Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Vanhenemisen tutkimus

2. SOSM-505
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15, 25 tai 30 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Ilkka Pietilä

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksen vaikutuksista ja sen virittämistä yhteiskuntapoliittisista haasteista. Hän on myös oppinut ymmärtämään ja analysoimaan yksilöllistä elämänkulkua sekä ikääntymisen monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselämässä.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

SOSK-YP213 Ikä, elämänkulku ja sukupolvet (5 op, ks.  sosiaalitieteiden kandiohjelma)

SOSM-YP321 Suomi ikääntyy (5 op)

SOSM-YP322 Ikääntyminen ja palvelutarpeet (5 op)

SOSM-YP330 Ageing societies (5 op)

SOSM-YP331 Ageing and the life-course (5 op)

SOSM-YP332 Work and retirement (5 op)

SOSM-ST308 Gerontological social work and special questions challenging well-being of older adults (5 op)

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

Suomi, ruotsi, englanti

  • No labels