Aktiviteetti on huoneessa oleva kysymys/osio/lohko, esimerkiksi keskustelu tai monivalintakysymys. Opettaja luo aktiviteetit etukäteen oman kurssinsa Presemo-huoneeseen. Opiskelijat voivat ainoastaan vastata aktiviteettiin. Aktiviteettityyppejä on Presemossa tällä hetkellä kolme:  keskustelu-, valinta- ja äänestys.