Kuvailtavassa aineistossa käsitelty paikkaMilloin paikka tallennetaan?

Tieto kuvailtavan teoksen aiheena olevasta todellisesta paikasta tallennetaan, mikäli se on mainittu otsikossa, mainittu tiivistelmässä ja/tai se on hahmotettavissa aineistosta keskeisenä seikkana.

Aineiston luomispaikka, ks. oppaan osio 12. Kuvailtavan aineiston luomispaikka.


Aineistossa käsitelty paikka

Kuvailtavassa aineistossa käsitelty todellinen paikka tallennetaan ensisijaisesti kontrolloidun asiasanaston asiasanana. Tarpeen mukaan voidaan tallentaa kohdepaikan lisäksi hierarkkisesti laajempi maantieteellinen termi. Mikäli aineistossa käytetty paikannimi on historiallinen, tallennetaan sen lisäksi paikan nykyinen nimi. Huomaa: YSO ei kaikilta osin noudata RDA:ta maantieteellisten nimien muodostamisessa (ks. RDA, luku 16).

Melinda-tietokantaan tallennettaessa paikan nimenmuoto tarkistetaan Asterista; korjaus- ja täydennyspyynnöt voi lähettää Ehdota uutta käsitettä YSOon -lomakkeella. Kuntatasoa suppeampia ulkomaisia paikkoja (esim. kaupunginosia, kyliä ja taajamia) ei ole pakko pyytää lisättäväksi YSOon, mikäli käyttötarve jää todennäköisesti kertaluonteiseksi.

Tieto paikasta voidaan tallentaa myös esimerkiksi karttakoordinaatteina tai paikan määrittävinä luokituksina.


Aineistossa käsitelty fiktiivinen paikka

Fiktiivisiä paikkoja ei käsitellä samalla tavoin kuin todellisia paikkoa. Fiktiivisen paikan kuvailu, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.

Fiktioaineistossa käsitelty todellinen paikka merkitään samalla tavoin kuin tietoaineistossa.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä kentistä

Kuvailtavan aineiston käsittelemä paikka tai käsittelemät paikat voidaan tallentaa seuraaviin Marc 21 -formaatin kenttiin:

034  Mittakaava ja sijaintitiedot  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan karttojen osalta paikkatieto koordinaatteina konelukuisessa muodossa.

043  Maantieteellisen alueen koodi  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan paikkatieto koodeina.

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

052  Maantieteellinen luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

082  Deweyn luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

084  Muu luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan paikkatietoa sisältävät luokitukset tavanomaiseen tapaan luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

255  Kartta-aineiston matemaattiset tiedot  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan paikkatieto koordinaatteina.

651  Maantieteellinen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

653  Auktorisoimaton maantieteellinen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee kentän käyttöä vain kuntatasoa suppeampien paikkojen osalta, jotka esiintyvät kertaluonteisesti Melinda-aineistossaesiintyvien kuntatasoa suppeampien paikkojen osalta.

662  Hierarkkinen maantieteellinen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ei suosita kentän käyttöä.

Huomaa: Tietyissä asiasanastoissa (esimerkiksi LCSH) on maantieteellisiä lisämääreitä, joita voidaan käyttää ainakin kentissä 600, 610, 611, 630 ja 650.

Paikan yleisempi kuvailu, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.


Esimerkkejä


Tietoaineistossa


Tampereen kaupunkimittausyksikön julkaisema Tampere, 1:18 000, osoite- ja matkailukartta 2010. Aiheena Tampere ja ympäristökunnat karttamuodossa, erityishuomiona (ostos)matkailunäkökulma.

034 1_  |a  a  |b  18000  |d  E0233200  |e  E0240000  |f  N0613400  |g  N0612500     (mittakaava ja koordinaatit konelukuisessa muodossa)

043 __  |a  e-fi---  |c  fi     (GAC:ssa ja ISO 3166-1:ssa ei alajaottelua Manner-Suomen osalta)

050 00  |a  G6964.T3 2010  |b  .T3     (LCC:n luokka "Maps—By region or country—Eastern Hemisphere. Eurasia, Africa, etc.—Europe—Scandinavia. Northern Europe—Finland. Suomi—Cities and towns, etc., A-Z—Tampere")

052 __  |a  6964  |b  T3

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (480.4TAMPERE)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

255 __  |a  Mittakaava 1:18000  |c  (E 23°32ʹ--E 24°00ʹ/N 61°34ʹ--N 61°25ʹ).     (mittakaava ja koordinaatit ihmislukuisessa muodossa)

650 #0  |a  Central business districts  |z  Finland  |z  Tampere  |v  Maps.

651 _7  |a  Tampere  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94436

651 _7  |a  Tampereen seutukunta  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p138634

651 _7  |a  Tammerfors |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94436

651 _7  |a  Tammerfors ekonomiska region |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p138634

651 _0  |a  Tampere (Finland)  |v  Maps.

651 _0  |a  Tampere Metropolitan Area (Finland)  |v  Maps.


Tampereen kaupungin liikennelaitoksen julkaisema Linjakartta 30.9.1991. Aiheena Tampereen kaupungin liikennelaitoksen liikennöimät linja-autoreitit karttamuodossa.

034 1_  |a  a  |b  20000  |d  E0233232  |e  E0240707  |f  N0235120  |g  N0235325     (mittakaava ja koordinaatit konelukuisessa muodossa)

043 __  |a  e-fi---  |c  fi     (GAC:ssa eikä ISO 3166-1:ssa ole alajaottelua Manner-Suomen osalta)

050 14  |a  G6964.T3P22 1991  |b  .T3     (LCC:n luokka "Maps—By region or country—Eastern Hemisphere. Eurasia, Africa, etc.—Europe—Scandinavia. Northern Europe—Finland. Suomi—Cities and towns, etc., A-Z—Tampere—Bus routes. Truck routes")

052 __  |a  6964  |b  T3

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (480.4TAMPERE)  |x  "1991"  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

255 __  |a  Mittakaava 1:20000  |c  (E 23°32ʹ32"--E 24°07'07"/N 23°51'20"--N 23°53'25").

650 10  |a  Bus lines  |z  Finland  |z  Tampere  |v  Maps.

651 _7  |a  Tampere  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94436

651 _7  |a  Tammerfors |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94436


Tauno Jokisen paikallishistoriikki Elämää Näsijärvellä. Aiheena Näsijärven vesiliikenne ja Pirkkala.

043 __  |a  e-fi---  |c  fi     (GAC:ssa eikä ISO 3166-1:ssa ole alajaottelua Manner-Suomen osalta)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (480.4PIRKKALA)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

651 _7  |a  Näsijärvi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105257

651 _7  |a  Pirkkala  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94340

651 _7  |a  Näsijärvi  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105257

651 _7  |a  Birkala  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94340

651 _0  |a  Näsijärvi (Finland)

651 _0  |a  Pirkkala (Finland)


Esko Lammin artikkeli Sotien välinen aika. Julkaistu Pirjo Tuomisen toimittamassa teoksessa Lotat: Suomen naisten suuri tarina. Aiheena Lotta Svärd -järjestön organisaatiomuutokset välirauhan aikana Suomessa yleisesti ja Satakunnan sotilasläänissä eli Porin, Etelä-Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan suojeluskuntapiireissä erityisesti.

043 __  |a  e-fi---  |c  fi     (GAC:ssa ja ISO 3166-1:ssa ei ole alajaottelua Manner-Suomen osalta)

080 1_  |a  [UDK-pääluokka]  |x  (480+480.2)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]     (Suomi yleensä + Satakunta erityisesti)

610 20  |a  Lotta Svärd (Organization)  |z  Finland  |x  History  |y  20th century.     (Suomi yleensä)

610 20  |a  Lotta Svärd (Organization)  |z  Finland  |z  Satakunta  |x  History  |y  20th century.     (Satakunta erityisesti)

651 _7  |a  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

651 _7  |a  Satakunta  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94399

651 _7  |a  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

651 _7  |a  Satakunda  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94399


K. K. Meinanderin ja Juhani Rinteen kirjoittama kirja Nykyrko och Nystad. Aiheena Uudenkirkon Tl. eli nykyisen Uuteenkaupunkiin kuuluvan Kalannin ja Uudenkaupungin kirkkorakennukset.

043 __  |a  e-fi---  |c  fi     (GAC:ssa ja ISO 3166-1:ssa ei ole alajaottelua Manner-Suomen osalta)

052 __  |a  6964  |b  K32

052 __  |a  6964  |b  U9

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (480.2)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

650 #0  |a  Church buildings  |z  Finland  |z  Kalanti.

650 #0  |a  Church buildings  |z  Finland  |z  Uusikaupunki.

651 _7  |a  Uusikirkko Tl.  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p109337     (aineistossa käytetty paikannimi; Uusikirkko Tl. vaihtoi nimensä Kalanniksi vuonna 1936 ja liitettiin Uuteenkaupunkiin vuonna 1993)

651 _7  |a  Uusikaupunki  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94463

651 _7  |a  Nykyrko  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p109337

651 _7  |a  Nystad  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94463

651 _0  |a  Kalanti (Finland)  |x  Buildings, structures, etc.

651 _0  |a  Uusikaupunki (Finland)  |x  Buildings, structures, etc.


Eeva Sinikka Lehtisen kirja Esi-isieni tantereilla Raivolassa ja ympäristössä etsimässä juuriani postikortein ja valokuvin. Aiheena Kanneljärven, Raivolan ja Uudenkirkon Vpl. historia.

043 __  |a  e-ru---  |c  ru     (kirjan käsittelemät paikkakunnat ovat nykyään Venäjällä; GAC:ssa ja ISO 3166-1:ssa ei ole alajaottelua Venäjän osalta)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (470)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (480.5)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

651 _7  |a  Kanneljärvi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94188

651 _7  |a  Raivola (Kivennapa)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p108545     (Raivola oli osa Kivennavan kuntaa)

651 _7  |a  Uusikirkko Vpl.  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94464

651 _7  |a  Kanneljärvi  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94188

651 _7  |a  Raivola (Kivinebb)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p108545

651 _7  |a  Nykyrka (Viborgs län)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94464

651 _0  |a  Pobeda (Leningradskai︠a︡ oblastʹ, Russia)  |v  Pictoral works.     (Kanneljärven nykyinen nimi on Победа; LCSH:ssa käytetään ALA-LC-translitterointia)

651 _0  |a  Roshchino (Leningradskai︠a︡ oblastʹ, Russia)  |v  Pictoral works.     (Raivolan nykyinen nimi on Рощино; sama)

651 _0  |a  Poli︠a︡ny (Leningradskai︠a︡ oblastʹ, Russia)  |v  Pictoral works.     (Uudenkirkon nykyinen nimi on Поляны; sama)


Fiktioaineistossa


Helvi Sinervon novellikokoelma Runo Söörnäisistä: novelleja. Aiheena Sörnäisten kaupunginosa Helsingissä.

043 __  |a  e-fi---  |c  fi     (GAC:ssa ja ISO 3166-1:ssa ei ole alajaottelua Manner-Suomen osalta)

651 _7  |a  Sörnäinen (Helsinki)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105607

   tai

651 _7  |a Helsinki  |z  Sörnäinen  |2  kaunokki     (ei auktorisoitu Kaunokkiin, mutta vanhana YSA-terminä saa käyttää osana Kaunokin vapaata indeksointia)

651 _7  |a  Sörnäs (Helsingfors)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105607

   tai

651 _7  |a Helsinki  |z  Sörnäinen  |2  bella     (ei auktorisoitu Bellaan, mutta vanhana YSA-terminä saa käyttää osana Bellan vapaata indeksointia)

651 _0  |a  Sörnäinen (Helsinki, Finland)  |x  Social conditions  |v  Fiction.


Kevin Elyotin käsikirjoittama ja Adrian Shergoldin ohjaama televisioelokuva Clapham Junction. Aiheena Claphamin kaupunginosa Lontoossa.

043 __  |a  e-uk-en  |c  gb     (GAC:ssa on alajaottelu maan tarkkuudella Ison-Britannian osalta, mutta ISO 3166-1:ssa ei)

651 _7  |a  Lontoo  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p104995

   tai tarkemmin

653 _5  |a  Clapham (Lontoo)     (käytetään vapaan indeksoinnin terminä 653-kentässä, mikäli esiintyy vain kertaluonteisesti Melindassa; jos esiintyy toistuvasti, ehdotetaan lisättäväksi YSOon)

651 _7  |a  London  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p104995

   tai tarkemmin

653 _5  |a  Clapham (London)     (käytetään vapaan indeksoinnin terminä 653-kentässä, mikäli esiintyy vain kertaluonteisesti Melindassa; jos esiintyy toistuvasti, ehdotetaan lisättäväksi YSOon)

651 _0  |a  Clapham (London, England)  |v  Drama.

  • No labels