Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM! OPINTOJAKSOJEN TIETOJEN TÄYTTÄMISTÄ KOORDINOIVAT KOULUTUSSUUNNITTELIJAT HANNA-MARI PEURALA JA TIINA HASARI

 

Go to start of metadata

1. Course title

Johdatus hiukkasfysiikkaan I
Introduktion till partikelfysiken I
Introduction to Particle Physics I


2. Course code

PAP332

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I, 5 op.


3. Course status: compulsory

-Which degree programme is responsible for the course?
Master’s Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences

-Which module does the course belong to?
PAP300 Advanced Studies in Particle Physics and Astrophysical Sciences (compulsory for Study Track in Particle Physics and Cosmology)

-Is the course available to students from other degree programmes?
Yes


4. Course level (first-, second-, third-cycle/EQF levels 6, 7 and 8)

Master’s level, degree programmes in medicine, dentistry and veterinary medicine = secondcycle
degree/EQF level 7


-Does the course belong to basic, intermediate or advanced studies (cf. Government Decree
on University Degrees)?
Advanced studies.


5. Recommended time/stage of studies for completion

 

- 3. opintovuosi: edeltävät kurssisuoritukset: kvanttimekaniikka I, elektrodynamiikka I, analyyttinen mekaniikka I, lineaarialgebra I, modernin fysiikan alkeet/aineen rakenne, erikoinen suhteellisuusteoria I

 


6. Term/teaching period when the course will be offered

 

kurssi on luennoitu keväällä 2017 (periodi I), on kyseenalaista, josko kannattaa luennoida saman lukuvuoden aikana uudestaan

jos kyllä, periodi I syksyllä

 

7. Scope of the course in credits

5 cr

8. Teacher coordinating the course

Risto Orava

9. Course learning outcomes

 

-          hiukkasfysiikan perusteet ja terminologia

-          hiukkasfysiikan ongelmaratkaisun lähtökohdat

-          hiukkasfysiikan koejärjestelmien perusteet ja suunnittelukriteerit

-          relativistisen hiukkaskinematiikan perusteet

-          standardimallin perusteet

-          diracin yhtälö

-          hiukkasfysiikan symmteriaperiaatteet ja säilymislait10. Course completion methods

- lähiopetus: luennot ja laskuharjoitukset, ei läsnäolopakkoa

- demonstraatiot: ilmaisindemonstraatiot ilmaisinlaboratoriossa11. Prerequisites

edeltävät kurssisuoritukset: matemaattiset apuneuvot II, kvanttimekaniikka I, elektrodynamiikka I, analyyttinen mekaniikka I, lineaarialgebra I, modernin fysiikan alkeet/aineen rakenne, erikoinen suhteellisuusteoria I


12. Recommended optional studies

suositellaan: matemaattiset apuneuvot III, kvanttimekaniikka II, soveltuvat matematiikan kurssit

 


13. Course content

 

Formal Course Outline (5 ECTS)

 • Underlying concepts
 • Decay rates and cross sections
 • The Dirac equation
 • Interaction by particle exchange
 • Electron-positron annihilation
 • Electron-proton elastic scattering
 • Deep inelastic scattering
 • Symmetries and the quark model
 1. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: http://www.courses.physics.helsinki.fi/fys/ipp/


14. Recommended and required literature

Literature

 • M. Thomson, Modern Particle Physics, Cambridge University Press 2013. – pakollinen kurssikirja
 • F. Halzen, A.D. Martin, Quarks and Leptons , John Wiley & Sons 1984.
 • D. Griffiths, Introduction to elementary particles, John Wiley & Sons 1987.
 • M. Peskin, D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Westview Press 1995.
 • I. Aitchison, A. Hey, Gauge Theories in Particle Physics, Taylor & Francis 2004.
 • A. Seiden, Particle Physics: A Comprehensive Introduction, Addison-Wesley 2004.
 • O. Nachtmann, Elementary Particle Physics, Springer-Verlag 1990.

Web Resources

CERN summer student lectures, Introductory lectures

15. Activities and teaching methods in support of learning

 

Laskuharjoitukset, hiukkasfysiikan laboratoriotyöt


16. Assessment practices and criteria, grading scale

 

Grading is from 1 to 5. Exercises are 30% of the total grade. There is an oral final exam at the end of the course.

17. Teaching language

 

 • English
 • No labels