Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Maahanmuuttotutkimus

2. SOSM-508
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 tai 25 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Lena Näre

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot yhteiskuntatieteellisestä maahanmuuttotutkimuksesta. Hän osaa kriittisesti arvioida alan tutkimusta ja teorettisia lähestymistapoja sekä on tutustunut keskeisiin alan nykykeskusteluihin. Hänellä on valmiudet käsitellä maahanmuuttoon liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä tutkimustietoon perustuen.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


11. Opintokokonaisuuden sisältö

Pakollinen kurssi / Compulsory course


SOSM-SL 324 Sociology of Migration (5 op)


Valitse (10/20 op) seuraavista / Then choose (10/20 cr) from the following:


SOSM-SL 304 Käsitteistä havaintoihin, (maahanmuuton sosiologia) /From concepts to observations (sociology of migration)

SOSM-SL326 Critical Readings on Globalisation, 5 cr

MSV-SL305 Immigration and International Migration 5cr

MSV-SL306 Diasporas, Transnationalism and Refugees 5 cr

MSV-ME310 Thematic seminar in Ethnic Relations 5 cr

MSV-ME301 Introduction to Migration, Ethnicity and (Anti)-Racism 5 cr

MSV-ME302 Current Research in the Field of Ethnic Relations 5 cr

MSV-ME303 Advanced specialized course in Ethnic Relations 5 cr

MSV-ME304 Dystopic Diversity? Narrating Migration in Populist Mobilization 5 cr

YMV-T514 Siirtolaisuus ja rajat (5 cr) 


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

englanti, suomi, ruotsi


  • No labels