Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Vuorovaikutustutkimus

2. SOSM-506
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen

Kokonaisuus avoin myös kanditason opiskelijoille, edellytyksenä, että kurssi SOSM-428 tai VUO-501 suoritetaan ennen muita opintoja. Kurssi SOSM-SP306 on avoin ainoastaan maisteriopiskelijoille.

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15-30 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Ilkka Arminen

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva sosiaalisen vuorovaikutuksen perustavista rakenteista, näiden rakenteiden ankkuroitumisesta yksilöiden ja yhteisöjen rakenteeseen sekä niiden muovautumisesta ammatillisissa tilanteissa ja teknologisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa soveltaa tätä tietoa opinnäytetyössään ja työelämän vuorovaikutustilanteiden kehittämisessä ja arvioinnissa.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Suorita jompi kumpi seuraavista opintojaksoista:

SOSM-428 Keskustelunanalyysi ja vuorovaikutuksen perusrakenteet (5 op)

VUO-501 Keskustelunanalyysin perusteet (5 op, ks. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma)


Suorita vähintään kaksi opintojaksoa seuraavista:

SOSM-SL325 Goffman’s theory of social encounters (5 op)

COS-M401 The Sociality of Human Mind (5 op, ks. COS-maisteriohjelma)

SOSM-430 Vuorovaikutustutkimus käytännössä (5 op)

SOSM-SL327 Ammatillinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollossa (5 op)


Voit halutessasi sisällyttää kokonaisuuteen 1-3 opintojaksoa seuraavista:

VUO-513 Multimodaalisuus (5 op, ks. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma)

VUO-514 Institutionaalinen vuorovaikutus (5 op, ks. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma)

VUO-518 Soveltava vuorovaikutustutkimus (5 op, ks. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma)

NOR-S333 Interaktion och språkliga strukturer (5 op, ks. Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma)


HUOM. opetusta ei järjestetä välttämättä joka vuosi kaikista kokonaisuuteen kuuluvista jaksoista.

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

Suomi, ruotsi, englanti

  • No labels