Kuvailtavan aineiston luomisaikaMilloin luomisaika tallennetaan?

Kuvailtavan aineiston luomisaika tallennetaan, mikäli sen merkitsemistä pidetään tarpeellisena; perinteisesti musiikkia kuvailtaessa luomisajan tallentamista on pidetty keskeisenä.

Ajankohdan selvittämiseen käytetään tarpeen mukaan myös aineiston ulkopuolisia lähteitä.


Käytetyn ajanilmaisun valinta

Luomisaika tallennetaan mahdollisimman tarkasti (tarkkuusjärjestyksessä päivämäärä, vuosi, useamman vuoden muodostama jakso, vuosikymmen, vuosisata, aikakausi) ja mieluummin numeraalisessa kuin sanallisessa muodossa, jotta vältetään tarve ilmaisujen kääntämiseksi esimerkiksi suomesta ruotsiksi (esim. "1912-1915" ~ "1910-luku"/"1910-talet" tai "1373" ~ "1370-luku"/"1370-talet" ~ "myöhäiskeskiaika"/"senmedeltiden").

Vuosikymmentä tarkemmista aikamääreistä tallennetaan lisäksi vuosikymmenet (esim. sekä "1983" että "1980-luku"/"1980-talet").


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä aikamäärekentistä

Luomisaika voidaan tallentaa koneymmärrettävään muotoon Marc 21 -formaatin kenttään 045 tai 046 sekä tiedonhakijalle näytettävään muotoon kenttään 388. Myös joillain luokituksilla ilmaistaan luomisaikatieto, joten 0XX-kentät on syytä muistaa kyseisiä luokituksia käyttävissä kirjastoissa. Huomaa: luomisaikaa ei voi enää tallentaa 6XX-kenttiin, sillä aiemmin käytössä ollut 648-kentän ensimmäinen indikaattori on poistunut formaatista; ks. kuitenkin alla kenttä 655.

033  Tapahtuman aika ja paikka  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan (1) tapahtuman tallennusaika, esimerkiksi äänitysaika, valokuvan ottamisaika, elokuvan kuvausaika, ja (2) luonnonobjektin löytämisaika.

045  Ajankohta tai ajanjakso  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan (1) kirjojen, kausijulkaisujen, moniviestimien, karttojen, elokuvien, videotallenteiden, kaksiulotteisten kuvien ja artefaktien osalta aineiston käsittelemä tai kuvaama aika, (2) tietokonetiedostoissa niiden sisältämän datan kuvaama aika, (3) nuottijulkaisujen ja musiikkiäänitteiden osalta niiden sisältämien sävellysten luomisajankohta ja (4) luonnonobjektien osalta niiden syntyajankohta.

Huomaa: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee musiikin luomisajanohdan merkitsemistä koneymmärrettävässä muodossa samalla tavoin kuin muissa aineistoissa eli kenttään 046.

046  Erikoiskoodatut aikamääreet  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan erikoiskoodattuja aikamääreitä, joita ei ole voitu tallentaa kenttään 008.

Huomaa: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee käyttämään erikoiskoodatuissa aikamääreissä The Extended Date/Time Formatia (luku 4 "Date and Time Extensions" PDF-tiedoston sivuilla 7–16), kunnes se sulautuu valmisteilla olevaan ISO 8601 -standardin päivitykseen (ISO 8601-1:2019(en) ja ISO 8601-2:2019(en)).

082  Deweyn luokitus, DDC  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

388  Luontiaika  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan teoksen tai ekspression (mukaan lukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luomisaika. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän fiktionaineistotyöryhmä suosittelee käyttämään ensisijaisesti tätä kenttää, mikäli luomisajan tallentamisen tarkkuudeksi riittää vuosikymmen tai vuosisata.

655  Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kentän |y-osakenttään tallennetaan luomisaika vain poikkeustapauksessa eli niiden ulkomaisten erikoisalojen muoto- tai lajityyppiasiasanastojen osalta, joissa käytetään ketjuja.


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät aikamääreitä joko koodeina, luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Tarkka päivämäärä

Tuntemattoman tekijän valokuvan Työväen talon tulipalo negatiivi (Museoviraston kuvakokoelmat, Historian kuvakokoelmat, HK19760113:19). Valokuvattu 12.4.1918. Aiheena Helsingin työväentalon samana päivänä tapahtunut tulipalo.

033 00  |a  19180412

046 1_  |k  1918-04-12  |2  edtf

388 1_  |a  1910-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919

388 1_  |a  1910-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919


Yksittäinen vuosi

Philip Glassin Akhnaten-oopperan pianopartituuri. Sävelletty 1983. Julkaistu 1992. Aiheena faarao Akhenatenin (k. 1336, 1334 tai 1324 eKr.) valtakauden 1. (1353, 1351 tai 1340 eKr.), 5.–15. (noin 1349–1339, 1347–1337, 1336–1326 eKr.) ja 17. vuosi (1336, 1334 tai 1324 eKr.) sekä (tarkemmin määrittelemätön) nykyhetki.

046 1_  |k  1983  |2  edtf

388 1_  |a  1980-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6198061989

388 1_  |a  1980-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6198061989


Epävarma yksittäinen vuosi

Esther Meynellin romaani The Little Chronicle of Magdalena Bach. Kirjoitettu viimeistään 1925. Julkaistu 1925. Aiheena säveltäjä Johann Sebastian Bach (1685–1750), hänen vaimonsa Anna Magdalena Bach (1701–1760) ja heidän perheensä elämä vaimon "itsensä" vuonna 1757 kertomana.

046 1_  |k  1925  |2 edtf

082 04  |a  823.912  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—English & Old English literatures—English fiction—20th century—1900-1945")

388 1_  |a  1920-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6192061929

388 1_  |a  1920-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6192061929


Erik Tawaststjernan elämäkerran Jean Sibelius osa Åren 1904–1914. Kirjoitettu viimeistään 1991. Julkaistu ruotsiksi 1991. Aiheena säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865–1957) henkilöhistoria ja teokset vuosina 1904–14.

046 1_  |k  1991  |2  edtf

388 1_  |a  1990-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6199061999

388 1_  |a  1990-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6199061999


Anssi Halmesvirran artikkeli The New Spartans: The Nazi Cult at the Nuremberg Party Congress 1936 Seen Through Finnish Eyes. Kirjoitettu viimeistään 2011. Julkaistu saman tekijän toimittamassa Cultic Revelations: Cult Personalities and Phenomena -kirjassa 2011. Aiheena Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen vuoden 1936 puoluepäivien käsittely Olavi Paavolaisen Kolmannen valtakunnan vieraana -kirjassa (1936).

046 1_   |k  2011  |2  edtf

388 1_  |a  2010-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019

388 1_  |a  2010-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019


Useamman peräkkäisen vuoden muodostama jakso

Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas. Kirjoitettu 1953–54. Julkaistu 1954. Aiheena jatkosota (1941–44).

046 1_  |k  1953  |l  1954  |2  edtf

082 04  |a  894.54133  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—Other literatures—Literatures of Altaic, Hyperborean, Dravidian languages; literatures of miscellaneous languages of south Asia—Finno-Ugric literatures—Finnic literatures—Finnish (Suomi) literature—Finnish fiction—1900-1999")

388 1_  |a  1950-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959

388 1_  |a  1950-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959


Väinö Linnan Sotaromaani: Tuntemattoman sotilaan käsikirjoitus. Kirjoitettu 1953–54. Julkaistu 2000. Aiheena jatkosota (1941–44).

046 1_  |k  1953  |l  1954  |2  edtf

082 04  |a  894.54133  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—Other literatures—Literatures of Altaic, Hyperborean, Dravidian languages; literatures of miscellaneous languages of south Asia—Finno-Ugric literatures—Finnic literatures—Finnish (Suomi) literature—Finnish fiction—1900-1999")

388 1_  |a  1950-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959

388 1_  |a  1950-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959


Toni Lahtisen toimittama Timo K. Mukan Annan sinun lukea tämänkin: kirjeitä 1958–1973. Kirjoitettu 1958–73. Julkaistu 2012.

046 1_  |k  2012  |2  edtf     (kokoomateoksen luomisaika)

046 1_  |o  1958  |p  1973  |2  edtf     tai vaihtoehtoisesti päivämäärän tarkkuudella     (kirjeiden luomisaika)

388 1_  |a  1950-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959

388 1_  |a  1960-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6196061969

388 1_  |a  1970-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6197061979

388 2_  |a  2010-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019

388 1_  |a  1950-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959

388 1_  |a  1960-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6196061969

388 1_  |a  1970-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6197061979

388 2_  |a  2010-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019


Useita yksittäisiä ajankohtia ja/tai useita peräkkäisten ajankohtien muodostamia jaksoja

S. Douglas Olsonin toimittama näytelmäantologia Broken Laughter: Select Fragments of Greek Comedy. Julkaistu 2007. Julkaisu muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: antologiasta n. 700/500-luvuilla Ekr.–600-luvulla jKr. kirjoitettujen näytelmien fragmentteja ja toimittajan viimeistään vuonna 2007 kirjoittamista kommentaareista.

046 1_  |k  2007  |2  edtf     (kokoomateoksen luomisaika)

046 1_  |o  -07XX/-05XX  |p  06XX  |2  edtf     (erilliset kirjaukset näytelmille ja toimittajien kirjoittamille kommentaareille)

046 1_  |o  2007  |2  edtf     (sama)

082 04  |a  882/.0108  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—Classical & modern Greek literatures—Classical Greek dramatic poetry and drama—Ancient period—Collections")

388 1_  |a  antiikki  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3973

388 1_  |a  antiken  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3973

388 2_  |a  2000-luku (vuosikymmen)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6200062009     (aineiston kokoamisajankohta)

388 2_  |a  2000-talet (årtionde)  |2  yso/swe  |o  http://www.yso.fi/onto/yso/p6200062009     (sama)


Jari Koposen ja Vesa Sisätön toimittama novelliantologia Aivopeili: autonomian ajan tieteiskirjallisuutta. Julkaistu 2011. Julkaisu muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: alkuosa sisältää kaksi toimittajien viimeistään vuonna 2011 kirjoittamaa artikkelia, jotka käsittelevät vuosina 1803–1917 julkaistuja tieteistarinoita, ja jälkimmäinen osa antologian suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1803–1917 ilmestyneistä tieteistarinoista, jotka sijoittuvat vuosiin 1898–2254; lopussa on erillinen bibliografia vuosien 1803–1917 suomalaisesta tieteiskirjallisuudesta.

046 1_  |k  2011  |2  edtf     (kokoomateoksen luomisaika)

046 1_  |o  1803  |p  1917  |2  edtf     (novellien luomisaika)

046 1_  |o  2011  |2  edtf     (toimittajien kirjoittamien artikkelien ja bibliografian luomisaika)

388 1_  |a  1800-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6180061899     (novellien luomisaika)

388 1_  |a  1900-luku (vuosikymmen)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6190061909     (sama)

388 1_  |a  1910-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919     (sama)

388 1_  |a  2010-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019     (toimittajien kirjoittamien artikkelien ja bibliografian luomisaika)

388 1_  |a  1800-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6180061899     (novellien luomisaika)

388 1_  |a  1900-talet (årtionde)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6190061909     (sama)

388 1_  |a  1910-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919     (sama)

388 1_  |a  2010-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019     (toimittajien kirjoittamien artikkelien ja bibliografian luomisaika)

388 2_  |a  2010-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019     (kokoomateoksen luomisaika)

388 2_  |a  2010-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6201062019     (sama)


Hugo L. Mäkisen suomennos Jäähyväiset aseille Ernest Hemingwayn romaanista A Farewell to Arms. Alkuperäinen teos julkaistu 1929. Käännös julkaistu 1946.

046 1_  |k  1929  |2  edtf     (teoksen luomisaika)

046 2_  |k  1946  |2  edtf     (ekspression luomisaika)

050 14  |a PS3515.E37  |b  F3137 1946     (LCSH:n luokka "American literature—Individual authors—1900-1960—H—Hemingway, Ernest, 1899-1961—Separate works. By title—Farewell to Arms—Translations—Finnish. By date")

082 04  |a  813/.52  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—American literature in English—American fiction in English—1900-1999—1900-1945")

388 1_  |a  1920-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6192061929     (teoksen luomisaika)

388 1_  |a  1940-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6194061949     (ekspression luomisaika)

388 1_  |a  1920-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6192061929     (teoksen luomisaika)

388 1_  |a  1940-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6194061949     (ekspression luomisaika)


Veikko Polameren (uusi) suomennos Jäähyväiset aseille Ernest Hemingwayn romaanista A Farewell to Arms. Alkuperäinen teos julkaistu 1929. Käännös julkaistu 1968.

046 1_  |k  1929  |2  edtf     (teoksen luomisaika)

046 2_  |k  1968  |2  edtf     (ekspression luomisaika)

050 14  |a PS3515.E37  |b  F3137 1968     (LCSH:n luokka "American literature—Individual authors—1900-1960—H—Hemingway, Ernest, 1899-1961—Separate works. By title—Farewell to Arms—Translations—Finnish. By date")

082 04  |a  813/.52  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—American literature in English—American fiction in English—1900-1999—1900-1945")

388 1_  |a  1920-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6192061929     (teoksen luomisaika)

388 1_  |a  1960-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6196061969     (ekspression luomisaika)

388 1_  |a  1920-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6192061929     (teoksen luomisaika)

388 1_  |a  1960-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6196061969     (ekspression luomisaika)


Juha Hurmeen "nykysuomennos" Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä. Kirjoitettu 1860-luvun alkuvuosista vuoteen 1870. "Käännös" julkaistu 2021.

046 1_  |k  186X  |l  1870  |2  edtf     (teoksen luomisaika)

046 2_  |k  2021  |2  edtf     (ekspression luomisaika)

082 04  |a  894.54132  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—Other literatures—Literatures of Altaic, Hyperborean, Dravidian languages; literatures of miscellaneous languages of south Asia—Finno-Ugric literatures—Finnic literatures—Finnish (Suomi) literature—Finnish fiction—1800-1899")

388 1_  |a  1860-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6186061869     (teoksen luomisaika)

388 1_  |a  2020-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6202062029     (ekspression luomisaika)

388 1_  |a  1860-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6186061869     (teoksen luomisaika)

388 1_  |a  2020-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6202062029     (ekspression luomisaika)


  • No labels