO1. ‡n Nr. 5

Jos jokainen osa identifioidaan sekä numerolla että omalla nimekkeellä tai muulla sanallisella määreellä, merkitään joko
a) pelkkä nimeke tai muu sanallinen määre tai
b) sekä numero että nimeke tai muu sanallinen määre, mikäli osien numeroita pidetään tärkeänä osien identifioimiseksi.

100 1# ‡a Brahms, Johannes, ‡d 1833-1897, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041280
240 10 ‡a
Fantasiat, ‡m piano, ‡n op116. ‡n Nro 1, ‡p Capriccio, d-molli

Jos kuvailtava osa on osa laajempaa musiikkiteoksen osaa, merkitään suppeamman osan ensisijaisen nimekkeen edelle laajemman osan ensisijainen nimeke. Jos laajemman osan ensisijainen nimeke ei ole erottuva, se merkitään vain, jos sitä tarvitaan suppeamman osan identifioimiseen.

100 1# ‡a Verdi, Giuseppe, ‡d 1813-1901, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000062392
240 13 ‡a La Traviata. ‡n Atto 3o. ‡p Preludio


Kuvailun kohteena olevat, peräkkäin numeroidut osat voidaan merkitä yhteisesti (ks. RDA 6.2.2.9.2).

100 1# ‡a Prokofjev, Sergei, ‡d 1891-1953, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000055835
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, piano, ‡n nro 2, op94b, ‡r D-duuri. ‡n Osa 1-2


Identifioitaessa kahta tai useampaa musiikkiteoksen osaa, joita ei ole numeroitu peräkkäin, muodostetaan osille yhteinen auktorisoitu hakutieto, jossa osien yhteiseksi vakiintuneeksi kokoavaksi nimekkeeksi merkitään sana Otteita.  Yksittäisen otteen kohdalla käytetään sanaa Ote.

100 10 ‡a Merikanto, Oskar, ‡d 1868-1924, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000072149
240 10 ‡a Elinan surma. ‡p Otteita

100 10 ‡a Mustonen, Olli, ‡d 1967- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000117641
240 10 ‡a Fantasiat, ‡m piano, jousiorkesteri. ‡p Ote

100 10 ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡d 1770-1827, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041000
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri, ‡n op61, ‡r D-duuri. ‡p Allegro ma non troppo. ‡p Ote; ‡o sovitettu, alttosaksofoni, piano
(Eri kokoonpanolle sovitettu lyhennelmä teoksen osasta)

Kuitenkin, jos osat muodostavat kokonaisuuden, jonka säveltäjä on nimennyt sarjaksi, merkitään osille yhteinen termi Sarja.

100 1# ‡a Madetoja, Leevi, ‡d 1887-1947, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000067906
240 10 ‡a Pohjalaisia, ‡n op45. ‡p SarjaMusiikkiteoksen ekspression auktorisoitu hakutieto

RDA 6.28.3


Musiikkiteoksen tai musiikkiteoksen osan tietyn ekspression auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen tai teoksen osan auktorisoidusta hakutiedosta ja tätä seuraavista ekspression identifioimiseen tarvittavista elementeistä. Tällaisia elementtejä ovat sisältötyyppi, ekspressioon liittyvä ajankohta, ekspression kieli ja ekspression muu erottava ominaispiirre.

Elementtejä merkitään seuraavassa järjestyksessä niin paljon kuin on tarpeen ekspression erottamiseksi teoksen muista ekspressioista:
1) ekspression muu erottava ominaispiirre (lukuun ottamatta sovitusmerkintöä, ks. kohta 3)
2) ekspression kieli (käännöksen kieli; kansallisdiskografiassa myös alkukieli, jos teoksesta on muunkinkielisiä ekspressioita)
3) sovitusmerkintö
4) sisältötyyppi (kansallisdiskografiassa)
5) ekspressioon liittyvä ajankohta (kansallisdiskografiassa).

Seuraavat tiedot merkitään aina kun mahdollista: luonnokset, kuoropartituuri, pianopartituuri, stemma, käännöksen tai soitinteokseen lisätyn sanoituksen kieli, sovitus.

1) ekspression muu erottava ominaispiirre
Jos ekspressio koostuu yhdestä tai useammasta sävellysluonnoksesta, merkitään termi luonnoksia.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 10 ‡a Kyllikki, ‡n op41 ‡s (luonnoksia)

Partituurin tai stemman muodosta voidaan käyttää seuraavia termejä tämäntyyppisten ekspressioiden erottamiseksi toisistaan: johtoääni, kuoropartituuri, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianopartituuri, stemma (esim. stemma, viulu).

100 1# ‡a Bizet, George, ‡d 1838-1875, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189822
240 10 ‡a Carmen. ‡s Pianopartituuri

Myös muita ekspression erottavia ominaispiirteitä voidaan merkitä erottamaan ekspressio muista ekspressioista.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000040920
24014 ‡a Die Kunst der Fuge, ‡n BWV1080. ‡n Nro 14, ‡p Contrapunctus 14 ‡s (täydennetty : Aho)

2) ekspression kieli

100 1# ‡a Bizet, Georges, ‡d 1838-1875, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189822
240 10 ‡a Carmen, ‡l ranska
100 1# ‡a Bizet, Georges, ‡d 1838-1875, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189822
240 10 ‡a Carmen, ‡l italia
(Kansallisdiskografian esimerkki. Kaksi erikielistä ekspressiota samasta teoksesta, joista ensimmäinen on alkukielinen)

100 1# ‡a Abreu, Zéquinha de, ‡d 1880-1935, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000187382
240 10 ‡a Tico-tico, ‡l suomi, ruotsi, englanti; ‡o sovitettu
(Kansallisdiskografian esimerkki. Ekspressio sisältää useita kieliä)

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4, ‡l ruotsi

(Kansallisdiskografian esimerkki. Teoksesta on ekspressioita useilla eri kielillä, joten myös alkukielisen ekspression hakutietoon merkitään kieli.)
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4

(Sibelius-Akatemian esimerkki. Alkukieltä ei merkitä.)

3) ekspression muu erottava ominaispiirre: sovitusmerkintö
Taidemusiikissa merkitään teoksen alkuperäisestä soitinnuksesta poikkeavat sovitukset. Esityskokoonpano merkitään termin sovitettu jälkeen noudattamalla teoksen esityskokoonpanon merkitsemisestä annettuja ohjeita.

100 1# ‡a Schubert, Franz, ‡d 1797-1828, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058657
240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sovitettu, viulu, alttoviulu
(Alkuperäinen esityskokoonpano lauluääni, piano)

Sävellajin muutos voidaan merkitä sovitustiedoksi, jos alkuperäisteoksen (sovituksesta poikkeava) sävellaji on merkitty teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen.

100 10 ‡a Brahms, Johannes, ‡d 1833-1897, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041280
240 10 ‡a Valssit, ‡m piano, 4-kätisesti, ‡n op39. ‡n Nro 15, ‡p A-duuri; ‡o sovitettu, piano, G-duuri

Jos on tarvetta erottaa eri sovitukset samalle kokoonpanolle, merkitään sovittajan sukunimi (tämän edelle tarvittaessa myös etunimi) sovitusmerkinnön jälkeen sulkeisiin.

100 10 ‡a Musorgski, Modest, ‡d 1839-1881, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000086732
240 10 ‡a Kartinki s vystavki; ‡o sovitettu, orkesteri (Funtek)

100 10 ‡a Musorgski, Modest, ‡d 1839-1881, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000086732
240 10 ‡a Kartinki s vystavki; ‡o sovitettu, orkesteri (Ravel) ‡0 (FIN13)000011860

Nuottiaineistossa pelkkä sovitettu tarkoittaa melodiaa ja sointumerkkejä tai yksinkertaista piano/kosketinsoitinversiota.

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡d 1770-1827, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041000
240 10 ‡a Für Elise, ‡n WoO59. ‡p Otteita; ‡o sovitettu
(Sekä alkuperäinen että yksinkertaistetun sovituksen esityskokoonpano piano)

Termiä sovitettu käytetään ilman kokoonpanoa ilmaisevaa tarkennusta myös silloin, kun kuvailun kohteena on alkuperältään taidemusiikkisävellyksestä tehty populaarimusiikkisovitus. Samoin toimitaan silloin, kun soitinteos on sovitettu populaarimusiikkiin kuuluvaksi lauluksi.

Kansallisdiskografian käytäntö: Merkintää sovitettu, instrumentaali käytetään silloin, kun kuvailtavana on aineisto, joka on alun perin laulu ja josta on tehty populaarimusiikin soitinsovitus.

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4, ‡l suomi; ‡o sovitettu,
mieskuoro
(Kansallisdiskografian esimerkki)

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4; ‡o sovitettu, trumpetti, puhallinorkesteri

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4; ‡o sovitettu, instrumentaali
(Kansallisdiskografian esimerkki)

100 ‡a Denza, Luigi, ‡d 1846-1922, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000186327
240 ‡a Funiculi, funicula; ‡o sovitettu, viulut (2), alttoviulu, sello

100 ‡a Denza, Luigi, ‡d 1846-1922, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000186327
240 ‡a Funiculi, funicula; ‡o sovitettu, instrumentaali
(Kansallisdiskografian esimerkki) 

4) sisältötyyppi

HUOM. Alla olevat esimerkit noudattavat kansallisdiskografian käytäntöä ekspressiokohtaisten hakutietojen muodostamisesta.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000040920
240 10 ‡a Sarjat, ‡m luuttu, ‡n BWV996, ‡r e-molli. ‡h Nuottikirjoitus

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000040920
240 10 ‡a Sarjat, ‡m luuttu, ‡n BWV996, ‡r e-molli. ‡h Esitetty musiikki

Sisältötyyppiä esitetty musiikki voi tarvittaessa tarkentaa esittäjän nimellä.

100 1# ‡a Adler, Richard, ‡d 1921-2012, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000187403
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Rahkonen) ‡0 (FIN13)000000265

100 1# ‡a Adler, Richard, ‡d 1921-2012, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000187403
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Laila Kinnunen)

100 1# ‡a Adler, Richard, ‡d 1921-2012, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000187403
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Santeri Kinnunen) ‡0 (FIN13)000000262

5) ekspressioon liittyvä ajankohta

HUOM. Alla olevat esimerkit noudattavat kansallisdiskografian käytäntöä ekspressiokohtaisten hakutietojen muodostamisesta.

100 1# ‡a Pembroke, Jim, ‡d 1946-2021, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000198566
240 10 ‡a Tombstone valentine. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam).
‡f 1970

100 1# ‡a Pembroke, Jim, ‡d 1946-2021, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000198566
240 10 ‡a Tombstone valentine. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam). ‡f 1993


  • No labels