Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vastaavuustaulukot, sosiaalitieteiden kandiohjelma, tutkinto-opiskelijat (2020-2023)

Vastaavuustaulukot, sosiaalitieteiden kandiohjelma, muiden koulutusohjelmien opiskelijat (2020-2023)

Vastaavuustaulukot, sosiaalitieteiden kandiohjelma (2016-2017, 2017-2020)


Näin päivität HOPSin rakenteen SISUssa


SOSK rakenteen korjaus.wmv

  • No labels