Child pages
 • Uuden aktiviteetin luominen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uuden aktiviteetin luominen (= kysymyksen tai toiminnon tekeminen)

"Luo"-pudotusvalikosta voit luoda huoneeseesi uusia aktiviteetteja.

Aktiviteetteja on viisi: 

 1. Keskustelu (chat: vapaa keskustelu viesteillä)
 2. Valinta (poll: monivalintakysymys valmiilla vastausvaihtoehdoilla, yksi vaihtoehto mahdollista valita) 
 3. ValintaPlus (poll: monivalintakysymys valmiilla vastausvaihtoehdoilla, monta vaihtoehtoa mahdollista valita)
 4. Äänestys (rating: viestien lähettäminen ja niiden äänestäminen/kannattaminen/pisteyttäminen). 
  • Äänestyksillä voi tehdä myös monivalintoja, joissa opiskelija voi valita useita vaihtoehtoja valmiista vaihtoehdoista (opettaja syöttää valmiit vaihtoehdot viesteinä, käänteisessä järjestyksessä)
 5. Sironta (scatter: kahden akselin vastauskenttä, jossa opiskelija voi valita vastauksensa vapaasti janalta 0-100)

Aktiviteetti luodaan aina piilotettuna eli se ei näy automaattisesti vastaustilassa tai esitystilassa. Painike "Web" julkaisee aktiviteetin vastattavaksi. Painike "Screen" julkaisee aktiviteetin vastausten koosteen esitystilaan. Jokainen aktiviteetti tulee siis erikseen aktivoida vastaustilaan eli web-näkymään. Ennen kuin tämän tekee, näkyy luotu aktiviteetti harmaalla. Painikkeesta "Web" säätelet ko. aktiviteetin vastausten näkyvyyttä vastaustilassa. Web-näkymässä voi olla useita aktiviteetteja kerrallaan. Jokainen aktiviteetti tulee myös erikseen aktivoida esitystilaan eli screen-näkymään. Esitystilassa näytetään ainoastaan vastaukset tai niiden koosteet. Painikkeesta "Screen" säätelet ko. aktiviteetin vastausten näkyvyyttä esitystilassa. Samasta painikkeesta voi piilottaa vastaukset. Screen-näkymässä voi olla vain yksi aktiviteetti kerrallaan.

Uusin aktiviteetti tulee aina ylimmäksi eli kysymykset kannattaa järjestellä nuolipainikkeilla oikeaan järjestykseen ennen opetustilaisuutta. Otsikon lisäksi aktiviteetille voi antaa väliotsikon, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi vastausohjeiden antamiseen vastaajille.

Luo uusi keskustelu-aktiviteetti

Keskustelu-aktiviteetille (chat) tulee ainoastaan antaa nimi eli otsikko. Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemman tehtävänannon tai kysymyksen, mistä aiheesta opiskelijoiden tulisi keskustella. Otsikon annettuasi, valitse "Luo". Alaotsikon voi lisätä myös vasta luonnin jälkeen. Myös keskustelualueen otsikkoa voi muokata luonnin jälkeen, jopa keskustelu aikana (kaksoisklikkaa otsikkoa control-näkymässä). 

Opettaja voi myös itse lisätä viestejä keskusteluun (joko control- tai web-näkymien kautta). 

Opettaja säätelee keskustelualueelle lähetettyjen viestien näkyvyyttä web- ja screen-näkymissä aina ylläpitotilan kautta eli control-näkymässä. Alla olevassa kuvassa keskustelualue on aktivoitu vastaustilaan web (silmä auki), mutta ei esitystilaan screen (silmä kiinni).

Sinisellä näkyvät lisätoiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Kirjoitus = estä kirjoittaminen. Tällä toiminnolla säätelet sitä, voiko keskusteluun kirjoittaa uusia viestejä (kirjoitustila). Jo lähetetyt viestit on mahdollista jättää näkyville. 
 • Viestit = piilota viestit webistä. Tällä toiminnolla voit piilottaa jo lähetetyt keskusteluviestit vastausnäkymästä. Kirjoitustila on mahdollista jättää käyttöön (uusien viestien lähetys).
 • Moderointi = näytä uudet viestit vasta hyväksymisen jälkeen. Tällä toiminnolla voit säädellä viestien julkaisua. Viestit eivät näy vastaajille/yleisölle ennen ylläpitäjän hyväksyntää. Jokainen uusi viesti vaatii siis erillisen hyväksynnän, ennenkuin näkyy vastaustilassa lähetettyjen viestien joukossa. Moderointi on hyvä tapa ehkäistä epäasiallista kirjoittelua.
 • Nimet = opiskelijat voivat kirjoittaa viestejä nimimerkillä / pienryhmän nimellä / omalla nimellään. Huom. jotta opiskelija voi lisätä itselleen nimimerkkinsä, tulee huoneen asetuksissa ottaa nimimerkit käyttöön! Vaikka nimet olisi päällä keskustelussa, voi opiskelija halutessaan kirjoittaa viestin myös anonyymina. Kun opiskelija on antanut itselleen / pienryhmälle nimimerkin, tulee selaimen välimuisti tyhjentää, mikäli opiskelija haluaa myöhemmin samassa huoneessa käyttää jotakin toista nimimerkkiä.
 • Yksi viesti = jokainen opiskelija voi vastata keskusteluun vain yhdellä viestillä. Kirjoituskenttä piilotetaan opiskelijalta ensimmäisen viestin lähetyksen jälkeen.

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Viestit = näyt viestit screenillä. Tällä toiminnolla säätelet, näkyvätkö keskusteluviestit esitystilassa, vai eivät.
 • Laaja = viestit koko screenille. Tämä toiminto vaikuttaa viestien näyttötapaan (laaja ruutu). Yleensä "laaja" on hyvä olla päällä, jos yleisön esitysnäkymässä halutaan näyttää koko keskustelu. Nostojen kanssa "Laaja" kannattaa taas yleensä laittaa pois päältä.
 • Nostot = piilota/näytä nostot screenillä. Nosto tehdään kunkin viestin kohdalta erikseen. Tällä toiminnolla voit säädellä sitä, näkyvätkö nostot esitystilassa vai piilotetaanko ne. Yleensä nostot voi pitää päällä (rasti ruudussa).
 • Poista nostot -toiminnolla voit nollata kerralla kaikki keskustelun nostot. Tämä ei poista kommentteja!

Keskusteluviestejä ei voi yksitellen poistaa, mutta viestejä voi piilottaa rasti-painikkeesta (ko. viestin kohdalta). Tällä toiminnolla voit piilottaa esimerkiksi asiattomat kommentit. Myös moderoinnin voi laittaa oletuksena päälle, jolloin viestejä ei julkaista ennen ylläpitäjän hyväksyntää. Yksi viesti keskustelussa voi olla maksimissaan 500 merkin mittainen. Sen pidemmät viestit tulee pilkkoa useaksi viestiksi.

Kaikki chat-viestit voi jälkikäteen tallentaa kätevästi huoneen "Raportti"-toiminnolla. Opiskelijoiden selaimiin ladataan kerralla 70 viimeisintä viestiä per chat-aktiviteetti, jotta sivusta ei tulisi liian raskas mobiiliselaimille. Isoilla opiskelijamäärillä kannattaakin pilkkoa keskustelut usean chat-aktiviteetin alle.

Luo uusi valinta-aktiviteetti

Monivalintakysymyksiä voi luoda valinta-aktiviteetilla (poll). Opiskelija voi siinä valita yhden vastausvaihtoehdon. Opiskelija ei näe vastatessaan toisten opiskelijoiden vastauksia. Vastauskooste kannattaakin näyttää vasta vastaamisen jälkeen opiskelijoille screen-näkymässä.

Uutta valinta-aktiviteettia luotaessa, tulee valinnalle antaa otsikko (kysymys, väittämä). Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemmat vastausohjeet. Lisäksi tulee antaa vastausvaihtoehdot kukin omalle rivilleen. Vastausvaihtoehtoja ei voi luonnin jälkeen muokata. Mikäli tarvetta muutoksiin on, tulee tehdä kokonaan uusi aktiviteetti. Monivalinnan otsikkoa & alaotsikkoa voi kuitenkin muokata myöhemminkin, jopa vastaamisen aikana (kaksoisklikkaa pollin otsikkoa control-näkymässä).

Otsikon pituus voi olla enintään 200 merkkiä ja yksittäisen vastausvaihtoehdon pituus voi olla enintään 100 merkkiä.

Lopuksi valitse "Luo". Luotu valinta-aktiviteetti näyttää ylläpito-tilassa tällaiselta:

Sinisellä näkyvät lisätoiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Valinnat esillä salli vastausvaihtoehtojen näkyminen opiskelijalle => aktiviteetti on vastattavissa. Ota rasti pois, jos haluat estää opiskelijoita vaihtamasta annettua vastausta (kun vastausaika on lopussa ja käydään vastausten koosteita läpi). Toiminnolla voit siis piilottaa vastausvaihtoehdot web-näkymästä, jolloin siellä näkyy ainoastaan aktiviteetin otsikko.

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Prosentit = opiskelijoiden yhteenlaskettujen valintojen tulokset näytetään screenillä prosenttilukuina

Luo uusi valintaplus-aktiviteetti

ValintaPlus luodaan samalla tavalla kuin tavallinen valinta-aktiviteeti (yllä). Opiskelija voi siinä valita yhdet tai useamman vastausvaihtoehdon. Opiskelija ei näe vastatessaan toisten opiskelijoiden vastauksia. Vastauskooste kannattaa näyttää vasta vastaamisen jälkeen opiskelijoille screen-näkymässä (voidaan näyttää tulokset yhteenlaskettuina pisteinä tai prosentteina). 

Uutta valintaplus-aktiviteettia luotaessa, tulee valinnalle antaa otsikko (kysymys, väittämä). Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemmat vastausohjeet. Lisäksi tulee antaa vastausvaihtoehdot kukin omalle rivilleen. Vastausvaihtoehtoja ei voi luonnin jälkeen muokata. Mikäli tarvetta muutoksiin on, tulee tehdä kokonaan uusi aktiviteetti. Monivalinnan otsikkoa & alaotsikkoa voi kuitenkin muokata myöhemminkin, jopa vastaamisen aikana (kaksoisklikkaa pollin otsikkoa control-näkymässä).

 

Lopuksi valitse "Luo". Luotu valintaplus-aktiviteetti näyttää ylläpito-tilassa tällaiselta:

Sinisellä näkyvät lisätoiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Valinnat esillä = salli vastausvaihtoehtojen näkyminen opiskelijalle => aktiviteetti on vastattavissa. Ota rasti pois, jos haluat estää opiskelijoita vaihtamasta annettua vastausta (kun vastausaika on lopussa ja käydään vastausten koosteita läpi). Toiminnolla voit siis piilottaa vastausvaihtoehdot web-näkymästä, jolloin siellä näkyy ainoastaan aktiviteetin otsikko.
 • Monivalinta = salli monta valintaa. Joshaluat, että opiskelijat valitsevat vain yhden valintavaihtoehdon, ota rasti pois.

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Prosentit = opiskelijoiden yhteenlaskettujen valintojen tulokset näytetään screenillä prosenttilukuina:

Valintaplus-aktiviteetin tulokset näkyvät huoneen hallinnoijalle myös control-näkymässä, jossa niihin voidaan tehdä nostoja, hiukan samaan tapaan kuin keskustelu-aktiviteetissakin. Alla näkyvässä esimerkissä opettaja on tehnyt noston valintavaihtoehdosta "kansainvälisyys". Screen-näkymässä valintaplus-aktiviteetissa tehdyt nostot näytetään vihreällä värillä yhdessä:

      

 

Luo uusi äänestys-aktiviteetti

Äänestys-aktiviteetille (rating) tulee luontivaiheessa antaa ainoastaan nimi eli otsikko. Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemman tehtävänannon tai ohjeita. Otsikko voi olla enintään 200 merkin mittainen. Otsikon annettuasi, valitse "Luo".

Otsikkoa ja väliotsikkoa voi muokata myöhemminkin, jopa käytön aikana (kaksoisklikkaa otsikkoa control-näkymässä). Luonnin jälkeen opettaja voi lisätä valmiita vastausvaihtoehtoja opiskelijoiden äänestettäväksi tai jättää vaihtoehtojen lähettäminen opiskelijoille. Äänestys-aktiviteetilla voi siis muodostaa monivalintakysymyksiä, joista opiskelija voi valita useita vaihtoehtoja. Äänestäminen tapahtuu klikkaamalla "Valitse"-linkkiä.

Valmiissa äänestys-aktiviteetissa näkyy otsikko, alaotsikko sekä lisätoiminnot.

Sinisellä näkyvät toiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Kirjoitus = estä kirjoittaminen. Tällä toiminnolla säätelet sitä, voiko äänestykseen lisätä uusia ehdotuksia/viestejä (kirjoitustila). Jo lähetetyt viestit on mahdollista jättää näkyville. 
 • Viestit = piilota viestit webistä. Tällä toiminnolla voit piilottaa jo lähetetyt ehdotukset/viestit vastausnäkymästä. Kirjoitustila on mahdollista jättää käyttöön (uusien viestien lähetys).
 • Moderointi = näytä uudet ehdotukset/viestit vasta hyväksymisen jälkeen. Tällä toiminnolla voit säädellä viestien julkaisua. Viestit eivät näy toisille vastaajille/yleisölle ennen ylläpitäjän hyväksyntää. Jokainen uusi ehdotus/viesti vaatii siis erillisen hyväksynnän, ennenkuin näkyy vastaustilassa lähetettyjen viestien joukossa. Moderointi on hyvä tapa ehkäistä samojen ehdotusten julkaisua useaan kertaan sekä epäasiallista kirjoittelua.
 • Äänestys-toiminnolla voit pysäyttää äänestyksen. 
 • Likert-toiminto tuottaa vastausnäkymään automaattisesti viisiportaisen valikon (numerot 1-5 joista opiskelija voi valita yhden). Opiskelija voi toiminnolla pelkän vaihtoehdon kannattamisen/äänestämisen sijaan antaa joillekin äänestyskohteille enemmän painoarvoa kuin toisille. Äänestyksen lopputulos lasketaan äänestyskohteiden saaman keskiarvon mukaan.


Äänestyksen tuloksia (pisteiden kooste) ei näytetä opiskelijoille lainkaan web-näkymässä, joten ne kannattaa käydä läpi yleisön esitysnäkymässä (screen). Opettaja näkee toki aina äänestysten tulokset kohdassa "Pisteet" control-näkymässä. Huom. jokainen opiskelija voi äänestää useampaa vaihtoehtoa (valintojen määrää ei voi rajoittaa).

Alla olevassa esimerkikssä Yliopistomuseo on saanut 2 ääntä, Kumpulan ja Kaisaniemen kasvitieteelliset kumpikin yhden äänen. Äänestäneiden opiskelijoiden määrä näkyy ääänestyshetkellä asetukset-palkissa (esimerkissä 4 henkilöä/päätelaitetta). 

Äänestystä voi hyödyntää myös niin, että opettaja määrittelee opiskelijoille valmiit vastausvaihtoehdot ja opiskelijat vain pisteyttävät ne. Alla olevassa esimerkissä on control-näkymässä annettu aktiviteetille otsikko, alaotsikko sekä kahdeksan vastausvaihtoehtoa. Lisäksi on laitettu päälle lisäasetukset "Viestit", "Äänestys" ja "Likert". Näin opiskelijat saavat päätelaitteellensa näkyville opettajan syöttämät valmiit vaihtoehdot. Opiskelija voi pisteyttää kunkin vaihtoehdon Likert-asteikolla 1-5. Opiskelijoiden antamista pisteistä lasketaan kullekin vaihtoehdolle keskiarvo screen-näkymään. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi kerätä pikapalautetta opetuksesta. 

      

 

Luo uusi sironta-aktiviteetti

Sironnalla voi luoda aktiviteetin, jossa määritellään kaksi akselia (parametrit) ja vastaaja valitsee oman vastauksensa portaattomasti janalta valintapainiketta liu'uttamalla. Opiskelija ei näe vastatessaan toisten opiskelijoiden vastauksia. Vastauskooste kannattaa yleensä näyttää screen-näkymässä vasta vastaamisen jälkeen opiskelijoille.

Uutta sironta-aktiviteettia luotaessa, tulee aktiviteetille antaa otsikko. Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemmat vastausohjeet. Lisäksi tulee määritellä perametrit akseleille (kaksi akselia).

Valmiissa sironta-aktiviteetissa näkyy control-näkymässä otsikko, mahdollinen alaotsikko sekä lisätoiminnot.

Sinisellä näkyvät toiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Valinnat esillä = salli vastausvaihtoehtojen näkyminen opiskelijalle => aktiviteetti on vastattavissa. Ota rasti pois, jos haluat estää opiskelijoita vaihtamasta annettua vastausta (kun vastausaika on lopussa ja käydään vastausten koosteita läpi). Toiminnolla voit siis piilottaa vastausvaihtoehdot web-näkymästä, jolloin siellä näkyy ainoastaan aktiviteetin otsikko. 

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Realtime (kokeellinen) = päivitä tulokset screen-näkymässä jatkuvasti eli reaaliaikaisesti. Toiminnallisuus on vielä kehitysvaiheessa eli sitä ei ole täysin optimoitu usealle käyttäjälle.

 

Opiskelijan vastausnäkymä liu'utuspalkeilla näkyy alla. Opiskelija voi valita vapaasti oman vastauksensa asteikolla 0-100 annettujen parametrien mukaisesti.

 

Tässä on puolestaan esitetty vastausten sirottumista akseleiden mukaisesti (3 vastaajaa) screen-näkymässä.

 

 

Kaikille aktiviteeteille yhteiset asetukset

Jokaisen aktiviteetin kohdalla näkyy opettajalle control-näkymässä aktiivisuus (kuinka monta päätelaitetta on kulloinkin vastaustilassa). Asetukset-palkista voidaan myös järjestellä, piilottaa ja poistaa aktiviteetteja tarpeen mukaan. Jokainen aktiviteetti voidaan nostaa web-näkymään vastattavaksi ja yksi kerrallaan screen-näkymään yleisön nähtäväksi.

Opettaja pystyy muokkaamaan kaikkien aktiviteettien otsikkotekstejä myös yleisökäytön aikana (kirjoitusvirheet yms.). Otsikkoa kaksoisklikkaamalla voit suoraan muuttaa tekstiä. Otsikko voi olla enintään 200 merkkiä. 

Aktiviteetin voi poistaa kokonaan asetukset-palkin ratas-kuvakkeen alta, valitsemalla vaihtoehdon "Poista". Poisto on lopullinen ja hävittää sekä aktiviteetin, että sen sisältämät vastaukset! Vaihtoehtoisesti voit vain tyhjentää aktiviteetin, jolloin vastaukset hävitetään, ilman koko aktiviteetin (kysymyksen, tehtävänannon) poistamista. Huom. tyhjennystä tai poistoa ei voi perua eli se on lopullinen! Jokainen huoneen hallinnoija vastaa itse poistamastaan sisällöstä.